- Chọn bài -Bài 19: các chất được kết cấu như chũm nào?Bài 20: Nguyên tử, phân tử vận động hay đứng yên?Bài 21: nhiệt năngBài 22: Dẫn nhiệtBài 23: Đối lưu - sự phản xạ nhiệtBài 24: bí quyết tính sức nóng lượngBài 25: Phương trình thăng bằng nhiệtBài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuBài 27: Sự bảo toàn tích điện trong các hiện tượng cơ với nhiệtBài 28: Động cơ nhiệtBài 29: câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: sức nóng họcBài tự kiểm soát 2

Mục lục

I – NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?III – VẬN DỤNGB. Giải bài bác tậpB. Giải bài xích tậpB. Giải bài bác tậpB. Giải bài tậpB. Giải bài tậpB. Giải bài tập

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Vở bài Tập trang bị Lí 8 – bài xích 24: cách làm tính nhiệt lượng góp HS giải bài tập, nâng cấp khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong bài toán hình thành những khái niệm và định luật vật lí:

A. Học tập theo SGK

I – NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?

1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật buộc phải thu vào để nóng dần lên và khối lượng của vật

BẢNG 24.1

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độ độThời gian đunSo sánh khối lượngSo sánh nhiệt lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútm1 = … m2Q1 = … Q2
Cốc 2Nước100 gΔt2o = 20ot2 = 10 phút
Câu C1 trang 112 VBT đồ vật Lí 8:

Lời giải:

Các nguyên tố được giữ giống nhau: Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật (nước).

Bạn đang xem: Sbt vật lí 8 bài 24: công thức tính nhiệt lượng

Yếu tố được núm đổi: Khối lượng nước.

Câu C2 trang 112 VBT đồ Lí 8:

Lời giải:

Kết luận về quan hệ giữa nhiệt lượng vật bắt buộc thu vào để nóng lên và cân nặng của vật: Khối lượng càng béo thì nhiệt độ lượng cần hỗ trợ càng lớn.

2. Quan hệ giữa sức nóng lượng vật phải thu vào để nóng dần lên và độ tăng nhiệt độ.

Câu C3 trang 112-113 VBT đồ dùng Lí 8:

Lời giải:

Các nhân tố được giữ không đổi: Khối lượng và chất làm vật giống nhau.

Cách làm: Lấy nhì cốc bắt buộc đựng cùng một lượng nước tương đương nhau.

Câu C4 trang 113 VBT thứ Lí 8:

Lời giải:

Yếu tố buộc phải thay đổi: Độ tăng ánh sáng của hai cốc khác nhau.

Cách làm: Thời gian đun nhì cốc bắt buộc khác nhau.

BẢNG 24.2

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độThời gian đunSo sánh độ tăng nhiệt độSo sánh nhiệt lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútΔt1o = 1/2 Δt2oQ1 = 1/2 Q2
Cốc 2Nước50 gΔt2o = 40ot2 = 10 phút
Câu C5 trang 113 VBT trang bị Lí 8:

Lời giải:

Kết luận về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật dụng thu vào để nóng dần lên và độ tăng nhiệt độ độ: Nhiệt lượng trang bị thu vào để nóng dần lên càng to thì độ tăng nhiệt độ của đồ dùng cũng càng lớn.

3. Quan hệ tình dục nhiệt lượng vật buộc phải thu vào để nóng dần lên với hóa học làm vật.

BẢNG 24.3

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độThời gian đunSo sánh nhiệt độ lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútQ1 > Q2
Cốc 2Băng phiến50 gΔt2o = 20ot2 = 4 phút
Câu C6 trang 113 VBT vật Lí 8:

Lời giải:

Các yếu ớt tố rứa đổi: Chất làm cho vật.


Các yếu tố không cố đổi: Khối lượng với độ tăng nhiệt độ.

Câu C7 trang 113 VBT vật Lí 8: Kết luận về quan hệ nhiệt lượng vật nên thu vào để nóng lên với hóa học làm vật:

Lời giải:

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có nhờ vào vào hóa học làm vật.

III – VẬN DỤNG

Câu C8 trang 114 VBT đồ vật Lí 8: Muốn xác định nhiệt lượng đồ gia dụng thu vào phải:

Lời giải:

– Tra bảng để xác định độ to của nhiệt dung riêng của hóa học làm vật.

– Đo độ mập của khối lượng bởi cân.

– Đo độ tăng sức nóng độ bằng nhiệt kế.

Câu C9 trang 114 VBT vật dụng Lí 8:

Lời giải:

Nhiệt lượng đề nghị truyền đến 5kg đồng nhằm tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC là:

Q = m.c(t2 – t1) = 5.380(50 – 20) = 57000J = 57 kJ.

Câu C10 trang 114 VBT thiết bị Lí 8:

Lời giải:

2 lít nước có cân nặng m1 = 2 kg.

Khi nước sôi thì nhiệt độ của nóng và của nước đều bằng 100oC.

