Trong một thí nghiệm, khi đưa một đầu thước vật liệu bằng nhựa dẹt lại sát quả cầu bằng nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ, quả cầu nhựa xốp bị xuất kho xa (hình 18.1). Câu kết luận nào sau đấy là đúng?

*

A. Quả cầu và thước vật liệu bằng nhựa bị nhiễm điện khác loại.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 7 bài 18

B. Quả cầu không biến thành nhiễm điện, còn thước vật liệu nhựa bị lây nhiễm điện.

C. Quả mong và thước vật liệu bằng nhựa đều không biến thành nhiễm điện.

D. Quả cầu và thước nhựa bị lây nhiễm điện cùng loại.

Lời giải:

Đáp án: D

Vì khi quả ước nhựa xốp bị đầu thước đẩy ra xa thì quả mong và thước nhựa bị lây lan điện cùng loại.

Bài 18.2 trang 38 SBT đồ vật Lí 7

Trong hình 18.2 a,b,c,d các mũi tên đã đến chỉ lực tính năng ( hút hoặc đẩy) giữa hai vật mang điện tích. Hãy có ấn tượng điện tích chưa cho biết thêm của vật sản phẩm hai.

*

Lời giải:

*

- Hình a: để lại ấn tượng "+" mang lại vật B do vật A với vật B hút nhau phải điện tích của A cùng B trái vệt nhau.

- Hình b ghi dấu ấn "-" mang lại vật C do vật D cùng vật C đẩy nhau yêu cầu điện tích của D và C cùng dấu nhau.

- Hình c ghi dấu ấn "-" đến vật F vị vật E cùng vật F hút nhau cần điện tích của E và F trái vệt nhau.

- Hình d có ấn tượng "+" mang lại vật H do vật G và vật H đẩy nhau cần điện tích của G với H thuộc dấu nhau.

Bài 18.3 trang 38 SBT trang bị Lí 7

Biết rằng thuở đầu cả tóc cùng lược nhựa các chưa bị truyền nhiễm điện, nhưng sau khoản thời gian chải tóc khô bằng lược vật liệu bằng nhựa thì cả lược nhựa với tóc đều bị nhiễm điện và nhận định rằng lược vật liệu bằng nhựa nhiễm điện âm.

a. Hỏi sau khi chải, tóc bị lây nhiễm điện một số loại gì? khi đó những electron dịch chuyển từ lược vật liệu bằng nhựa sang tóc xuất xắc ngược lại?

b. Vày sao gồm có lần sau khi chải tóc thấy có một vài gai tóc dựng đứng trực tiếp lên.

Lời giải:

a. Sau khoản thời gian chải thì tóc bị nhiễm điện dương. Lúc đó electron chuyển từ tóc quý phái lược nhựa (lược nhựa nhận thêm electron, tóc mất electron).

b. Vị những sợi tóc kia nhiễm điện cùng loại nên chúng đẩy nhau.

Bài 18.4* trang 39 SBT trang bị Lí 7

Trong một lượt thí nghiệm, Hải gửi một loại lược nhựa ngay gần một miếng nilong thì thấy lược nhựa hút mảnh nilong. Hải nhận định rằng lược nhựa với mảnh nilong bị nhiễm điện khác loại (mang điện tích trái lốt nhau). Nhưng Sơn lại cho rằng chỉ việc 1 trong hai đồ gia dụng này bị nhiễm năng lượng điện thì bọn chúng vẫn có thể hút nhau. Theo em thì Sơn tuyệt Hải, ai đúng? Ai sai? Làm cách nào để kiểm tra điều này?

Lời giải:

* Cả Hải và Sơn đều rất có thể đúng, đều có thể sai.

* thử nghiệm kiểm tra:

+ Đưa theo lần lượt lược nhựa và mảnh nilong của Hải lại gần các vụn giấy trang kim.

+ giả dụ cả lược nhựa cùng mảnh nilong đầy đủ hút những vụn giấy thì lựa nhựa và mảnh nilong bị lây truyền điện, cho nên Hải đúng.

