Bài 1, 2, 3, 4 trang 173 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài xích Ôn tập về hình học. Bài xích 2. Hãy vẽ một hình vuông có cạnh nhiều năm 3cm. Tính chu vi và mặc tích hình vuông đó.

Bạn đang xem: Giải bài toán ôn tập về hình học trang 173


Bài 1 trang 173 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Quan sát hình trên, hãy chỉ ra:

*

a) những cạnh tuy nhiên song cùng với nhau;

b) những cạnh vuông góc với nhau.

Lời giải:

a) Cạnh AB và cạnh DC tuy nhiên song với nhau

b) Cạnh AB cùng cạnh AD vuông góc cùng với nhau.

Cạnh AD với cạnh DC vuông góc với nhau.

Bài 2 trang 173 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Hãy vẽ một hình vuông có cạnh lâu năm 3cm. Tính chu vi và ăn mặc tích hình vuông đó.

Lời giải:

Vẽ hình vuông vắn theo các bước sau:

Vẽ đoạn trực tiếp DC = 3cm.

Vẽ mặt đường thẳng vuông góc DC tại D và mặt đường thẳng vuông góc cùng với DC trên C.

Trên mỗi mặt đường thẳng vuông góc đó đem đoạn thẳng da = 3cm; CB = 3cm.

Nối A với B ta được hình vuông vắn ABCD có cạnh bằng 3cm.

*

Chu vi hình vuông ABCD là:

3 × 4 = 12 (cm)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

3 × 3 = 9 (cm2)

Đáp số : Chu vi : 12cm ;

diện tích s : 9cm2.

Bài 3 trang 173 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Đúng ghi Đ, không nên ghi S.

*

a) Chu vi hình 1 bởi chu vi hình 2.

b) diện tích hình 1 bằng diện tích s hình 2.

c) diện tích s hình 2 to hơn diện tích hình 1.

d) Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2.

Xem thêm: Giải Bài 23 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 76 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 23 Trang 76 Sgk Toán Lớp 9 Tập 2, Bài 23

Lời giải:

Ta có: 

Chu vi hình 1 là : (4 + 3) × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình một là : 4 × 3 = 12 (cm2)

Chu vi hình 2 là : 3 × 4 = 12 (cm)

Diện tích hình 2 là : 3 × 3 = 9 (cm2)

Vậy câu a, b, c là sai, ta ghi S vào ô trống; câu d) là đúng, ta ghi Đ vào ô trống.

Bài 4 trang 173 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Để lát một phòng hình chữ nhật, bạn ta dùng nhiều loại gạch men hình vuông có cạnh 20cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó, hiểu được nền phòng học gồm chiều rộng lớn 5m, chiều dài 8m và phần mạch xi măng không đáng kể ?