Giải tập phiên bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 20: hơi nước trong ko khí. Mưa sách tập bạn dạng đồ địa lí lớp 6 trang 28. hijadobravoda.com đã hướng dẫn các bạn cách học tập phiên bản đồ công dụng nhất trải qua loạt bài xích Giải tập bạn dạng đồ và bài xích tập thực hành thực tế Địa Lí 6


*

Bài 1: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào số liệu về lượng mưa trong những năm ở tp.hồ chí minh và Huế, em hãy điền tiếp vào vị trí chấm (...) mang lại đúng:

a, TP. Hồ Chí Minh

Tổng lượng mưa từ thời điểm tháng XI đến tháng IV (năm sau).................................Tổng lượng mưa từ thời điểm tháng V cho tháng X.....................................................Tổng lượng mưa trong thời hạn (cộng lượng mưa của 12 tháng) là.....................Lượng mưa không nhiều nhất.........................vào tháng...............................................Lượng mưa các nhất.........................vào tháng.........................................Mùa khô ở TP. Hồ nước Chí Minh từ thời điểm tháng ....................... Mang đến tháng ................Mùa mưa ngơi nghỉ TP. Hồ nước Chí Minh từ thời điểm tháng ....................... Mang đến tháng ...............

Bạn đang xem: Giải tập bản đồ lớp 6 bài 20 câu 4

b, Huế

Tổng lượng mưa từ tháng II cho tháng VII.................................................Tổng lượng mưa từ thời điểm tháng VIII mang đến tháng I (năm sau)..................................Tổng lượng mưa trong thời gian (cộng lượng mưa của 12 tháng) là.....................Lượng mưa ít nhất.........................vào tháng...............................................Lượng mưa những nhất.........................vào tháng.........................................Mùa khô ở Huế từ tháng ....................... Mang lại tháng ................Mùa mưa làm việc Huế từ tháng ....................... đến tháng ...............

Bài 2: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào phiên bản đồ phân bố lượng mưa trên trái đất (trang 29), em hãy cho biết Việt Nam ở trong khu vực có lượng mưa mức độ vừa phải là ........................ Trong những khi đó ngơi nghỉ bán hòn đảo .................. Cùng Bắc Phi gồm vĩ độ tựa như như vn nhưng lượng mưa chỉ bao gồm ......................


Bài 3: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 6

Quan gần kề lược thứ “Phân bó lượng mưa trên thế giới” ở hình 1, em hãy điền tiếp vào vị trí chấm (...) trong các câu sau:

Các vùng gồm lượng mưa bên trên 2000mm

Ở khoanh vùng ............. Châu ......... Khoảng tầm vĩ độ ........... đến vĩ độ.......Ở khu vực ............. Châu ......... Khoảng chừng vĩ độ ........... Cho vĩ độ.......Ở khu vực ............. Châu ......... Khoảng vĩ độ ........... đến vĩ độ.......

Các vùng tất cả lượng mưa trên 501 - 1000mm

Ở khoanh vùng ............. Châu .......... Khoảng chừng vĩ độ ......... đến vĩ độ..........Ở khu vực ............. Châu .......... Khoảng chừng vĩ độ ......... Mang đến vĩ độ..........

Các vùng có lượng mưa bên dưới 200mm

Ở khu vực ............. Châu .......... Khoảng chừng vĩ độ ......... đến vĩ độ..........Ở quanh vùng ............. Châu .......... Khoảng tầm vĩ độ ......... đến vĩ độ..........Ở khu vực ............. Châu .......... Khoảng vĩ độ ......... đến vĩ độ..........

Bài 4: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào lược thiết bị hình 1, em hãy tìm và đánh dấu tên, lượng mưa của hai khoanh vùng có lượng mưa cao nhất và thấp nhất.

Nơi gồm lượng mưa cao nhất là ....................... Nằm ở khu vực.........................

Xem thêm: Hoc Phi Trường Đại Học Thủ Dầu Một Bình Dương, Học Phí Trường Đại Học Thủ Dầu Một

Nơi tất cả lượng mưa thấp nhất là ...................... Nằm ở lục địa ..........................