Còn nếu như chỉ một trong hai đồ vật này hút những vụn giấy thì chỉ bao gồm một đồ dùng bị lây lan điện, lúc đó Sơn đúng.

Bài 18.5 trang 39 SBT thiết bị Lí 7

Cọ xát nhì thanh nhựa thuộc loại hệt nhau bằng miếng vải khô. Đặt một thanh trên trục quay, đưa thanh nhựa kia lại sát thanh thứ nhất thì xẩy ra hiện tượng nào bên dưới đây?

A. Nhì thanh nhựa này đẩy nhau.

B. Hai thanh vật liệu bằng nhựa này hút nhau.

C. Hai thanh nhựa này không hút ko đẩy nhau.

D. Hai thanh vật liệu nhựa này lúc đầu đẩy nhau, tiếp đến hút nhau.

Lời giải:

Đáp án: A

Vì cọ xát hai thanh nhựa thuộc loại đồng nhất bằng mảnh vải khô đề xuất hai thanh vật liệu nhựa này sẽ với điện tích cùng loại, do vậy nhị thanh nhựa này vẫn đẩy nhau.

Bài 18.6 trang 39 SBT thứ Lí 7

Có tứ vật a, b, c, d các bị lây lan điện. Nếu trang bị a hút b, b hút c, c đẩy d thì câu vạc biểu làm sao dưới đó là đúng?

A. Vật a và c tất cả điện tích trái dấu.

B. Thiết bị b cùng d có điện tích thuộc dấu.

C. Thứ a và c gồm điện tích cùng dấu.

D. đồ dùng b với d bao gồm điện tích trái dấu.

Lời giải:

Chọn C.

Giả sử đồ gia dụng a nhiễm điện âm. Ta tất cả sơ đồ sau:

*

Như vậy đồ vật a với c tất cả điện tích thuộc dấu.

Bài 18.6 trang 39 SBT đồ vật Lí 7

Có tứ vật a, b, c, d phần đông bị nhiễm điện. Nếu thiết bị a hút b, b hút c, c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. đồ gia dụng a với c tất cả điện tích trái dấu.

B. Vật b với d gồm điện tích cùng dấu.

C. Vật dụng a cùng c tất cả điện tích cùng dấu.

D. Vật dụng b với d gồm điện tích trái dấu.

Lời giải:

Chọn C.

Giả sử thiết bị a nhiễm điện âm. Ta bao gồm sơ trang bị sau:

Như vậy đồ dùng a với c có điện tích cùng dấu.

Bài 18.7 trang 39 SBT vật dụng Lí 7

Một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào sau đây ?

A. đồ gia dụng đó mất sút điện tích dương.

B. Thiết bị đó dấn thêm electron.

C. Vật đó mất sút êlectrôn.

D. Thứ đó nhấn thêm năng lượng điện dương.

Lời giải:

Đáp án: B.

Vì một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm năng lượng điện âm có nghĩa là vật đó đã nhận được thêm electron.

Bài 18.8 trang 39 SBT thứ Lí 7

Nếu một đồ vật nhiễm điện dương thì đồ vật đó có chức năng nào dưới đây?

A. Hút rất Nam của kim phái nam châm.

B. Đẩy thanh chất liệu thủy tinh được rửa xát vào lụa.

C. Hút rất Bắc của kim phái nam châm.

D. Đẩy thanh nhựa màu sắc sẫm đang được rửa xát vào vải vóc khô.

Lời giải:

Chọn B. Do thanh chất thủy tinh cọ xát vào lụa thì nhiễm điện dương đề xuất một trang bị nhiễm năng lượng điện dương đã đẩy thanh thủy tinh mang điện tích dương thuộc loại.

