Giải bài tập trang 30 bài bác 10 trở thành trở - năng lượng điện trở sử dụng trong chuyên môn Sách bài bác tập (SBT) vật dụng lý 9. Câu 10.12: Một láng đèn có hiệu điện cố gắng định nấc là 3V với khi sáng bình thường...

Bạn đang xem: Giải sách bài tập lí 9


Bài 10.12 trang 30 Sách bài bác tập (SBT) đồ vật lý 9

Một trơn đèn có hiệu điện gắng định mức là 3V và khi sáng bình thường thì cái điện qua đèn có cường độ là 0,32A. Mắc bóng đèn này tiếp nối với một trở thành trở rồi mắc vào hiệu điện nỗ lực không đổi 12V. Hỏi đổi mới trở này phải có mức giá trị lớn nhất tối thiểu là từng nào để đèn sáng sủa bình thường?

Trả lời:

Điện trở tương đương toàn mạch:

(R_t md = U over I = 12 over 0,32 = 37,5Omega ) 

Điện trở của bóng đèn:

(R_D = U over I = 3 over 3,2 = 9,375Omega )

Điện trở lớn nhất cỉa đổi thay trở :

R b = Rtđ – RĐ = 37,5 – 9,375 = 28,125Ω

Bài 10.13 trang 30 Sách bài bác tập (SBT) vật dụng lý 9


Người ta cần sử dụng dây nicrom tất cả điện trở suất là 1,1.10-6Ωm với có 2 lần bán kính tiết diện là d1=0,8mm để quấn một biến trở có điện trở lớn số 1 là 20Ω.
a. Tính độ lâu năm l1 của đoạn dây nicrom cần dùng làm quấn biến hóa trở nói trên.

Xem thêm: Bước Sóng Ánh Sáng Là Gì ? Ứng Dụng Của Bước Sóng Ánh Sáng? Ánh Sáng Là Gì


b. Dây nicrom của thay đổi trở này được quấn thành một lớp có những vòng sát nhau trên một lõi sứ có 2 lần bán kính d2=2,5 cm. Tính chiều dài về tối thiểu l2 của lõi sứ này.
Trả lời:

Tiết diện của dây nicrom:

(S = pi d^2 over 4 = 3,14 imes left( 0,8 ight)^2 over 4 = 0,5024mm^2 = 0,5024.10^ - 6m^2)

Chiều dài của dây nicrom :

(l = R imes S over ho = 20 imes 0,5024.10^ - 6 over 1,1.10^ - 6 = 9,13m = 913cm)

b) Chu vi của lõi sứ: (C = pi imes d = 3,14 imes 2,5 = 7,85cm)

Cứ 1 vòng dây có chiều lâu năm là 7,85 cm

n vòng dây gồm chiều dài là 913 cm

=> Số vòng dây quấn vào lõi sắt: (n = 913 imes 1 over 7,85 approx 116,3) vòng


Bài 10.14 trang 30 Sách bài xích tập (SBT) đồ dùng lý 9


Một đổi mới trở Rb có giá trị lớn nhất là 30Ω được mắc với hai năng lượng điện trở R1=15Ω với R2=10Ω thành mạch có sơ đồ như hình 10.5 , trong số đó hiệu điện nỗ lực không thay đổi U=4,5V. Hỏi khi điều chỉnh biến trở thì cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở R1 có giá bán trị lớn số 1 Imax và bé dại nhất Imin là bao nhiêu?
*

Trả lời:
Điện trở R2 cùng Rb:

(1 over R_2b = 1 over R_2 + 1 over R_b = 1 over 10 + 1 over 30 Rightarrow R_2b = 7,5Omega )

Điện trở tương đương toàn mạch:

Rtđ = R1 +R2b = 15 + 7,5 = 22,5 Ω

Cường độ cái điện nhỏ nhất :

(I_min = U over R_t md = 4,5 over 22,5 = 0,2 mA)

Cường độ chiếc điện lớn số 1 : Imax → Rb rất nhỏ tuổi (Rb = 0)

 (I_max = I_1 = U over R_1 = 4,5 over 15 = 0,3A)

hijadobravoda.com


phản hồi
Bài tiếp theo
Gửi bài tập đề nghị giải - Nhận vấn đáp trong 10 phút

Góp ý - Báo lỗi


Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


gửi góp ý Hủy vứt

Bài giải new nhất


Bài giải tiên tiến nhất các môn khác


*

Liên hệ với bọn chúng tôi:Gmail: hijadobravoda.com
gmail.com