*

Trang chủ » GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 9 – BÀI 5: Thực hành: so sánh và so sánh tháp dân sinh năm 1989 cùng năm 1999


Bài 5: Thực hành: phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 9: Quan gần kề kĩ nhì tháp dân bên dưới đây:

-Em hãy chấm dứt bảng sau:

Năm 1989Năm 1999
Hình dạng của tháp………………………………….

Bạn đang xem: Giải tập bản đồ 9 bài 5

………………………………….
Cơ cấu dân sinh theo độ tuổi………………………………….………………………………….
Từ 0 mang lại 14 tuổi………………………………….………………………………….
Từ 15 mang lại 59 tuổi………………………………….………………………………….
Từ 60 tuổi trở lên………………………………….………………………………….
Tỉ lệ số lượng dân sinh phụ thuộc………………………………….………………………………….

-Nêu nhấn xét về sự chuyển đổi cơ cấu dân sinh theo giới hạn tuổi ở nước ta. Lý giải nguyên nhân.

Lời giải:

Năm 1989Năm 1999
Hình dạng của thápHình tam giác, sườn dốc, đáy rộng, đỉnh nhọn.Hình tam giác, sườn dốc, đáy rộng, nhưng bắt đầu thu bé dại ở nhóm tuổi (0-5), đỉnh nhọn.
Cơ cấu dân số theo độ tuổi
Từ 0 mang đến 14 tuổi39%33,5%
Từ 15 đến 59 tuổi53,8%58,4%
Từ 60 tuổi trở lên7,2%8,1%
Tỉ lệ dân số phụ thuộc46,2%41,6%

– dấn xét: từ thời điểm năm 1989 mang lại năm 1999, cơ cấu số lượng dân sinh phân theo đội tuổi ở việt nam có sự nắm đổi.

+ nhóm tuổi 0 – 14 giảm, tự 39% năm 1989 xuống còn 33, 5% năm 1999 (giảm 5, 5%), do tiến hành tốt chính sách dân số và sáng kiến hóa gia đình.

+ nhóm tuổi 15 – 59 tăng, tự 53,8% năm 1989 lên 58,4% năm 1999 (tăng 4,6%) , bởi vì hậu quả của việc bùng nổ số lượng dân sinh ở tiến trình trước đó.

Xem thêm: Cục Thuế Tp - Tra Cứu Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân

+ team tuổi bên trên 60 tăng, từ 7,2% năm 1989 lên 8,1% năm 1999 (tăng 0,9%) , do chất lượng cuộc sống được cải thiện; những văn minh của ngành y tế …

+ Tỉ lệ dân sinh phụ thuộc: do công dụng của sự chuyển đổi dân số theo team tuổi đề nghị tỉ lệ dân số nhờ vào cũng bớt 4,6%.

Bài 2 trang 8 Tập phiên bản đồ Địa Lí 9: Cơ cấu dân sinh theo độ tuổi ở nước ta có thuận lợi và trở ngại gì mang đến phát triển tài chính – làng hội? cần phải có những phương án gì nhằm khắc phục các khó khăn này?

Lời giải: