- Tại thời điểm t = 0, vectơ (overrightarrowOM) hợp cùng với trục Ox một góc 300.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 12 bài 5

Hỏi vec tơ quay (overrightarrowOM) biểu diễn phương trình của xấp xỉ điều hòa nào?

A. (x = 2cos(t - pi over 3).)

B. (x = 2cos(t + pi over 6).)

C. (x = 2cos(t - 30^ circ ).)

D. (x = 2cos(t +pi over 3).)


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải chi tiết

Đáp án B.

Phương trình tổng quát: x = Acos(ωt + φ).

+ Biên độ: A = 2 đơn vị chức năng chiều dài.

+ Tần số góc: ω = 1rad/s.

+ pha ban đầu: (varphi = 30^ circ = m pi over 6).

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 2 - Giải Hóa 9 Bài 2: Một Số Oxit Quan Trọng

Vậy vec tơ quay (overrightarrowOM) biểu diễn phương trình của dao động điều hòa (x = 2cos(t + pi over 6).)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.