1. Giải bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10

Quan sát kĩ hình 8.2 ban chuẩn hoặc hình 10.1 ban nâng cao và dựa vào kiến thức đã học, em hãy đánh dẫu vào ô trống, phương án trả lời đúng trong những câu sau:

*

Nếp uốn của núi được hình thành do:

*

Phương pháp giải

Căn cứ vào đặc điểm nếp uốn của các lớp đá trầm tích được cho ở trên để xác định nguyên nhân hình thành nếp uốn của núi

Hướng dẫn giải

Nếp uốn của núi được hình thành do:

*

2. Giải bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10

Quan sát hình 8.3 ban chuẩn hoặc hình 10.4 ban nâng cao và dựa vào những kiến thức đã học, em hãy cho biết:

*

*

Vị trí A ở hình bên là:………………………………………………………………………..
Bạn đang xem: Giải tập bản đồ 10 bài 8

Vị trí B ở hình bên là: ………………………………………………………………………..

Phương pháp giải

Dựa vào hình địa lũy và địa hào đã cho đối chiếu với hình trống ở trên để xác định tên gọi của:

– Vị trí A 

– Vị trí B

Hướng dẫn giải

– Vị trí A ở hình bên là: Địa lũy

– Vị trí B ở hình bên là: Địa hào

3. Giải bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10

Quan sát hình 8.4, hình 8.5 ban chuẩn hoặc hình 10.5 ban nâng cao và dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định trên lược đồ dưới đây đã xảy ra hiện tượng địa lý gì?

*

*

Phương pháp giải

Căn cứ vào hình đã cho và dựa vào vận động kiến tạo theo phương nằm ngang, hình thành nên địa hào ngập nước Biển Đỏ để xác định hiện tượng xảy ra

Hướng dẫn giải

Trên lược đồ đã xảy ra hiện tượng đứt gãy do vận động kiến tạo theo phương nằm ngang, hình thành nên địa hào ngập nước Biển Đỏ.


Bài liên quan:


Sidebar chính


Search this website


Xem thêm: Xem Phim Ngược Chiều Nước Mắt Tập 16 Full Hd, Xem Phim Ngược Chiều Nước Mắt Tập 16

Bài viết mới