Tích phân từng phần (tptp) cùng phương pháp đổi biến hóa số là nhì trong các cách thức tính tích phân. TPTP được áp dụng khi biểu thức dưới dấu tích phân chứa 2 một số loại hàm số khác biệt trong 4 một số loại hàm số: logarit, nhiều thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng đều có khi phương pháp này được dùng trong số bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện các hàm số khả tích trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề khó như họ tưởng cần không nào. Hãy cố gắng chắc “thần chú” cùng bảng nguyên hàm để xử cấp tốc dạng toán này nhé.