*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

SBT vật lí 11 bài 3: Điện trường cùng cường độ năng lượng điện trường. Đường sức năng lượng điện | Giải SBT đồ lí lớp 11


362

hijadobravoda.com ra mắt Giải sách bài xích tập trang bị lí lớp 11 bài 3: Điện trường cùng cường độ năng lượng điện trường. Đường sức điệnchi máu giúp học viên xem với so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài bác tập trong SBT đồ lí 11. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT đồ gia dụng lí 11 bài xích 3: Điện trường với cường độ năng lượng điện trường. Đường sức điện


Bài 3.1 trang 7 SBT vật Lí 11: trên điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường?

A. Ở bên ngoài, ngay gần một quả ước nhựa lây truyền điện.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 11 bài 3

B. Ở bên phía trong một quả mong nhựa lan truyền điện.

C. Ở bên ngoài, gần một quả cầu kim loại nhiễm điện.

D. Ở phía bên trong một trái cầu kim loại nhiễm điện.

Phương pháp giải:

Vận dụng kỹ năng và kiến thức về điện trường.

Lời giải:

Trong những điểm sinh hoạt trên, điểm không có điện trường là điểm ởbên trong một quả cầu sắt kẽm kim loại nhiễm điện.

Chọn đáp án: D

Bài 3.2 trang 7 SBT thiết bị Lí 11: Đồ thị nào trong Hình 3.1 đề đạt sự phụ thuộc vào của độ mạnh điện ngôi trường của một năng lượng điện điểm vào khoảng cách từ điện tích đó đến điểm mà ta xét?

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức:E=k|Q|r2

Lời giải:

Độ khủng của cường độ điện trường tỉ trọng nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa những điện tích điểm. Đồ thịphản ánh sự dựa vào của cường độ điện trường của một điện tích điểm vào khoảng cách từ năng lượng điện đó tới điểm mà ta xét là thứ thì có dạng như hình 3.1 D

Chọn đáp án: D

Bài 3.3 trang 7, 8 SBT thiết bị Lí 11: Điện trường vào khí quyển ngay gần mặt đất tất cả cường độ 200 V/m, hướng trực tiếp đứng từ bên trên xuống dưới. Một êlectron (-e = -l,6.10-19C) sống trong điện trường này vẫn chịu công dụng một lực điện bao gồm cường độ với hướng như vậy nào?

A.3,2.10−21N ; hướng trực tiếp đứng từ bên trên xuống.

B.3,2.10−21N ; hướng trực tiếp đứng từ dưới lên.

C.3,2.10−17N ; hướng trực tiếp đứng từ bên trên xuống.

D.3,2.10−17N ; hướng trực tiếp đứng từ dưới lên.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức:F=qE

Lời giải:

Ta có:

F=qE=−1,6.10−19.200=−3,2.10−17N

=> F ngược hướng với độ mạnh E

Chọn đáp án: D

Bài 3.4 trang 8 SBT đồ gia dụng Lí 11: gần như đường sức điện nào vẽ sống Hình 3.2 là con đường sức của điện trường đều?

A. Hình 3.2a.

B. Hình 3.2b.

C. Hình 3.2c

D. Không có hình nào.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Đường sức năng lượng điện trong điện trường hồ hết là gần như thẳng tuy vậy song và bí quyết đều.

Lời giải:

Đường sứcđiện trong điện trường phần nhiều là phần lớn thẳng tuy vậy song và giải pháp đều.

Chọn đáp án: C

Bài 3.5 trang 8 SBT vật Lí 11: Hình hình ảnh đường sức điện nào vẽ làm việc Hình 3.2 ứng với các đường sức của một điện tích điểm âm?

A. Hình hình ảnh đường sức năng lượng điện ở Hình 3.2a.

B. Hình ảnh đường sức năng lượng điện ở Hình 3.2b.

C. Hình hình ảnh đường sức năng lượng điện ở Hình 3.2c.

D. Không có hình ảnh nào.

*

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức và kỹ năng về các điểm lưu ý của đường sức điện.

Lời giải:

Hình hình ảnh đường mức độ điệnứng với các đường sức của một năng lượng điện điểm âm là hình hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2b.

Chọn đáp án: B

Bài 3.6 trang 8 SBT thứ Lí 11: trên Hình 3.3 có vẽ một số đường sức của khối hệ thống hai năng lượng điện điểm A với B. Lựa chọn câu đúng.

A. A là điện tích dương, B là điện tích âm.

B. A là năng lượng điện âm, B là điện tích dương,

C. Cả A và B là năng lượng điện dương.

D. Cả A cùng B là năng lượng điện âm.

*

Phương pháp giải:

Vận dụng kỹ năng về các điểm sáng của mặt đường sức điện.

Lời giải:

Dựa vàođặc điểm của con đường sức năng lượng điện ta phân biệt cả A và B là điện tích âm.

