*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Giải SBT Toán 7 trang 21 Tập 1 Kết nối học thức


1.544

Với giải thuật SBT Toán 7 trang 21 Tập 1 chi tiết trong Ôn tập chương 1 trang 20, 21 sách Kết nối học thức giúp học sinh thuận tiện xem cùng so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài xích tập vào SBT Toán 7. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 7 Ôn tập chương 1 trang 20, 21

Bài 1.33 trang 21 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1:Tìm x, biết:

a) 0,72.x = 0,492

b) x : (-0,5)3= (-0,5)2.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 1

Lời giải:

a) 0,72.x = 0,492

x = 0,492: 0,72

x = (0,49 : 0,7)2

x = 0,72

x = 0,49

Vậy x = 0,49.

b) x : (-0,5)3= (-0,5)2.

x = (-0,5)2. (-0,5)3

x = (-0,5)2+3

x = (-0,5)5

Vậy x = (-0,5)5

Bài 1.34 trang 21 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1:Choa∈ℚvà a ≠0. Hãy viết a8dưới dạng:

a) Tích của nhì lũy thừa, trong các số ấy có một quá số là a3;

b) Lũy vượt của a2;

c) thương của hai lũy thừa trong đó số bị phân chia là a10.

Lời giải:

a) Ta có:

a8= a5 + 3= a5.a3.

b) Ta có:

a8= a2.4= (a2)4

c) a8= a10 – 2= a10: a2

Bài 1.35 trang 21 sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1:Bảng sau cho họ đường kính dao động của một trong những hàn tinh.

*

(1 dặm giao động 1,60934 km)

Hỏi đường kính của toàn cầu nào béo nhất? Đường kính của hành tính nào bé dại nhất?

Lời giải:

Ta có:

7,4975.104= 74,975.103; 3,0603.104= 30,603.103

Vì 88,846 > 74,975 > 7,926 > 4,222 > 3,0603 > 3,032

Nên 88,846. 103> 74,975. 103> 7,926. 103> 4,222. 103> 3,0603. 103> 3,032. 103

Do đó, 2 lần bán kính của Mộc tinh là to nhất, đường kính của chất thủy tinh là bé nhỏ nhất.

Bài 1.36 trang 21 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1:Để làm 24 loại bánh, cần134cốc bột mì. Chúng ta An ý muốn làm 8 mẫu bánh. Hỏi chúng ta An cần từng nào cốc bột mì?

Lời giải:

Đổi134=74

24 loại bánh cấp 8 loại bánh mốc giới hạn là:

24 : 8 = 3 (lần)

Bạn An nên số ly bột mì để làm 8 loại bánh là:

74 : 3=712 (cốc bột mì)

Bài 1.37 trang 21 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1:Biết 12+ 22+ 32+ … + 82+ 92= 285.

Tính một cách phù hợp giá trị của biểu thức:

22+ 42+ 62+ … + 162+ 182.

Lời giải:

22+ 42+ 62+ … + 162+ 182.

= (1.2)2+ (2.2)2+ (2.3)2+ (2.4)2+ …+ (2.8)2+ (2.9)2

= 12.22+ 22.22+ 22.32+ 22.42+ … + 22.82+ 22.92

= 22.( 12+ 22+ 32+ … + 82+ 92)

= 4.285 = 1140.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Phát Biểu Cảm Tưởng, Tổng Hợp Các Bài Phát Biểu Cảm Ơn Hay Nhất

Bài 1.38 trang 21 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1:Tính cực hiếm của biểu thức:A=256+54255+25.