Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C cùng q2  = - 4.10-8 C đặt biện pháp nhau 10 cm trong chân không. Hãy tìm những điểm nhưng tại đó độ mạnh điện trường bởi không. Tại những điểm đó gồm điện ngôi trường không?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+ Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không: (E = k over r^2)

+ Vecto cường độ điện trường (overrightarrow E ) của điện trường tổng hợp: (overrightarrow E = overrightarrow E_1 + overrightarrow E_2 )


Lời giải đưa ra tiết

- Điện tích lũy q1 = 3.10-8 C để tại điểm A, q2  = - 4.10-8 C để ở điểm B, AB = 10cm.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 11 sgk trang 21

- hotline C là vấn đề mà tại đó độ mạnh điện trường bằng không.

- Gọi (overrightarrowE_1C) và (overrightarrowE_2C) là độ mạnh điện trường của q1 và q2 tại C.

- Cường độ điện trường tổng hợp tại C:

(overrightarrow E_C = overrightarrow E_1C + overrightarrow E_2C = 0 Rightarrow overrightarrow E_1C = - overrightarrow E_2C )

=> nhì vecto này cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

 + nhì vecto cùng phương, có nghĩa là điểm C buộc phải nằm trên đường thẳng AB.

 + nhị vectơ này đề xuất ngược chiều, có nghĩa là C nên nằm bên cạnh đoạn AB.

 + nhị vectơ này có cùng độ lớn, tức là điểm C sát A rộng B vị |q1| 2|.

Ta có hình vẽ:

*

Đặt AC = x, ta có :

(eqalign Leftrightarrow left( 10 + x ight)^2 over x^2 = 4 over 3 cr và Leftrightarrow 100 + 20x + x^2 over x^2 = 4 over 3cr& Rightarrow x^2 - 60x - 300 = 0 cr&Rightarrow left< matrix x = 64,6 hfill cr x = - 4,6 hfill cr ight. Rightarrow AC = 64,6cm cr )


- bên cạnh đó còn bắt buộc kể đến những điểm nằm cực kỳ xa q1 và q2. Trên điểm C và những điểm này thì cường độ điện trường cũng bởi không, có nghĩa là không có điện trường.

hijadobravoda.com


*
chia sẻ
*
Bình luận
Chia sẻ

Bài tiếp theo

*


Bài 13 trang 21 SGK đồ dùng lí 11

Giải bài xích 13 trang 21 SGK vật lí 11. Tính cường độ điện trường tổng hợp cùng vẽ vectơ...

Xem thêm: Tra Cứu Tên Thùy Tiếng Trung Là Gì, Từ Vựng Tiếng Trung Chủ Đề Họ Và Tên

Bài 11 trang 21 SGK vật dụng lí 11

Giải bài xích 11 trang 21 SGK vật dụng lí 11. Tính cường độ điện trường và vẽ vectơ độ mạnh điện trường...

Bài 10 trang 21 SGK thứ lí 11

Giải bài 10 trang 21 SGK thứ lí 11. Đơn vị nào sau đó là đơn vị đo độ mạnh điện trường?

Bài 9 trang 20 SGK đồ lí 11

Giải bài bác 9 trang đôi mươi SGK vật dụng lí 11. Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện ngôi trường của điện tích điểm Q trên một điểm

Bài 8 trang 20 SGK thứ lí 11

Giải bài 8 trang 20 SGK đồ lí 11. Điện trường phần lớn là gì ?