bài 29.1 trang 77 Sách bài xích tập (SBT) thứ lý 11

Ghép mỗi ngôn từ ở cột mặt tráivới nội dung khớp ứng ở cột bên phải để có một phân phát biểu khá đầy đủ và đúng.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 11 bài thấu kính mỏng

1. Tia sáng sủa truyền tới quang tâm của hai các loại thấu kính hội tụ và phân kì đều

2. Tiêu điểm hình ảnh của thấu kính có thể coi là

3. Khi thay đổi chiều tia nắng truyền qua thấu kính thì

4. Quang tâm, tiêu điểm (vật với ảnh) có các tính chất quang học quan trọng đặc biệt nên

a) vị trí của những tiêu điểm ảnh và tiêu điểm đồ gia dụng đổi chỗ mang lại nhau.

b) ảnh của thiết bị điểm làm việc vô rất trên trục tương ứng.

c) truyền thẳng (không lệch phương).

d) nhờ kia ta vẽ con đường truyền của tia sáng qua thấu kính nhanh lẹ và đối kháng giản.

e) đối xứng nhau qua quang trọng điểm của thấu kính


Hướng dẫn giải

1 – c; 2 – b; 3 – a, 4 – e


bài bác 29.2; 29.3; 29.4 Sách bài bác tập (SBT) đồ vật lý 11

29.2. Tương tự Câu 29. L

1. Vị trí với tính chất ảnh của thứ tạo vày thấu kính được xác định bởi biểu thức

2. Theo định nghĩa, độ tụ của thấu kính là đại lượng bao gồm biểu thức

3. Trong hồ hết trường hợp, khoảng cách vật - ảnh đối với thấu kính đều sở hữu biểu thức

4. Số phóng đại ảnh của vật tạo bởi thấu kính có thể tính vì biểu thức

a)

b) |d + d’|

c) 1/f

d)

e)

29.3. (Các) thấu kính làm sao là thấu kính quy tụ ?

A. (1). B. (4) C. (3) với (4). D. (2) và (3)

29.4. (Các) thấu kính như thế nào là thấu kính phân kì ?

A. (2) B. (3).

C. (l) và (2). D. (1) và (4).


Hướng dẫn giải

29.2:

1 – e; 2 – c; 3 – b; 4 – d

* gồm bốn thấu kính với con đường truyền của một tia sáng như trong hình 29.1. Hãy lựa chọn đáp án đúng làm việc các câu hỏi 29.3 với 29.4.

*

29.3:

Đáp án D

29.4:

Đáp án D


bài xích 29.5; 29.6; 29.7 trang 78, 79 Sách bài xích tập (SBT) đồ lý 11

* gồm một thấu kính hội tụ, trục chính là xy. Xét bốn tia sáng sủa được ghi số như bên trên Hình 29.2.

*

Dùng những giả thiết trên Hình 29.2 nhằm chọn giải đáp đúng ở các câu : 29.5, 29.6, 29.7.

29.5. (Các) tia sáng như thế nào thể hiện đặc thù quang học tập của quang trung ương thấu kính ?

A. Tia(l). B. Tia (2).

C. Nhị tia (1) và (2). D. Không có.

29.6. Tia như thế nào thể hiện đặc thù quang học tập của tiêu điểm ảnh ?

A. Tia (1). B. Tia (2).

C. Tia (3). D.Tia (4).

29.7. Tia nào thể hiện đặc điểm quang học của tiêu điểm đồ dùng ?

A.Tia (l) B. Tia (2).

