Một thước thép ở 200 C gồm độ dài 1 000mm. Khi ánh sáng tăng mang đến 400C, thước thép này lâu năm thêm bao nhiêu?

A. 2,4 mm. B. 3,2 mm.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 trang 197

C. 0,22 mm. D. 4,2 mm.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Độ nở dài của vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ ∆t và độ dài ban đầu l0 của vật đó.

(Delta l = l - l_0 = alpha l_0Delta t)


Đáp án C.

Xem thêm: Addition Reactions Of Alkenes, Assertion `:` Reaction Of `Hcl` With But`

∆t = 40 – 20 = 200C; l0 = 1000 mm; α = 11.10-11 K-1

(Delta l = l - l_0 = alpha l_0Delta t = 11.10^ - 6.1000.left( 40 - 20 ight))( = 0,22mm)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gởi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.