Bài 5: hoạt động tròn đều

Bài 1 (trang 34 SGK vật Lý 10):

Chuyển hễ tròn mọi là gì?

Lời giải:

Chuyển cồn tròn đông đảo là vận động có tiến trình tròn với có vận tốc trung bình trên phần đông cung tròn là như nhau.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 bài 5

Bài 2 (trang 34 SGK đồ dùng Lý 10) :

Nêu những điểm lưu ý của vecto gia tốc của hoạt động tròn đều.

Lời giải:

Đặc điểm của vecto tốc độ là:

– Phương của vecto tiếp đường với con đường tròn quỹ đạo.

– Độ to (tốc độ dài):

*

Bài 3 (trang 34 SGK vật Lý 10) :

Tốc độ góc là gì? tốc độ góc được xác đinh như thế nào?

Lời giải:

Tốc độ góc của vận động tròn mọi là đại lượng đo bởi góc mà bán kính OM quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ của hoạt động tròn đều là 1 trong những đại lượng không đổi:

*

Bài 4 (trang 34 SGK đồ dùng Lý 10) :

Viết công thức contact giữa vận tốc dài và vận tốc góc trong hoạt động tròn đều.

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 34 SGK thiết bị Lý 10) :

Chu kì của hoạt động tròn gần như là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và vận tốc góc.

Lời giải:

Chu kì của vận động tròn phần đa là thời hạn để thứ đi được một vòng

chu kì kí hiệu là T, solo vị: giây.

Công thức tương tác giữa chu kì và tốc độ góc là: T = 2π/ω

Bài 6 (trang 34 SGK đồ dùng Lý 10) :

6. Tần số của vận động tròn mọi là gì? Viết công thức tương tác giữa chu kì với tần số.

Lời giải:

Tần số của chuyển động tròn đông đảo là số vòng nhưng vật đi được trong một giây. Tần số kí hiệu là f, solo vị: Héc (Hz); vòng/giây.

Công thức contact giữa chu kì và tần số là: f = 1/T

Bài 7 (trang 34 SGK trang bị Lý 10) :

Nêu những đặc điểm và viết phương pháp tính tốc độ trong vận động tròn đều.

Lời giải:

Đặc điểm của gia tốc trong hoạt động tròn hầu hết ( mang tính chất chất của vận tốc hướng tâm): luôn luôn hướng vào trung ương quỹ đạo.

*

Bài 8 (trang 34 SGK thiết bị Lý 10) :

Chuyển rượu cồn của đồ dùng nào dưới đây là vận động tròn đều?

A. Hoạt động của một bé lắc đồng hồ.

B. Vận động của một đôi mắt xích xe cộ đạp.

C. Vận động của mẫu đầu van xe pháo đạp so với người ngồi trên xe, xe chạy đều.

D. Vận động của chiếc đầu van xe đạp đối với mặt đường, xe đua đều.

Lời giải:

Chọn C.

Chuyển cồn của cái đầu van xe pháo đạp so với người ngồi bên trên xe, xe pháo chạy số đông là chuyển động tròn đều.

(R: bán kính quĩ đạo)

Bài 9 (trang 34 SGK thiết bị Lý 10) :

Câu làm sao đúng?

A. Tốc độ dài của chuyển động tròn đều nhờ vào vào nửa đường kính quĩ đạo.

B. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào vào nửa đường kính quĩ đạo.

C. Với v cùng ω mang đến trước, vận tốc hướng tâm dựa vào vào bán kính quĩ đạo.

D. Cả cha đại lượng trên không dựa vào vào bán kính quĩ đạo.

Lời giải:

A không nên vì tốc độ dài của chuyển động tròn hầu như không phụ thuộc vào nửa đường kính quĩ đạo.

B không nên vì tốc độ góc là góc vật dụng quét được trong 1s nên trong vận động tròn các nó không dựa vào vào nửa đường kính quĩ đạo.

