- nếu lúc thay (x = -1) vào nhì vế của phương trình ta được hiệu quả của nhị vế cân nhau thì (x = -1) là nghiệm của phương trình đó. 

Giải đưa ra tiết:

(4x - 1 = 3x - 2)

Thay (x=-1) vào vế trái và vế đề nghị của phương trình ta được:

Vế trái: (4x - 1 = 4(-1) - 1 = -5)

Vế phải: (3x - 2 = 3(-1) -2 = -5)

Ta thấy công dụng vế trái bởi vế phải bắt buộc (x = -1) là nghiệm của phương trình.

Bạn đang xem: Giải toán 8 tập 2 bài 1


LG b.

(x + 1 = 2(x - 3);)

Phương pháp giải:

- nếu khi thay (x = -1) vào nhì vế của phương trình ta được hiệu quả của nhì vế bằng nhau thì (x = -1) là nghiệm của phương trình đó. 

Giải chi tiết:

(x + 1 = 2(x - 3);)

Thay (x=-1) vào vế trái và vế đề nghị của phương trình ta được:

Vế trái: (x + 1 = -1 + 1 = 0)

Vế phải: (2(x - 3) = 2(-1 - 3) = -8)

Ta thấy công dụng vế trái không giống vế phải đề nghị (x = -1) ko là nghiệm của phương trình.


LG c.

 (2(x + 1) + 3 = 2 - x)

Phương pháp giải:

- nếu khi thay (x = -1) vào nhì vế của phương trình ta được tác dụng của nhì vế đều nhau thì (x = -1) là nghiệm của phương trình đó. 

Giải chi tiết:

(2(x + 1) + 3 = 2 - x)

Thay (x=-1) vào vế trái với vế nên của phương trình ta được:

Vế trái: (2(x + 1) + 3 = 2(-1 + 1) + 3 = 3)

Vế phải: (2 - x = 2 - (-1) = 3)

Ta thấy hiệu quả vế trái bởi vế phải nên (x = -1) là nghiệm của phương trình.

Xem thêm: Giá Trị Tuyệt Đối Là Gì? Cách Tính Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.