Chọn đáp án: D


Bài 3.7 trang 8 SBT vật dụng Lí 11: ba điện tích điểm q1= +2.10-8C nằm ở vị trí điểm A; q2= +4.10-8C nằm ở điểm B với q3nằm trên điểm C. Khối hệ thống nằm cân đối trong không khí. Khoảng cách AB = 1 cm.

a) xác định điện tích q3và khoảng cách BC.

b) xác minh cường độ điện trường tại những điểm A, B và C.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức định phép tắc Cu-long:F=kq1q2r2

Lời giải:

a) khối hệ thống các điện tích chỉ nằm cân bằng nếu từng cặp lực điện tính năng lên mỗi năng lượng điện tích thăng bằng lẫn nhau. Điều đó tức là cả bố điện tích đó phải nằm bên trên một đường thẳng. Giả sử biết địa chỉ của nhì điểm A với B, với AB = 1 cm. Ta hãy tìm vị trí điểm C trên tuyến đường AB (Hình 3.1G).

*

C tất yêu nằm không tính đoạn AB vày nếu nằm tại vị trí đó thì các lực điện nhưng q1và q2tác dụng lên nó sẽ luôn luôn cùng phương, thuộc chiều và mất cân đối được.

Vậy C nên nằm bên trên đoạn AB.

Đặt AC = x (cm) và BC = 1 - x (cm).

Xét sự thăng bằng của q3. Cường độ của các lực điện cơ mà q1và q2tác dụng lên q3sẽ là :

F13=kq1q3x2

F23=kq2q3(1−x)2

Vì F13= F23nên q1(1-x)2= q2x2

Với q1= 2.10-8C và q2= 4.10-8C, ta tất cả phương trình : x2+ 2x - 1 = 0.

Các nghiệm của phương trình này là:

x1= 0,414 centimet và x2= - 2,41 cm (loại).

Xét sự cân đối của q1. Cường độ của những lực điện mà lại q2và q3tác dụng lên q1là:

F31=kq1|q3|x2;F21=kq1q2AB2

Vì F21= F31

Nên |q3|=q2x2AB2=0,171q2⇒q3=−0,684.10−8C

b) Vì những điện tích q1, q2nằm cân bằng, hòa hợp lực của các lực điện chức năng lên mỗi điện tích bằng không. Điều đó tức là cường độ năng lượng điện trường tổng đúng theo tại những điểm A, B với C bằng không :

EA= 0; EB= 0; EC= 0


Bài 3.8 trang 8 SBT đồ dùng Lí 11: Một trái cầu nhỏ tuổi tích điện, có trọng lượng m = 0,1g, được treo làm việc đầu một gai chỉ mảnh, trong một năng lượng điện trường đều, gồm phương nằm ngang và bao gồm cường độ năng lượng điện trường E = 1.103V/m. Dây chỉ phù hợp với phương thẳng đứng một góc 100. Tính năng lượng điện của quả cầu. Rước g = 10 m/s2.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính độ mạnh điện trường:E=Fq

Lời giải:

*

Xem hình vẽ tựa như như Hình 1.1G.

Ta có:

tan⁡α0=FP

Vớiα0=α2=100

với F = |q|E và p. = mg

Vậy:

|q|=mgtan⁡α0E=1,76.10−7C

Hay q = ± 1,76.10-7C.


Bài 3.9* trang 9 SBT vật Lí 11: Một giọt dầu hình cầu, có bán kính R, nằm lửng lơ trong không khí trong các số đó có một năng lượng điện trường đều. Vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ bên trên xuống bên dưới và tất cả độ phệ là E. Trọng lượng riêng của dầu làρd, của không gian làρkk. Gia tốc trọng ngôi trường là g.

Tìm phương pháp tính điện tích của quả cầu.

Phương pháp giải:

+ thực hiện biểu thức cường độ dòng điện:E=Fq

+ sử dụng biểu thức tính khối lượng:m=V.D

Lời giải:

Chọn chiều dương hướng từ trên xuống dưới.

Ta có thể tích của quả cầu làV=43πR3.

Trọng lượng của quả cầuP=43πρdgR3.

Lực đẩy Ac-si-met tính năng lên trái cầu:FA=−43πρkkgR3.

Lực điện buộc phải hướng từ dưới lên trên, trong những lúc đó vectơ độ mạnh điện ngôi trường lại hướng từ bên trên xuống dưới ; bởi vì đó, năng lượng điện của trái cầu đề xuất là điện tích âm.

Fđ=qEvớiE>0vàq0.

Điều kiện thăng bằng :P+FA+Fđ=0

Ta suy ra:43πρdgR3−43πρkkgR3+qE=0

Do đó:

q=4πgR33E(ρkk−ρd).

Xem thêm: Bài Tập Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Có Đáp Án, Bài Tập Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Bài 3.10 trang 9 SBT đồ gia dụng Lí 11: Một êlectron hoạt động với vận tốc thuở đầu 1.106m/s dọc theo một mặt đường sức năng lượng điện của một năng lượng điện trường phần lớn được một quãng đường 1 centimet thì giới hạn lại. Khẳng định cường độ năng lượng điện trường. Điện tích của êlectron là -1,6.10-19C ; khối lượng của êlectron là 9,1.10-31kg.