Giải bài xích tập trang 27 bài xích 10 biến trở - điện trở cần sử dụng trong kỹ thuật Sách bài bác tập (SBT) đồ dùng lý 9. Câu 10.1: nên làm một trở thành trở có điện trở lớn nhất là 30Ω bởi dây dẫn Nikêlin tất cả điện trở suất 0,40.10-6Ω.m ...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 9 bài 10


Bài 10.1 trang 27 Sách bài tập (SBT) vật lý 9

Cần có tác dụng một đổi thay trở gồm điện trở lớn nhất là 30Ω bằng dây dẫn Nikêlin tất cả điện trở suất 0,40.10-6Ω.m với tiết diện 0,5mm2. Tính chiều dài của dây dẫn.

Trả lời:

Chiều nhiều năm của dây dẫn là: (l = R mS over ho = 30.0,5.10^ - 6 over 0,4.10^ - 6 = 37,5m)

Bài 10.2 trang 27 Sách bài xích tập (SBT) đồ lý 9

Trên một thay đổi trở con chạy gồm ghi 50Ω - 2,5A.

a. Hãy mang đến biết ý nghĩa sâu sắc của nhì số ghi này.

b. Tính hiệu năng lượng điện thế lớn nhất được phép bỏ lên trên hai đầu cuộn dây của trở nên trở.

c. Biến đổi trở được làm bằng dây hợp kim nicrom gồm điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và chiều nhiều năm 50m. Tính huyết diện của dây dẫn dùng để triển khai biến trở.

Trả lời:

a) Ý nghĩa của nhì số ghi:

+) 50Q - điện trở lớn nhất của trở thành trở;

+) 2,5A - cường độ chiếc điện lớn nhất mà thay đổi trở chịu đựng được.

b) Hiệu năng lượng điện thế lớn nhất được phép để trên hai đầu cuộn dây c thay đổi trở là: Umax = Imax × Rmax = 2,5 × 50 = 125V.

c) máu diện của dây là:

(S = ho l over R = 1,1.10^ - 6 imes 50 over 50 = 1,1.10^ - 6m^2 = 1,1mm^2)

 

 

Bài 10.4 trang 27 Sách bài xích tập (SBT) trang bị lý 9

Cho mạch điện bao gồm sơ vật dụng như hình 10.1, trong số đó hiệu điện cầm giữa nhị điểm A với B được giữ lại không đổi với đèn sáng thông thường khi biến trở bao gồm điện trở bởi 0. Câu phát biểu làm sao dưới đó là đúng?

*

A. Đèn sáng khỏe khoắn lên khi dịch rời con chạy của trở thành trở về đầu M.

B. Đèn sáng yếu đi khi dịch chuyển con chạy của biến hóa trở về đầu M.

C. Đèn sáng mạnh lên khi dịch rời con chạy của đổi mới trở về đầu N.

D. Cả bố câu trên đầy đủ không đúng.

Trả lời:

Chọn A. Đèn sáng dạn dĩ lên khi di chuyển con chạy của phát triển thành trở về đầu M.

Bài 10.3 trang 27 Sách bài bác tập (SBT) thiết bị lý 9

Cuộn dây của một biến hóa trở con chạy được thiết kế bằng kim loại tổng hợp Nikêlin tất cả điện trở suất 0,40.10-6Ω.m, gồm tiết diện phần đông là 0,60mm2 và tất cả 500 vòng quấn xung quanh lõi sứ trụ tròn đường kính 4cm.

Xem thêm: Dàn Ý Cuộc Đối Thoại Giữa Hồn Trương Ba Và Xác Hàng Thịt

a. Tính điện trở lớn số 1 của đổi thay trở này.

b. Hiệu năng lượng điện thế lớn nhất được phép bỏ trên hai đầu cuộn dây của thay đổi trở là 67V. Hỏi phát triển thành trở này chịu được chiếc điện bao gồm cường độ lớn số 1 là bao nhiêu?

Trả lời:

a) Điện trở lớn nhất của thay đổi trở là:

(R_ mmax = ho l over S = ho Npi d over S = 0,4.10^ - 6 imes 500 imes 3,14 imes 0,04 over 0,6.10^ - 6 = 41,9Omega)

b) biến đổi trở chịu đựng được chiếc điện gồm cường độ lớn số 1 là:

 (I_max = U_max over R_max = 67 over 41,9 = 1,6A)