C. Tia (3). D. Tia (4).


Hướng dẫn giải

29.5:Đáp án C

29.6:Đáp án C

29.7:Đáp án D


bài bác 29.8; 29.9; 29.10; 29.11 trang 79 Sách bài tập (SBT) đồ lý 11

29.8. Có hai tia sáng sủa truyền qua 1 thấu kính như Hình 29.3 (tia (2) chỉ bao gồm phần ló) chọn câu đúng.

*

A. Thấu kính là hội tụ ; A là hình ảnh thật.

B. Thấu kính là quy tụ ; A là thứ ảo.

C. Thấu kính là phân kì ; A là hình ảnh thật.

D. Thấu kính là phân kì ; A là vật ảo

29.9. Ao ước có hình ảnh ảo thì đồ gia dụng thật phải bao gồm vị trí trong tầm nào ?

A. Không tính đoạn IO.

B. Trong đoạn IF.

C. Trong đoạn FO.

D. Không tồn tại khoảng nào ưa thích hợp.

29.10. Ao ước có hình ảnh thật to hơn vật thì vật thật phải có vị trí trong vòng nào ?

A. Quanh đó đoạn IO.

B. Trong đoạn IF.

C. Trong khúc FO.

D. Không có vị trí nào thích hợp.

29.11. Một học viên kết luận như sau về thấu kính. Tìm câu đúng.

A. Thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ.

B. Thấu kính phân kì luôn luôn tạo hình ảnh ảo nhỏ hơn thứ thật.

C. Ảnh của vật dụng tạo do cả hai nhiều loại thấu kính luôn có độ phệ khác với vật.

D. Ảnh với vật cùng đặc điểm (thật ; ảo) thì thuộc chiều với ngược lại.


Hướng dẫn giải

29.8:

Đáp án C

* mang lại thấu kính hội tụ với những điểm trên trục thiết yếu như Hình 29.4

*

Sử dụng những giả thiết đã đến để chọn câu trả lời đúng ngơi nghỉ hai thắc mắc 29.9 cùng 29.10.

29.9:Đáp án C

29.10:Đáp án B

29.11:Đáp án B


bài 29.12 trang 80 Sách bài tập (SBT) đồ dùng lý 11

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Tìm địa điểm của thiết bị trước thấu kính để hình ảnh của đồ gia dụng tạo vị thấu kính vội vàng 4 lần vật.

Giải câu hỏi bằng nhị phương pháp:

a) Tính toán.

b) Vẽ.


Hướng dẫn giải

a) Giải bằng tính toán

Vật thật rất có thể có hình ảnh thật hoặc hình ảnh ảo qua thấu kính hội tụ

* Ảnh thật:

(k_1 = fracff - d = - 4 Rightarrow d = frac5f4 = frac5.204 = 25cm)

* Ảnh ảo:

(k_2 = fracff - d = 4 Rightarrow d = frac3f4 = frac3.204 = 15cm)

b)Giải bởi phép vẽ:

*

* Ảnh thật:

Ảnh ngược chiều so với thứ và bằng 4 lần thứ (Hình 29.1G)

- lấy trên thấu kính (overline mOJ = - 4overline OI )

- Kẻ mặt đường thẳng qua I song song với trục chính.

- Nối JF cắt đường trực tiếp trên trên B.

- Hạ cha vuông góc cùng với trục chính.

AB là địa điểm vật.

Tính đồng dạng cho:

FA = 5cm à OA = 25cm

* Ảnh ảo:

Ảnh thuộc chiều so với vật. Triển khai cách vẽ tựa như (HÌnh 29.2G) tuy nhiên với(overline mOJ = 4overline OI )

Ta gồm FA = 5cm; OA = trăng tròn – 5 = 15cm.


bài bác 29.13 trang 80 Sách bài xích tập (SBT) trang bị lý 11

Thấu kính quy tụ có tiêu cự f= đôi mươi cm. VậtABtrên trục chính, vuông góc cùng với trục thiết yếu có hình ảnh A'B' phương pháp vật 18 cm.

a) Xác xác định trí của vật.

b) khẳng định ảnh, vẽ ảnh.


Hướng dẫn giải

a) Trong phần đa trường hòa hợp (Hình 29.3G):

*

AA’ = |d + d’|

Do kia theo đề bài: |d + d’| = 18cm

Với (d' = fracdfd - f = frac20dd - 20)

ta suy ra:

(eginarrayld + frac20dd - 20 = pm 18\Rightarrow d^2 pm 8d mp 360 = 0endarray)

Giải:

* d2– 18d + 360 = 0: phương trình vô nghiệm.

* d2+ 18d – 360 = 0: gồm hai nghiệm.

Hai địa chỉ của vật:

d1= 12cm; d2= -30cm.

Chú ý: Phương trình d2– 18d + 360 = 0 ứng với thiết bị thật - ảnh thật.

