a) ( displaystyle3 over 5 + 11 over 20) b) ( displaystyle5 over 8 - 4 over 9) c) ( displaystyle9 over 16 imes 4 over 3)

d) ( displaystyle4 over 7:8 over 11) e) ( displaystyle3 over 5 + 4 over 5:2 over 5)

Phương pháp giải:

- muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác chủng loại số ta quy đồng mẫu mã số nhị phân số rồi cộng (hoặc trừ) nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 153

- mong mỏi nhân hai phân số ta rước tử số nhân cùng với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu mã số.

- ý muốn chia nhị phân số ta rước phân số thứ nhất nhân cùng với phân số vật dụng hai hòn đảo ngược.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) ( displaystyle3 over 5 + 11 over 20 = 12 over 20 + 11 over 20 = 23 over 20)

b) ( displaystyle5 over 8 - 4 over 9 = 45 over 72 - 32 over 72 = 13 over 72)

c) ( displaystyle9 over 16 imes 4 over 3 = 9 imes 4 over 16 imes 3 = 3 imes 3 imes 4 over 4 imes 4 imes 3 )( displaystyle= 3 over 4)

d) ( displaystyle4 over 7:8 over 11 = 4 over 7 imes 11 over 8 = 4 imes 11 over 7 imes 8 ) ( displaystyle = 4 imes 11 over 7  imes 4 imes 2 = 11 over 14)

e) ( displaystyle3 over 5 + 4 over 5:2 over 5 = 3 over 5 + 4 over 5 imes 5 over 2 ) ( displaystyle= 3 over 5 + 20 over 10) ( displaystyle= 3 over 5 + 10 over 5 = 13 over 5)


bài bác 2


Video trả lời giải


Tính diện tích của một hình bình hành tất cả độ dài đáy là (18cm), chiều cao bằng ( displaystyle5 over 9) độ dài đáy.

Phương pháp giải:

- Tính độ cao = độ dài đáy ( imes ) ( displaystyle5 over 9).

- diện tích s hình bình hành = độ dài đáy ( imes ) chiều cao.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Hình bình hành tất cả đáy: 18 cm

Chiều cao: ( displaystyle5 over 9) độ lâu năm đáy

Diện tích: ....?

Bài giải

Chiều cao hình bình hành là:

(18 imes )( displaystyle5 over 9 = 10; (cm)) 

Diện tích hình bình hành là:

(18 imes 10 = 180 ; (cm^2))

Đáp số: (180cm^2). 


bài 3


Video lý giải giải


Một quầy bán hàng có (63) đồ chơi gồm xe hơi và búp bê, số búp bê bằng ( displaystyle2 over 5) số ô tô. Hỏi quầy hàng đó tất cả bao nhiêu cái ô tô?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm kiếm tổng số phần bởi nhau.

3. Tìm giá trị của một trong những phần bằng bí quyết lấy tổng hai số phân tách cho tổng thể phần bởi nhau.

4. Search số béo (lấy giá trị 1 phần nhân cùng với số phần của số lớn).

Lời giải đưa ra tiết:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều nhau là:

(2 + 5 = 7) (phần)

Gian hàng đó gồm số chiếc xe hơi là:

(63 : 7 imes 5 = 45) (chiếc ô tô)

Đáp số: (45) mẫu ô tô.


Năm nay tuổi con ít hơn tuổi ba là (35) tuổi và bằng ( displaystyle2 over 9) tuổi bố. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Phương pháp giải:

 1. Vẽ sơ đồ.

2. Tìm kiếm hiệu số phần bởi nhau.

3. Tìm quý hiếm của một phần bằng biện pháp lấy hiệu nhì số phân tách cho hiệu số phần bởi nhau.

4. Tra cứu số bé nhỏ (lấy giá chỉ trị một phần nhân cùng với số phần của số bé).

Lời giải chi tiết:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

(9 - 2 = 7) (phần)

Năm ni tuổi con là:

(35 : 7 imes 2 = 10) (tuổi)

Đáp số: (10) tuổi.


Khoanh tròn vào chữ đặt trước hình phù hợp hợp: 

*

Phân số chỉ phần sẽ tô màu sắc của hình H bởi phân số chỉ phần vẫn tô màu sắc của hình:

*

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ phần đã tô color của từng hình. Phân số chỉ phần vẫn tô màu của một hình có tử số là số ô vuông được tô color và chủng loại số là tổng cộng ô vuông đều bằng nhau của hình đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

Phân số chỉ phần sẽ tô màu sắc của hình H là ( displaystyle frac14).

Phân số chỉ phần vẫn tô màu sắc của hình A là ( displaystyle frac18).

Phân số chỉ phần vẫn tô color của hình B là ( displaystyle frac28 =frac14 ).

Phân số chỉ phần vẫn tô màu sắc của hình C là ( displaystyle frac16).

Xem thêm: Bài 68 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 68 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 1

Phân số chỉ phần sẽ tô màu sắc của hình D là ( displaystyle frac36=frac12).

Vậy phân số chỉ phần vẫn tô màu sắc của hình H bằng phân số chỉ phần đang tô màu của hình B.