*

*

Bài 7. Sự phụ thuộc của năng lượng điện trở vào chiều dài dây dẫn

Câu 1 trang 19 SBT vật dụng Lí 9 

Hai dây dẫn bằng nhôm tất cả cùng ngày tiết diện, một dây dài 2m tất cả điện trở R1 và dây kia nhiều năm 6m tất cả điện trở R2. Tính tỉ số R1/R2

Lời giải:

Do năng lượng điện trở tỉ lệ thành phần thuận cùng với chiều nhiều năm dây dẫn yêu cầu ta có: R1/R2 = I1/I2 =2/6. Vậy R1/R2 =1/3

Câu 2 trang 19 SBT đồ dùng Lí 9 

Một dây dẫn nhiều năm 120m được dùng để làm quấn thành một cuộn dây. Khi để hiệu điện cố gắng 30V vào nhì đầu cuộn dây này thì cường độ mẫu điện chạy qua nó là 125mA

a) Tính điện trở cuộn dây

b) mỗi đoạn nhiều năm 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

l = 120m; U = 30V; I = 125mA = 0,125A

a) R = ?

b) l’= 1 m; R’ = ?

Lời giải:

a. Điện trở của cuộn dây là: 

*

b. Bởi vì điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài phải mỗi đoạn dài l’= l m của dây dẫn tất cả điện trở là:

R’ = R/l = 240/120 = 2Ω

Câu 3 trang 19 SBT thứ Lí 9 

Hình 7.1 biểu diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất, huyết diện đều, nhị điểm M cùng N phân tách dây dẫn AB thành cha đoạn dài bởi nhau: AM = MN = NB. Cho dòng điện độ mạnh I chạy qua dây dẫn này.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 9 bài 7

*

a) Hãy cho thấy thêm hiệu điện cố kỉnh UABbằng từng nào lần hiệu điện chũm UMN.

b) Hãy đối chiếu hiệu điện thế UANvà UMB

Lời giải:

a) vày điện trở xác suất với chiều lâu năm sợi dây bắt buộc ta có:

*

→ RAB = 3.RMN

→ UAB = I.RAB = I.RMN.3 = 3.UMN.

b)

*

→ UAN = I.RAN = I.RMB = UMB

Câu 4 trang 19 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Một dây đồng lâu năm l1 = 10m bao gồm điện trở R1 và một dây dẫn bởi nhôm nhiều năm l2 = 5m bao gồm điện trở R2. Câu vấn đáp nào dưới đó là đúng khi đối chiếu R1 với R2?

A. R1= R2

B. R12

C. R1> 2R2

D. Ko đủ điều kiện để so sánh R1 và R2

Lời giải:

Chọn D. Ko đủ điều kiện để đối chiếu R1 với R2 vì khi đối chiếu điện trở phụ thuộc vào chiều lâu năm của dây dẫn ta đề xuất dây dẫn làm cho từ thuộc 1 loại vật liệu và bao gồm tiết diện như nhau.

Câu 5 trang 19 SBT trang bị Lí 9 

Điện trở của dây dẫn không dựa vào vào nguyên tố nào bên dưới đây?

A. Vật liệu làm dây dẫn

B. Trọng lượng của dây dẫn

C. Chiều nhiều năm dây dẫn

D. Máu diện của dây dẫn

Lời giải:

Chọn B. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào khối lượng của dây dẫn

Câu 6 trang 20 SBT đồ Lí 9 

Để mày mò sự phụ thuộc của điện trở dây đem vào chiều lâu năm dây dẫn, phải phải khẳng định và đối chiếu điện trở các dây dẫn gồm những điểm lưu ý nào ?

A. Những dây dẫn này phải bao gồm cùng tiết diện, được thiết kế từ cùng một vật liệu, nhưng bao gồm chiều lâu năm khác nhau.

B. Các dây dẫn phải bao gồm cùng chiều dài, được thiết kế từ cùng một vật liệu, nhưng tất cả tiết diện không giống nhau.

C. Các dây dẫn phải bao gồm cùng chiều dài, thuộc tiết diện, nhưng được gia công bằng các vật liệu không giống nhau

D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng tất cả chiều dài với tiết diện khác nhau.

