Giải bài tập trang 256 bài 51 các tật của mắt và cách khắc phục SGK Vật lí 11 Nâng cao. Câu 1: Chọn câu đúng...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 11 nâng cao sgk


Bài 1 trang 256 SGK Vật lí 11 Nâng cao

 Chọn câu đúng.

Trong trường hợp nào của các trường hợp sau, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực?

A. Mắt không có tật, không điều tiết.

B. Mắt không có tật và điều tiết tối đa.

C. Mất cận không điều tiết.

D. Mắt viễn không điều tiết.

Giải

A là câu đúng.

 

Bài 2 trang 256 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng.

Mắt lão nhìn thấy vật ở xa vô cùng khi

A. đeo kính hội tụ và mắt không điều tiết.

B. đeo kính phân kì và mắt không điều tiết

C. mắt không điều tiết.

D. đeo kính lão.

Giải

C là câu đúng.

 

Bài 3 trang 256 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50cm và điểm cực cận cách mắt 12,5 cm.

a) Tính độ tụ của kính phải đeo để mắt thấy rõ vật ở xa vô cực.

b) Khi đeo kính thì mắt sẽ nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất là bao nhiêu? Kính đeo sát mắt, quang tâm của kính coi như trùng với quang tâm của mắt.

Giải

Bài toán về các tật khắc phục của mắt.

Phương pháp giải:Dùng sơ đồ sau:

*

Mắt nhìn qua kính thấy ảnh ảo của vật tại CC hoặc CV

 d" = -(OCC - l) hay d" = -(OCV- l)

Do đó: nếu phải tính f thì giả thiết cho thêm d (vị trí vật)

Nếu phải tính d thì giả thiết cho thêm f (tiêu cự kính).

Giải bài toán: mắt cận có OCV = 50 (cm); OCC = 12,5 (cm)

a) Để mắt thấy rõ vật ở xa vô cực (d = \(\infty\)) thì mắt đeo kính và nhìn qua kính thấy ảnh ảo của vật tại điểm cực viễn:

d" = -(OCV - l ) = -50 (cm) ( l = 0: kính đeo sát mắt)

\( \Rightarrow {1 \over f} = {1 \over d} + {1 \over {d"}} = {1 \over \infty } + {1 \over { - 50}}\)

\(\Rightarrow\) f = -50 (cm)

\( \Rightarrow D = {1 \over { - 0,5}} = - 2\) (điôp)

b) Khi đeo kính, mắt nhìn qua kính thấy ảnh ảo của vật gần mắt nhất hiện lên tại điểm CC

\(\Rightarrow\) d" = - OCC = -12,5 (cm)

\( \Rightarrow {1 \over d} = {1 \over f} - {1 \over {d"}} = {1 \over { - 50}} - {1 \over { - 12,5}} \Rightarrow d = 16,67\left( {cm} \right)\)

 

Bài 4 trang 256 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất là 25cm trong hai trường hợp:

a) Kính đeo sát mắt.

b) Kính đeo cách mắt 1cm.

Xem thêm: 【 Mau Xuyên 】 Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học Truyện Chủ

Giải

Ta có OCC = 40 (cm)

a) Khi đeo sát mắt, mắt thấy ảnh ảo của vật tại CC:

d" = -(OCC - l ) = - OCC = - 40 (cm)

(Vì kính đeo sát mắt nên l = 0 )

d = 25 (cm)

\( \Rightarrow {1 \over f} = {1 \over d} + {1 \over {d"}} = {1 \over {25}} - {1 \over {40}}\)

\(\Rightarrow f = 66,67\left( {cm} \right)\)

\(\Rightarrow D = 1,5\,dp\)

b) Kính đeo cách mắt 1 cm, l = 1 cm.

\( \Rightarrow\) d" = - (OCC - l ) = - (40 - 1) = - 39 (cm)

d = (25 – 1) = 24 (cm)

\( \Rightarrow {1 \over f} = {1 \over d} + {1 \over {d"}} = {1 \over {24}} - {1 \over {39}} \Rightarrow f = 62,4\left( {cm} \right)\)