Bài 18.9 trang 40 SBT thiết bị Lí 7

Cọ xát một thước nhựa vào một trong những mảnh len thì thước vật liệu bằng nhựa bị truyền nhiễm điện. Hỏi miếng len tất cả bị nhiễm năng lượng điện không ? Nếu tất cả thì điện tích trên miếng len cùng dấu hay khác vết với năng lượng điện trên thước vật liệu bằng nhựa ? vì sao ?

Lời giải:

Mảnh len bị lây truyền điện, năng lượng điện trên miếng len khác dấu với năng lượng điện trên thước nhựa.

Ban đầu mảnh len cùng thước nhựa đều trung hòa về điện. Sau khoản thời gian cọ xát, thước vật liệu bằng nhựa bị nhiễm điện âm thì miếng len yêu cầu nhiễm năng lượng điện dương bởi electron dịch chuyển từ mảnh len lịch sự thước nhựa.

Bài 18.10 trang 40 SBT đồ dùng Lí 7

Cọ xát một thanh chất liệu thủy tinh vào lụa, rồi chuyển lại ngay gần một trái cầu nhỏ bằng sắt kẽm kim loại treo trên giá. Quả mong bị hút về phía thanh thủy tinh. Có thể khẳng định quả cầu đã bị nhiễm năng lượng điện dương được hay không? Giải thích.

Lời giải:

Thanh chất liệu thủy tinh cọ xát vào lụa, thanh chất thủy tinh nhiễm điện dương. Đưa lại ngay sát quả ước kim loại, quả mong bị hút là vì quả cầu bị nhiễm điện âm hoặc quả cầu trung hòa về điện bắt buộc không thể xác định quả cầu đã biết thành nhiễm điện dương.

Bài 18.11 trang 40 SBT đồ dùng Lí 7

Làm vắt nào để biết một chiếc thước nhựa có bị lây truyền điện hay là không và nhiễm năng lượng điện dương giỏi âm?

Lời giải:

- ước ao biết thước vật liệu nhựa nhiễm năng lượng điện hay không, ta đưa một đầu thước vật liệu nhựa lại sát mảnh giấy vụn, nếu như thước vật liệu bằng nhựa hút những mảnh giấy vụn thì thước nhựa nhiễm điện.

Đưa thước vật liệu bằng nhựa lại ngay sát quả cầu sắt kẽm kim loại mang năng lượng điện âm treo bằng sợi chỉ mềm. Nếu như quả ước bị xuất kho xa thước vật liệu bằng nhựa thì minh chứng thước nhựa nhiễm năng lượng điện âm còn ví như quả mong bị hút lại gần với thước nhựa thì minh chứng thước nhựa nhiễm điện dương.

Bài 18.12 trang 40 SBT đồ Lí 7

Trong các thí nghiệm làm việc hình 18.3, những quả cầu bấc được treo bằng sợi chỉ mềm. Hãy ghi dấu điện tích của những quả cầu trong mỗi trường hợp.

*

Lời giải:

- Hình a: vệt "-" bởi vì hai vật hút nhau mà vật kia sở hữu điện tích "+"

- Hình b: dầu "+" vày hai thứ hút nhau nhưng vật kia mang điện tích "-"

- Hình c: dấu "+" vị hai đồ gia dụng đẩy nhau nhưng mà vật kia sở hữu điện tích "+"

- Hình d: vết "-" vì chưng hai đồ đẩy nhau cùng vật kia sở hữu điện tích "-"

Bài 18.13 trang 40 SBT vật Lí 7

Một quả cầu nhỏ, rỗng, nhẹ được thiết kế bằng nhôm với được treo bởi một sợi chỉ mềm như trong hình 18.4. Hãy biểu đạt hiện tượng xẩy ra với quả cầu này khi đưa một thanh A bị nhiễm năng lượng điện dương lại ngay sát quả cầu.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 90 Vở Bài Tập Toán 3 Tập 2

*

Lời giải:

Hiện tượng xẩy ra với quả ước này khi gửi một thanh A bị nhiễm năng lượng điện dương lại ngay gần quả ước là: quả ước bị hút về phía thanh A.