Nhiệt lượng nước cần thu vào nhằm nước nóng dần lên 100oC là:

Q1 = m1.c1.Δt = 2.4200.(100 – 25) = 630000 J.

Nhiệt lượng ấm cần thu vào để ấm nóng lên 100oc là:

Q2 = m2.C2.Δt = 0,5.880.(100 – 25) = 33000 J.

Nhiệt lượng tổng số cần cung ứng là:

Q = quận 1 + q2 = 630000 + 33000 = 663000 J = 663 kJ.

Ghi nhớ:

– nhiệt độ lượng vật đề xuất thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng ánh nắng mặt trời của vật cùng nhiệt dung riêng biệt của chất làm vật.

– phương pháp tính sức nóng lượng đồ vật thu vào: Q = m.c.Δt, trong đó: Q là nhiệt độ lượng (J), m là trọng lượng của vật dụng (kg), Δt là độ tăng ánh nắng mặt trời của đồ vật (oC hoặc K), c là sức nóng dung riêng biệt của chất làm đồ gia dụng (J/kg.K).

– nhiệt độ dung riêng rẽ của một chất cho thấy nhiệt lượng đề nghị thu vào để gia công cho 1kg chất đó tạo thêm 1oC.

B. Giải bài tập

Bài 24.1 trang 115 VBT đồ Lí 8: Có 4 hình A, B, C, D số đông đựng nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi sử dụng các đèn cồn hệt nhau nhau để đun những bình này vào 5 phút (H.24.1 SBT) người ta thấy ánh nắng mặt trời của nước vào bình trở đề nghị khác nhau.

*

1. Hỏi nhiệt độ ở bình nào cao nhất?

A. Bình A.

B. Bình B.

C. Bình C.

D. Bình D.

2. Yếu tố nào sau đây làm cho ánh sáng của nước ở những bình trở đề nghị khác nhau?

A. Thời hạn đun.

B. Nhiệt độ lượng từng bình dìm được.

C. Lượng hóa học lỏng cất trong từng bình.

D. Loại chất lỏng cất trong từng bình.

Lời giải:

1. Chọn A.

Vì những vật phần nhiều được đun bởi những đèn đụng giống nhau, nước thuở đầu ở cùng một nhiệt độ. Bởi lượng nước vào bình A ít nhất nên ánh nắng mặt trời ở bình A là cao nhất.

2. Chọn C.

Vì độ tăng nhiệt độ và chất kết cấu nên vật những giống nhau phải nhiệt độ của các bình không giống nhau do lượng hóa học lỏng đựng trong từng bình đó.

Bài 24.2 trang 115 VBT đồ vật Lí 8: Để làm cho nóng 5 lít nước trường đoản cú 20oC lên 40oC cần từng nào nhiệt lượng?

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5 kg;

t1 = 20oC; t2 = 40oC; cnước = c = 4200 J/kg.K;

Q = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng cần cung ứng là:

Q = m.c.Δt = 5.4200.(40 – 20) = 420000J = 420kJ.

Bài 24.3 trang 115-116 VBT đồ dùng Lí 8: Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng dần lên thêm bao nhiêu nhiệt độ?

Tóm tắt:

V = 10 lít nước ↔ m = 10 kg;

cnước = c = 4200 J/kg.K; Q = 840 kJ = 840000 J;

Δto = ?

Lời giải:

Nhiệt độ nước nóng thêm là:


*

Bài 24.4 trang 116 VBT đồ gia dụng Lí 8: Một nóng nhôm trọng lượng 400g đựng 1 lít nước. Tính sức nóng lượng về tối thiểu quan trọng để đun sôi nước, biết nhiệt độ độ thuở đầu của nóng và nước là 20oC.

Tóm tắt:

Vnc = 1 lít nước ↔ mnc = 1 kg; mấm = m0 = 400g = 0,4 kg;

t0 = 20oC; cnước = cnc = 4200 J/kg.K; cnhôm = c0 = 880 J/kg.K;

nước sôi t = 100oC;

Q = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng về tối thiếu quan trọng để đung nóng nước là:

Q = Qấm + Qnước = m0.c0.(t – t0) + mnc.cnc.(t – t0)

= 0,4. 880.(100 – 20) + 1.4200.(100 – 20)

= 28160 + 336000 = 364160J.

B. Giải bài bác tập

Bài 24a trang 116 VBT vật Lí 8: Công thức như thế nào sau đấy là công thức tính nhiệt lượng do vật có khối lượng m tỏa ra?

A. Q = m.c.Δt, trong số đó Δt là độ tăng sức nóng độ.

B. Q = m.c.(t2 – t1), trong những số ấy t2 là nhiệt độ cuối, t1 là ánh nắng mặt trời ban đầu.

C. Q = m.c.Δt, trong những số ấy Δt là độ hạ nhiệt độ.

D. Cả tía công thức trên đều chưa hẳn là cách làm tính sức nóng lượng do vật tỏa ra.

Lời giải:

Chọn C.

