*

*

triết lý Vật lý 10: bài bác 6. Tính tương đối của đưa động, bí quyết cộng vận tốc

I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

1. Tính kha khá của quỹ đạo  

Hình dạng tiến trình của vận động trong các hệ quy chiếu khác biệt thì khác biệt – quỹ đạo tất cả tính tương đối.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 bài 6

*

2. Tính tương đối của vận tốc  

Vận tốc của vật chuyển động đối với những hệ quy chiếu không giống nhau thì không giống nhau. Gia tốc có tính tương đối.

II. CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC

1. Hệ quy chiếu đứng yên cùng hệ quy chiếu chuyển động 

Hệ quy chiếu (xOy) đính thêm với bờ coi như hệ quy chiếu đứng yên.

*

Hệ quy chiếu (x′Oy′) thêm với vật trôi theo dòng nước là hệ quy chiếu đưa động.

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Samsung Số 9 Đào Duy Anh, Trung Tâm Bảo Hành Samsung

*

2. Công thức cộng tốc độ

a) Trường hợp các tốc độ cùng phương cùng chiều

*

*

Trong đó:

 

*
: gia tốc thuyền đối với bờ (vận tốc giỏi đối)

*
: vận tốc thuyền so với nước (vận tốc tương đối)

*
 : gia tốc nước so với bờ (vận tốc kéo theo)

*

Trong đó: hàng đầu ứng với vật gửi động; số 2 ứng cùng với hệ quy chiếu gửi động; số 3 ứng cùng với hệ quy chiếu đứng yên.

b) trường hợp tốc độ tương đối thuộc phương, trái hướng với vận tốc kéo theo

*

Công thức cộng vận tốc:

*