*

*

Bài 10. Trở nên trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Câu 1 trang 27 SBT đồ Lí 9

Cần có tác dụng một biến chuyển trở bao gồm điện trở lớn số 1 làm 30Ω bởi dây dẫn Nikêlin có điện trở suất là 0,40.10-6Ω.m với tiết diện 0,5mm2. Tính chiều lâu năm của dây dẫn.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 10

Tóm tắt:

R = 30Ω, S = 0,5mm2 = 0,5.10-6m2, ρ = 0,4.10-6 Ω.m; l = ?

Lời giải:

Ta có:

*

→ Chiều dài của dây dẫn là: 

*

Câu 2 trang 27 SBT đồ Lí 9

Trên một thay đổi trở nhỏ chạy có ghi 50Ω – 2,5A.

a) Hãy đến biết chân thành và ý nghĩa cảu hai số ghi này

b) Tính hiệu năng lượng điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của trở thành trở

c) biến chuyển trở được thiết kế bằng dây hợp kim nicrom có điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và tất cả chiều dài 50m. Tính máu diện của dây dẫn dùng để làm biến trở.

Tóm tắt:

Biến trở: 50Ω – 2,5A; ρ = 1,1.10-6 Ω.m; l = 50m

a) Ý nghĩa hai số lượng trên?

b) Umax= ?

c) S = ?

Lời giải:

a) Ý nghĩa của nhì số ghi:

+) 50Ω - năng lượng điện trở lớn nhất của biến chuyển trở;

+) 2,5A – cường độ chiếc điện lớn nhất mà thay đổi trở chịu được.

b) Hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 được để lên hai đầu cuộn dây của đổi thay trở là:

Umax = Imax × Rmax = 2,5 × 50 = 125V.

c) máu diện của dây là:

S = ρl/R = 1,1.10-6 × 50/50 = 1,1.10-6 m2 = 1,1mm2.

Câu 3 trang 27 SBT đồ gia dụng Lí 9

Cuộn dây của một vươn lên là trở con chạy được làm bằng hợp kim Nikêlin có điện trở suất 0,40. 10-6Ω.m, bao gồm tiết diện đông đảo là 0,6mm2 và gồm 500 vòng quấn thành một tấm quanh lõi sứ trụ tròn đường kính 4cm

a) Tính năng lượng điện trở lớn số 1 của biến đổi trở này.

b) Hiệu năng lượng điện thế lớn nhất được phép đặt lên trên hai đầu cuộn dây cảu biến hóa trở là 67V. Hỏi đổi thay trở này chịu được cái điện có cường độ lớn số 1 là bao nhiêu?

Tóm tắt:

ρ = 0,4.10-6 Ω.m; S = 0,6mm2 = 0,6.10-6m2;

N = 500 vòng; dlõi = d = 4cm = 0,04m; Umax = 67V

a) Rmax= ?

b) Imax= ?

Lời giải:

a) Chiều nhiều năm của dây quấn là: l= N.C = N.3,14.d = 500.3,14.0,04 = 62,8m

(C là chu vi của một vòng quấn = chu vi của lõi sứ)

→ Điện trở lớn nhất của thay đổi trở là:

*

b) đổi thay trở chịu được mẫu điện có cường độ lớn nhất là:

*

Câu 4 trang 27 SBT thứ Lí 9

Cho mạch điện tất cả sơ vật như hình 10.1 SBT, trong đó hiệu điện chũm giữa nhì điểm A cùng B được giữ không đổi với đèn sáng bình thường khi biến đổi trở bao gồm điện trở bằng 0. Câu phát biểu nào dưới đây đúng?

