*

*

Bài 12: Công suất điện

Bài C6 (trang 36 SGK Vật Lý 9)

Trên một trơn đèn có ghi 220V – 75W

- Tính cường độ loại điện qua trơn đèn cùng điện trở của nó khi đèn sáng sủa bình thường

- bao gồm thể dùng cầu trì loại 0,5A cho bóng đèn này được giỏi không? vị sao?

Lời giải:

- khi đèn sáng bình thường ta có công suất tiêu thụ (P) của đèn bằng công suất định mức 75W: phường = UI = 75W

⇒ Cường độ dòng điện qua láng đèn là:

*

⇒ Điện trở khi đèn sáng sủa bình thường là:

*

- có thể dùng cầu trì loại 0,5A đến bóng đèn này vì nó đảm bảo đến đèn hoạt động bình thường với sẽ tự động ngắt mạch khi đoản mạch.