Tổng sô dân khu vực Đông Á năm 2002…………………………………………………………….Tỉ lệ % dân số khu vực Đông Á đối với châu Á…………………………………………………….Số dân quanh vùng Đông Á vội vàng …………..lần số dân châu Phi; gấp ……….lần số dân châu Âu; cấp …………lần số dân châu Mĩ; cấp ………….lần số dân châu Đại Dương.

Bạn đang xem: Giải tập bản đồ 8 bài 13

Trả lời:

Tổng sô dân quanh vùng Đông Á năm 2002 là 1509,5 triệu người.Tỉ lệ % dân số khu vực Đông Á so với châu Á là 40%.Số dân quanh vùng Đông Á gấp 1,8 lần số dân châu Phi; vội vàng 2 lần số dân châu Âu; cấp 1,8 lần số dân châu Mĩ; cấp 47 lần số dân châu Đại Dương.

Bài 2: Trang 16 - sách TBĐ địa lí 8

Em gồm nhận xét gì về dân số Trung Quốc. Điều này tác động thế nào tới việc phát triển tài chính - buôn bản hộ của Trung Quốc.

Trả lời:

Nhận xét:

Trung Quốc là nước đông dân nhất nắm giới. Nhờ đường lối cơ chế cải biện pháp và mở cửa, đẩy mạnh được nguồn lao động dồi dào, mối cung cấp tài nguyên đa dạng nên trong khoảng 20 năm quay trở lại đây nền kinh tế Trung Quốc đã tất cả những biến đổi lớn lao.Tuy nhiên, hình như việc số lượng dân sinh đông cũng khiến Trung Quốc gặp mặt phải một trong những khó khăn về giải quyết và xử lý việc làm, ăn uống ở và những dịch vụ cùng đồng....

Bài 3: Trang 16 - sách TBĐ địa lí 8

Đặc điểm nền kinh tế tài chính các nước Đông Á thời buổi này là ……………………………….

Trả lời:

Đặc điểm nền tài chính các nước Đông Á thời nay là:

Ngày nay, nền tài chính phát triển cấp tốc và gia hạn tốc độ lớn lên caoQúa trình cải cách và phát triển đi từ sản xuất sửa chữa thay thế hàng nhập khẩu đến phân phối để xuất khẩu.

Bài 4: Trang 16 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào câu chữ SGK và kỹ năng và kiến thức đã học, hãy ghi lại X vào ô trống ý em cho là đúng.

Trả lời:

Nước có giá trị xuất khẩu vượt quý giá nhập khẩu cao nhất là:


*

Nhật bạn dạng có những ngành nào dưới đây không nằm trong ngành công nghiệp mở màn thế giới:


*

Nước tất cả nền kinh tế phát triển cấp tốc và có rất nhiều tiềm năng để phát triển trong quanh vùng Đông Á là:


*

Bài 1 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 8

Giải bài xích 1 trang 16 tập bản đồ Địa lí 8, dựa vào các bảng 5.1 và 13.1 vào SGK, em hãy tính:- tổng số dân khoanh vùng Đông Á năm 2002 ………………

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 8

Giải bài bác 2 trang 16 tập bạn dạng đồ Địa lí 8, Em bao gồm nhận xét gì về số lượng dân sinh Trung Quốc. Điều này tác động thế nào đến việc phát triển kinh tế tài chính - xã hộ của Trung Quốc.

Xem thêm: Vlogger Quang Linh Vlogs Đăng Bức Thư Khiến Netizen Rơi Nước Mắt

Xem lời giải

Quảng cáo

Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 8

Đặc điểm nền tài chính các nước Đông Á ngày này là

Xem lời giải

Bài 4 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào câu chữ SGK và kỹ năng và kiến thức đã học, hãy đánh dấu × vào ô trống ý em chỉ ra rằng đúng.