*

A. Đèn sáng bạo phổi lên khi dịch rời con chạy của vươn lên là trở về đầu M

B. Đèn sáng yếu đi lúc chuyển con chạy của đổi mới trở về đầu M

C. Đèn sáng dạn dĩ lên khi dịch chuyển con chạy của thay đổi trở về đầu N

D. Cả cha câu trên mọi không đúng

Lời giải:

Chọn A. Đèn sáng to gan lớn mật lên lúc chuyển bé chạy của phát triển thành trở về đầu M. Vị dòng điện có chiều đi từ cực (+) qua dây dẫn qua các thiết bị rồi về cực (-) đề nghị ở đầu M khi nhỏ chạy chưa dịch chuyển chiều dài chưa chuyển đổi thì điện trở là nhỏ nhất bắt buộc đèn sáng nhất.

Con chạy chạy về phía M sẽ khiến cho chiều dài phát triển thành trở thâm nhập vào mạch điện giảm xuống → điện trở giảm. Mà đèn ghép nối tiếp với vươn lên là trở buộc phải Rtoàn mạch giảm → cường độ loại điện tăng → Đèn sáng khỏe khoắn lên khi di chuyển con chạy của thay đổi trở về đầu M.

Câu 5 trang 28 SBT đồ Lí 9

Một bóng đèn gồm hiệu điện cố gắng định nấc 2,5V và cường độ loại điện dịnh nút 0,4A được mắc cùng với một biến hóa trở con chạy để thực hiện với mối cung cấp điện tất cả hiệu điện cố kỉnh không thay đổi 12V

a) Đèn và biến đổi trở đề nghị mắc với nhau như thế nào để đèn hoàn toàn có thể sáng bình thường? Vẽ sơ vật dụng mạch năng lượng điện này

b) Để đèn sáng bình thường thì phải kiểm soát và điều chỉnh biến trở gồm điện trở là bao nhiêu?

c) Nếu biến đổi trở gồm điện trở lớn nhất là 40Ω thì lúc đèn sáng thông thường dòng năng lượng điện chạy qua bao nhiêu phần trăm (%) tổng số vòng dây biến chuyển trở?

Tóm tắt:

UĐđm = 2,5V; IĐđm = 0,4A; U = 12V; Rbmax = 40Ω

a) Sơ thiết bị mạch điện nhằm đèn sáng bình thường

b) khi đèn sáng bình thường, Rb= ?

c) Đèn sáng thông thường thì chiếc điện cạy qua ?% vòng dây của biến trở

Lời giải:

a. Đèn sáng bình thường thì UĐ = UĐđm = 2,5V Đđm= 0,4A

Điện trở của đèn là: RĐ = UĐ/IĐ = 2,5/0,4 = 6,25Ω

Điện trở toàn mạch là: Rtđ = U/I = 12/0,4 = 30Ω

Khi đó biến hóa trở có điện trở là: Rb = Rtđ – RĐ = 30 – 6,25 = 23,75Ω

c. Do điện trở của trở thành trở tỉ lệ thành phần với số vòng dây quấn biến hóa trở nên khi đèn sáng thông thường thì phần trăm (%) vòng dây của vươn lên là trở tất cả dòng năng lượng điện chạy qua là:

*

Câu 6 trang 28 SBT trang bị Lí 9

Trong mạch điện có sơ đồ gia dụng vẽ làm việc hình 10.2 SBT, nguồn điện bao gồm hiệu điện cầm không thay đổi 12V

*

a) Điều chỉnh bé chạy của đổi mới trở nhằm vôn kế chỉ 6V thì ampe kế chỉ 0,5A. Hỏi lúc đó biến trở tất cả điện trở là bao nhiêu?

b) Phải kiểm soát và điều chỉnh biến trở bao gồm điện trở là bao nhiêu để vôn kế chỉ 4,5V?