→ D sai

Chọn C. Cùng với v cùng ω mang lại trước, vận tốc hướng tâm nhờ vào vào nửa đường kính quĩ đạo vì:

*

Bài 11 (trang 34 SGK thứ Lý 10) :

Một quạt lắp thêm quay với tần số 400 vòng/ phút. Cách quạt lâu năm 0,8m. Tính tốc độ dài và vận tốc góc của một điểm sống đầu cánh quạt.

Lời giải:

Ta có:

*

Tốc độ góc của một điểm bất kỳ ở đầu cánh gió là:

*

Tốc độ nhiều năm của điểm trên đầu cánh quạt gió là: V = R.ω = 33,5 m/s.

Bài 12 (trang 34 SGK vật dụng Lý 10) :

Bánh xe đạp điện có đường kính 0,66 m. Xe đạp vận động thẳng phần đa với tốc độ 12 km/h. Tính tốc độ dài và vận tốc góc của một điểm trên vành bánh so với người ngồi bên trên xe .

Lời giải:

Bán kính của bánh xe đạp điện là:

*

Khi xe pháo đạp vận động thẳng đều, một điểm M trên vành bánh xe so với người quan gần kề ngồi trên xe chỉ vận động tròn đều. (Đối với mặt đất, điểm M còn tham gia chuyển động tịnh tiến) khi đó tốc độ dài của M bằng vận tốc dài của xe: v = 12 km/h = 10/3 m/s.

Tốc độ góc của một điểm bên trên vành bánh so với người ngồi trên xe là:

*

Bài 13 (trang 34 SGK đồ gia dụng Lý 10) :

Một đồng hồ treo tường tất cả kim phút nhiều năm 10 cm và kim giờ lâu năm 8 cm. Cho rằng những kim con quay đều. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của điểm đầu hai kim.

Lời giải:

Kim phút tảo 1 vòng được 1h → Chu kì tảo tròn của điểm đầu kim phút là: Tp= 1h = 3600 s

Kim giờ quay 1 vòng không còn 12 h → Chu kì quay tròn của điểm đầu kim giờ là: Tg= 12h = 43200 s.

Áp dụng công thức contact giữa tố độ lâu năm và tốc độ góc:

*

Ta có:

• tốc độ dài của kim phút là:

*

• tốc độ góc của kim phút là:

*

• tốc độ góc của kim giờ là:

*

Tốc độ dài của kim giờ đồng hồ là:

Vg= Rg.ωg= 0,08. 1,45.10-4= 0,116.10-4m/s = 0,0116 mm/s.

Bài 14 (trang 34 SGK đồ Lý 10) :

Một điểm nằm trong vành bên cạnh của một lốp xe cộ máy cách trục của xe 30 cm. Xe chuyển động thẳng đều. Hỏi bánh xe nên quay từng nào vòng thì số chỉ trên đồng hồ tốc độ của xe đã nhảy một số ứng với 1 km.

Lời giải:

Khi bánh xe tảo được một vòng thì xe cộ đi được quãng đường bằng chu vi của bánh xe. Quãng đường cơ mà một vòng đi được là chu vi của vòng tròn:

S = C = 2πR = 2. 3,14. 0,3 = 1,884m.

Vậy nhằm đi được một km = 1000m thì bánh xe đề xuất quay

*

Bài 15 (trang 34 SGK thứ Lý 10) :

Một loại tàu thủy neo tại một điểm trên đường xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và vận tốc dài của tàu so với trục cù của Trái Đất . Biết bán kính của Trái Đất là 6400 km.

Lời giải:

Bán kính của Trái Đất là: R = 6400 km = 6,4.106 m.

Xem thêm: Thế Nào Là Từ Láy Là Gì? Từ Ghép Là Gì? Cách Phân Biệt Từ Láy, Từ Ghép

Trái đất quay một vòng xung quanh trục hết 24h → Chu kì quay của một điểm nằm trên phố xích đạo xung quanh trục Trái Đất là: T = 24h = 24.3600 = 86400 (s).