Công thức tính sức nóng lượng vật dụng tỏa ra: Q = m.c.Δt, trong đó: Q là sức nóng lượng (J), m là cân nặng của thứ (kg), Δt là độ giảm nhiệt độ của vật dụng (oC hoặc K), c là nhiệt độ dung riêng rẽ của chất làm trang bị (J/kg.K).

B. Giải bài bác tập

Bài 24b trang 116 VBT đồ vật Lí 8: Hình 24.1 vẽ những đường màn biểu diễn sự biến đổi nhiệt độ theo thời gian của thuộc một trọng lượng nước, đồng với nhôm được đun bởi những nhà bếp tỏa sức nóng như nhau. Hỏi đường biểu diễn nào khớp ứng với nước, đồng với nhôm?

*

A. Đường I ứng với nước, con đường II ứng với nhôm, mặt đường III ứng với đồng.

B. Đường I ứng cùng với đồng, con đường II ứng với nhôm, đường III ứng với nước.

C. Đường I ứng cùng với nhôm, đường II ứng với đồng, mặt đường III ứng cùng với nước.

D. Đường I ứng với nước, con đường II ứng đồng với, con đường III ứng với nhôm.

Lời giải:

Chọn A.

Ta có

*
. Trên đồ gia dụng thị ta dựng đường vuông góc với trục thời gian. Lúc ấy thời gian cung cấp nhiệt mang đến 3 hóa học là như nhau. Bởi cùng khối lượng và nhà bếp tỏa nhiệt đồng nhất nên độ tăng ánh nắng mặt trời sẽ dựa vào tỷ lệ nghịch vào nhiệt dung riêng:

Vì cnc = 4200J/kg.K > cnhôm = 880J/kg.K > cđồng = 380J/kg.K

⇒ Δtnước nhôm đồng

Vậy đường I: nước; đường II: nhôm; con đường III: đồng.

B. Giải bài xích tập

Bài 24c trang 117 VBT đồ dùng Lí 8: Một nóng nhôm trọng lượng 500g đựng 2 lít nước được đun trên một phòng bếp lò. Hỏi ấm đã nhận được từ bếp một sức nóng lượng bằng bao nhiêu? Biết nóng nóng thêm lên 50oC.

Tóm tắt:

mấm = m = 500g = 0,5 kg; 2 lít nước gồm mn = 1kg;

Δt = 50oC; cnhôm = c = 880J/kg.K; công nhân = 4200J/kg.K;

Nhiệt lượng nhận ra Q = ?

Lời giải:

Ấm đã nhận được được từ phòng bếp một nhiệt độ lượng là:

Q = Qấm + Qnước = (m.c + mn.cn).Δt

= (0,5.880 + 2.4200).50 = 442000J.

B. Giải bài tập

Bài 24d trang 117 VBT vật dụng Lí 8: Người ta phơi ra nắng 5 lít nước, sau một thời hạn nhiệt độ của nước tăng tự 28oC lên 34oC. Tính tích điện do ánh sáng Mặt Trời truyền cho nước.

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5kg;

t1 = 28oC; t2 = 34oC; cnước = c = 4200 J/kg.K;

Qthu = ?

Lời giải:

Năng lượng do tia nắng Mặt Trời truyền mang đến nước:

Qthu = m.c.Δt = 5.4200.(34 – 28) = 126000J = 126 kJ.

B. Giải bài xích tập

Bài 24đ trang 117 VBT thứ Lí 8: Hãy tế bào tả phương thức dùng trong bài 24 SGK để mày mò sự phụ thuộc của nhiệt độ lượng vật nên thu để tăng cao lên vào khối lượng, độ tăng ánh sáng và hóa học làm vật.

Người ta sẽ dùng cách thức tương trường đoản cú như phương thức này để tìm hiểu hiện tượng nào trong số bài học thiết bị lí nghỉ ngơi lớp 6, lớp 7.

Lời giải:

* phương thức dùng trong bài bác 24 SGK để tò mò sự phụ thuộc vào của sức nóng lượng vật bắt buộc thu để nóng dần lên vào khối lượng, độ tăng ánh sáng và chất làm đồ dùng là:

Ta so sánh nhiệt lượng của những vật với những điều kiện biến hóa tương ứng: lần lượt chuyển đổi các đại lượng nhờ vào như khối lượng, độ tăng ánh nắng mặt trời và hóa học làm vật.

Mỗi lần thí nghiệm điều tra khảo sát sự nhờ vào vào một đại lượng nào kia thì ta đề xuất giữ nguyên, không biến hóa hai đại lượng còn lại, điều kiện làm thí nghiệm bắt buộc như nhau.

Xem thêm: Gợi Ý Bài Tập Giãn Tĩnh Mạch Chân Giúp Phòng Ngừa, Cải Thiện Triệu Chứng

* bạn ta sẽ dùng cách thức tương từ như phương thức này để tìm hiểu hiện tượng cất cánh hơi trong đồ dùng lý 6.