Tóm tắt:

UV = 6V; IA = 0,5A; U = 12V;

a) Rb= ?

b) Rb’= ? nhằm UV"= 4,5V

Lời giải:

a) Vôn kế đo hiệu điện cầm giữa nhị đầu điện trở R → UV= UR= 6V

Biến trở cùng R ghép tiếp liền nên I = IA = Ib = IR = 0,5A

và Ub + UR = U ↔ Ub = U – UR = 12 – 6 = 6V

Điện trở của đổi thay trở là: 

*

b) quý hiếm của R là: 

*

Khi điều chỉnh biến trở đê vôn kế chỉ UV’ = 4,5V, thì cường độ loại điện qua phát triển thành trở hôm nay là:

*

Hiệu điện ráng giữa nhị đầu đổi mới trở lúc này là: Ub’ = U – UR’ = 12 – 4,5 = 7,5V

b) quý hiếm của R là: 

*

Câu 7 trang 28 SBT đồ gia dụng Lí 9

Hiệu điện vậy U trong mạch điện tất cả sơ thiết bị như hình 10.3 được giữ lại không đổi. Khi dịch chuyển con chạy của trở nên trở tiến dần dần về đầu N thì số chỉ của ampe kế sẽ biến hóa như nạm nào?

*

A. Sút dần đi

B. Tăng dần đều lên.

C. Không núm đổi.

D. Ban đầu giảm dần dần đi, tiếp đến tăng dần lên.

Lời giải:

Chọn A. Sút dần đi

Chiều loại điện đi từ rất (+) qua dây dẫn, thiết bị năng lượng điện rồi về rất (-) của mối cung cấp điện. Khi bé chạy tiến dần dần về đầu N chiều nhiều năm của biến đổi trở tăng dần tạo cho điện trở của dây dẫn tăng dần, lúc U không đổi thì số chỉ của ampe kế tỉ trọng nghịch với điện trở nên nó sẽ bớt dần đi.

Câu 8 trang 29 SBT đồ gia dụng Lí 9

Biến trở không có kí hiệu sơ vật nào dưới đây?

*

Lời giải:

Chọn B

Câu 9 trang 29 SBT vật dụng Lí 9

Câu tuyên bố nào tiếp sau đây về thay đổi trở là không đúng?

A. đổi thay trở là điện trở có thể thay đổi trị số

B. Biến đổi trở là dụng cụ bao gồm thế được sử dụng để biến đổi cường độ loại điện

C. Trở nên trở là dụng cụ có thể được sử dụng để thay đổi hiệu điện rứa giữa nhị đầu biện pháp điện.

D. Vươn lên là trở là dụng cụ rất có thể được dùng để đổi chiều mẫu điện trong mạch

Lời giải:

Chọn D. Trở nên trở là dụng cụ rất có thể được dùng để đổi chiều chiếc điện vào mạch.

Câu 10 trang 29 SBT đồ vật Lí 9

Trước lúc mắc đổi thay trở vào mạch để điều chỉnh cường độ loại điện thì cần kiểm soát và điều chỉnh biến trở quý giá nào bên dưới đây?

A. Có mức giá trị 0

B. Có mức giá trị nhỏ

C. Có mức giá trị lớn

D. Có mức giá trị to nhất.

Lời giải:

Chọn D. Trước lúc mắc vươn lên là trở vào mạch để điều chỉnh cường độ cái điện thì cần kiểm soát và điều chỉnh biến trở có mức giá trị béo nhất, do vậy cường độ dòng điện qua mạch sẽ bé dại nhất. Khi chỉnh đổi mới trở, điện trở của mạch sẽ sút dần nên cường độ chiếc điện trong mạch sẽ tăng cao → kị hư lỗi thiết bị gắn trong mạch do câu hỏi dòng tăng thốt nhiên ngột.

Câu 11 trang 29 SBT đồ dùng Lí 9

Trên một biến hóa trở bao gồm ghi 30Ω – 2,5A. Các số ghi này có ý nghĩa gì bên dưới đây

A. Vươn lên là trở có điện trở nhỏ nhất là 30Ω và chịu đựng được dòng điện có cường độ nhỏ nhất là 2,5A

B. Biến chuyển trở bao gồm điện trở nhỏ dại nhất là 30Ω và chịu đựng được loại điện bao gồm cường độ lớn số 1 là 2,5A

C. Trở nên trở tất cả điện trở lớn số 1 là 30Ω và chịu được mẫu điện bao gồm cường độ lớn nhất là 2,5A

D. Biến trở gồm điện trở lớn nhất là 30Ω và chịu được dòng điện tất cả cường độ nhỏ tuổi nhất là 2,5A

Lời giải:

Chọn C. Biến hóa trở có điện trở lớn số 1 là 30Ω và chịu đựng được chiếc điện có cường độ lớn số 1 là 2,5A.