Ta biết lúc ấy AA’min= 4f = 80cm

Do đó trị số AA’ = 18cm ko phù hợp.

b) – với d1= 12cm: ảnh ảo à : d1’ = -30cm

- với d2= -30cm: đồ gia dụng ảo à d2’ = 12cm (không xét).


bài bác 29.14 trang 80 Sách bài xích tập (SBT) vật dụng lý 11

Thấu kính phân kì tạo hình ảnh ảo bằng 50% vật thiệt và phương pháp vật 10 cm.

a) Tính tiêu cự của thấu kính.

b) Vẽ đường đi của một chùm tia sáng minh hoạ sự chế tạo ảnh.


Hướng dẫn giải

*

a) Tiêu cự:

Vật thiệt có hình ảnh ảo-->k = -d’/d = ½; d’ = -d/2.

Theo đề ra: d + d’ = 10cm

-->d = 20cm; d’ = -10cm

(f = frac mdd'd + d' = - 20cm)

b) Đường truyền của chùm tia sáng

Xem Hình 29.4G


bài 29.15 trang 80 Sách bài xích tập (SBT) vật dụng lý 11

Vật phẳng nhỏ AB để trước và tuy nhiên song với 1 màn, giải pháp màn khoảng chừng L. Đặt một thấu kính quy tụ giữa vật cùng màn, tuy vậy song với vật làm sao cho điểm A của đồ vật ở trên trục chính. Ta tìm kiếm được hai địa chỉ O1; O2của thấu kính tạo hình ảnh rõ nét của đồ dùng trên màn, ảnh này vội k lần hình ảnh kia.

Tính tiêu cự của thấu kính.

Áp dụng bằng số : L = 100 cm ; k = 2,25


Hướng dẫn giải

Theo mang thiết: d2= d1’; d2’ = d1; (fracoverline A_2'B_2' overline A_1'B_1' = frack_2k_1 = k)

Suy ra: (left( fracd_1d_1' ight)^2 = k Rightarrow fracd_1d_1' = sqrt k )

Do đó:

(eginarraylfracd_1sqrt k = fracd_1"1 = fracL1 + sqrt k Rightarrow frac1f = frac1 + sqrt k L + frac1 + sqrt k Lsqrt k \f = fracLsqrt k (1 + sqrt k )^2endarray)

Áp dụng bằng số: f = 24cm


bài xích 29.16 trang 80 Sách bài xích tập (SBT) đồ gia dụng lý 11

Với cả hai một số loại thấu kính, khi duy trì thấu kính thắt chặt và cố định và dời đồ vật theo phương trục chính, hãy:

a) chứng tỏ ảnh của đồ tạo bởi thấu kính luôn luôn chuyển động cùnd chiều cùng với vật.

b) tùy chỉnh thiết lập công thức tương tác giữa độ dời của vật và độ dời tương xứng của ảnh.


Hướng dẫn giải

a) đem đạo hàm của d’ theo d

((d')' = - left( fracfd - f ight)^2 bài xích 29.17* trang 80 Sách bài bác tập (SBT) trang bị lý 11

Thấu kính quy tụ có tiêu cự 5 cm. A là điểm vật thiệt trên trụcchínhcách thấu kính 10 cm, A’ là ảnh của A.

a) Tính khoảng cách AA’. Chứng tỏ rằng đây là khoảng giải pháp ngắn độc nhất từ A tới ảnh thật của nó tại do thấu kính.

b) duy trì vật cố định và tịnh tiến thấu kính theo một chiều tốt nhất định. Ảnh vận động ra sao?


Hướng dẫn giải

a) d = 2f-->d’ = 2f, AA’ = d + d’ = 4f = 40cm (Hình 29.5G)

*

Tổng quát tháo với đồ gia dụng thật và ảnh thật:

(AA' = d + d' ge 2sqrt mdd' Rightarrow sqrt d + d' ge 2sqrt frac mdd'd + d' = 2sqrt f )

AA’ ≥ 4f hay AA’min = 4f

b) – Tịnh tiến O ra xa A:

vật ở quanh đó OF: A’ thật. Vì ban sơ AA’minnên tiếp nối AA’ tăng. Vậy A’ rời xa A.