Lời giải:

Chọn A. Các dây dẫn này phải gồm cùng huyết diện, được gia công từ và một vật liệu, nhưng tất cả chiều lâu năm khác nhau

Câu 7 trang 20 SBT trang bị Lí 9 

Dây tóc một bóng đèn khi chưa mắc vào mạch có điện trở là 24Ω. Mỗi đoạn nhiều năm 1cm của dây tóc nàu bao gồm điện trở là 1,5Ω. Tính chiều dài của toàn cục sợi dây tóc cảu đèn điện này.

Lời giải:

Cứ 1cm dây tóc gồm điện trở là 1,5 Ω

x centimet dây tóc gồm điện trở là 24 Ω

⇒ x = (24 ×1)/1,5 = 16cm

Câu 8 trang đôi mươi SBT đồ dùng Lí 9 

Đường dây dẫn của mạng điện trong một gia đình nếu nối dài liên tiếp với nhau sẽ có chiều dài tổng số là 500m cùng điện trở của mỗi đoạn bao gồm chiều lâu năm 1m của mặt đường dây này có điện trở vừa đủ là 0,02Ω. Tính điện trở tổng cộng của toàn bộ đường dây dẫn nối dài liên tiếp này.

Lời giải:

Cứ 1m dây bao gồm điện trở vừa phải là 0,02Ω

500m dây gồm điện trở trung bình là xΩ

⇒ x = (0,02 × 500)/1 = 10Ω

Câu 9 trang đôi mươi SBT trang bị Lí 9 

Đoạn dây dẫn nối từ bỏ cột vào một mái ấm gia đình có chiều dài tổng cộng là 50m và bao gồm điện trở tổng cộng là 0,5Ω. Hỏi từng đoạn lâu năm 1m của dây này còn có điện trở là bao nhiêu?

Lời giải:

Cứ 50 m dây dẫn gồm điện trở là 0,5Ω

1m dây dẫn tất cả điện trở là xΩ

⇒ x = (0,5 × 1)/50 = 0,01Ω

Câu 10 trang đôi mươi SBT vật dụng Lí 9 

Người ta mong muốn quấn một dây dẫn năng lượng điện trở quanh một lõi sứ hình tròn tròn với 2 lần bán kính lõi sứ là 1,5cm. Biết 1m dây quấn gồm điện trở 2Ω. Hỏi cuộn này tất cả bao nhiêu vòng dây nếu năng lượng điện trở của cả cuộn dây là 30Ω? Biết rằng các vòng dây được cuốn sát nhau thành một lớp.

Lời giải:

Cứ 1 m dây dẫn tất cả điện trở là 2 Ω

xm dây dẫn có điện trở là 30 Ω

⇒ x = (30 × 1)/2 = 15m

Chu vi của vòng một quấn dây: c = 3,14 x d = 3,14 x 1,5.10-2 = 0,0471m

Số vòng của cuộn dây này là: n = 15/0,0471 ≈ 318,5 (vòng)

Câu 11 trang 20 SBT đồ Lí 9 

Có ngôi trường hợp bếp điện sử dụng dây nung là dây mayso bị đứt, ta hoàn toàn có thể nối vị trí dây đứt lại để thường xuyên sử dụng. Hỏi lúc đó điện trở của dây nung này và cường độ chiếc điện đi qua chỗ đó chuyển đổi như vậy nào đối với trước? bởi vì sao? biết rằng hiệu điện vậy đặt vào nhì đầu dây vẫn như trước.

Xem thêm: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Ngày 1 6 : Lịch Sử, Ý Nghĩa Và Quà Cho Trẻ

Lời giải:

Khi ta nối chỗ dây bị đứt lại để liên tiếp sử dụng thì chiều nhiều năm l của dây đã giảm

→ điện trở R của dây vẫn giảm

Mặt khác hiệu điện cố U để vào nhị đâu dây không đổi bắt buộc cường độ loại điện qua dây I = U/R sẽ tăng lên so với trước.