Câu 12 trang 30 SBT đồ vật Lí 9

Một bóng đèn gồm hiệu điện cố định nút là 3V với khi ra sáng thông thường thì cái điện qua đèn tất cả cường độ là 0,32A. Mắc đèn điện này thông suốt với biến trở rồi mắc vào hiệu điện cầm cố không thay đổi 12V. Hỏi đổi mới trở này phải có mức giá trị lớn nhất tối thiểu là bao nhiêu để đèn rất có thể sáng bình thường?

Tóm tắt:

UĐ đm = 3V; IĐ đm = 0,32A; RĐ nối tiếp cùng với Rb; U = 12V; Rb phệ nhất = ?

Lời giải:

Vì bóng đèn nối liền với biến hóa trở bắt buộc để đèn sáng thông thường thì cường độ cái điện qua mạch đề nghị bằng: I = IĐ đm = 0,32A và UĐ = UĐ đm = 3V

Điện trở tương tự toàn mạch: Rtđ = U/I = 12/0,32 = 37,5Ω

Điện trở của láng đèn: RĐ = UĐ /IĐ = 3/0,32 = 9,375Ω

Điện trở lớn số 1 của biến hóa trở:

Rb = Rtđ – RĐ = 37,5 – 9,375 = 28,125Ω

Câu 13 trang 30 SBT vật Lí 9

Người ta dùng dây nicrom tất cả điện trở suất là 1,1.10-6Ω.m và có đường kính tiết diện là d1 = 0,8mm để quấn một thay đổi trở gồm điện trở lớn nhất là 20Ω

a) Tính độ dài l1của đoạn dây nicrom cần dùng để quấn bến trở nói trên.

Xem thêm: Giải Bài 12 Trang 79 Sgk Toán 6 Tập 2 13 14 Trang 79 Sgk Toán 6 Tập 2

b) Dây nicrom của phát triển thành trở này được quấn thành một lớp gồm những vòng gần cạnh nhau trên một lõi sứ có đường kính d2= 2,5cm. Tính chiều dài tối thiểu l2của lõi sứ này.

Tóm tắt:

ρ = 1,1. 10-6Ω.m; d1 = 0,8mm = 8.10-4m; Rb max = 20Ω

a) l1= ?

b) d2= 2,5cm = 2,5.10-2m; l2= ?

Lời giải:

a) Áp dụng công thức:

*

với S là tiết diện được tính bằng công thức: 

*

Chiều nhiều năm của dây nicrom cần dùng làm quấn phát triển thành trở trên là:

*

b) Chiều nhiều năm một vòng dây quấn bằng chu vi của lõi sứ:

C = π.d22 = 3,14. 2,5.10-2 = 7,85.10-2 m

⇒ Số vòng dây quấn vào lõi sứ:

*

Vì dây nicrom của phát triển thành trở này được quấn thành một lớp có N vòng gần cạnh nhau phải chiều dài buổi tối thiểu của lõi sứ là:

l2 = N.d1 = 116,3.8.10-4 = 0,093m = 9,3cm

Câu 14 trang 30 SBT thứ Lí 9

Một biến chuyển trở Rb có giá bán trị lớn nhất là 30Ω được mắc cùng với hai điện trở R1 = 15Ω cùng R2 = 10Ω thành nhị đoạn mạch tất cả sơ trang bị như hình 10.5, trong những số đó hiệu điện cố kỉnh không đổi U = 4,5V. Hỏi khi kiểm soát và điều chỉnh biến trở thì cường độ loại điện chạy qua trở thành trở R1 có giá chỉ trị lớn nhất Imax và nhỏ nhất Imin là bao nhiêu?