- Tịnh tiến O đến gần A:

Ta phân biệt:

+ A không tính OF: A’ rời khỏi A.

+ A ≡F: A’ tiến tới ∞ (thật rồi tức thì gửi sang ảo).

+ A trong OF: A’ ảo tiến về A.

+ A ≡ O: A’ ≡ O.


bài 29.18* trang 81 Sách bài xích tập (SBT) trang bị lý 11

hai thấu kính L1, L2được để đồng trục. Các tiêu cự thứu tự là f1= 15 cm, f2= -15 cm. đồ dùng AB được ném lên trục chính, vuông góc cùng với trục bao gồm và ở trong vòng giữa nhị quang vai trung phong O1, O2. Mang lại O1O2=l= 40 cm. Xác xác định trí của vật nhằm :

a) Hai hình ảnh có địa điểm trùng nhau.

b)Hai ảnh có độ lớn bằng nhau.


Hướng dẫn giải

*

(A_1'B_1'ABA_2'B_2':d_1 = x,d_2 = l - x)

a) địa điểm trùng nhau của A1’B1’ với A2’B2’ làm việc trong đoạn AO2(Hình 29.6G).

Vậy: |d1’| + |d2’| =là d1’ + d­2’ = -l

Hay(15left< frac40 - x55 - x - fracxx - 15 ight> = 40)

--> x2– 70x + 600 = 0

--> x = 10cm

b) Ta nên có:

|k2| = |k1|

(eginarraylRightarrow fracf_1 = fracf_2 - (l - x)\Rightarrow |15 - x| = |x - 55|\Rightarrow x = 35cmendarray)


bài 29.19* trang 81 Sách bài bác tập (SBT) thứ lý 11

Trên Hình 29.5, xy là trục thiết yếu của thấu kính L, (1) là đường đi của một tia sáng sủa truyền qua thấu kính. Tia sáng(2)chỉ gồm phần tia tới.

Hãy vẽ tia ló của tia sáng (2).

*


Hướng dẫn giải

*

- kéo dài phần tia cho tới của (1) với (2) giảm nhau tại S (Hình 29.7G).

- Nối OS cắt tia ló của (1) tại S’.

- Nối JS’: Tia ló của (2)


bài xích 29.20* trang 81 Sách bài bác tập (SBT) thiết bị lý 11

Trên Hình 29.6, xy là trục thiết yếu của thấu kính phân kì, F là tiêu điểm vật, A' là ảnh của A tạo vị thấu kính.Bằng phép vẽ hãy xác xác định trí của thứ điểm A.

*


Hướng dẫn giải

- Vẽ tia ló theo A’l(bất kỳ)

- Dựng trục phụ (Δ’) tuy nhiên song với tia ló và xác minh tiêu điểm vật dụng phụ F1.

- Vẽ tia tới gồm đường kéo dãn dài là IF1. Tia này giảm trục bao gồm tại A: vật dụng điểm (Hình 29.8G).

*


bài xích 29.21* trang 81 Sách bài tập (SBT) vật lý 11

Trên Hình 29.7, xy là trục bao gồm của thấu kính, AB là vật, A'B' là hình ảnh của đồ vật tạo vì chưng thấu kính. Bởi phép vẽ hãy xác định vị trí của thấu kính và những tiêu điếm chính.

*


Hướng dẫn giải

*

- Nối B’B cắt trục thiết yếu tại O: quang quẻ tâm.

- Dựng thấu kính (hội tụ; hình ảnh ảo > đồ dùng thật).

Xem thêm: Giải Bài 4 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 67, Bài 4 Trang 67 Sgk Toán 8 Tập 1

- Vẽ tia BI tuy vậy song với trục chính. Tia ló nằm trê tuyến phố thẳng B’I cắt trục bao gồm tại F’: tiêu điểm hình ảnh chính (Hình 29.9G).Có thể các bạn quan tâm*

*

*


e-mail
mật khẩu
Ghi nhớ đăng nhập
Đăng nhập
Đăng cam kết
Quên mật khẩu đăng nhập

Khoa công nghệ Thông Tin - ngôi trường CĐ Cơ Điện thủ đô hà nội © 2016 - 2022 |

*