Bài rèn luyện chung Toán 5 trang 113 giúp các em củng cố kiến thức hơn về tính diện tích s xung quanh cùng toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật. Những em chưa chắc chắn cách giải có thể tham khảo phương pháp giải trong tài liệu giải Toán lớp 5 trang 113 luyện tập chung được hijadobravoda.com.vn share dưới đây.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 113 (gồm phương thức giải)

1. Giải bài 1 - Giải Toán 5 trang 113

Đề bài:Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:a) Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m.b) Chiều lâu năm 3m, chiều rộng 15dm và độ cao 9dm.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 113, 114 luyện tập chung

Phương pháp giải:- ý muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy chiều cao nhân với chu vi đáy.- mong muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đem cùng với diện tích s 2 phương diện còn lại.

Đáp án:a) diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:(2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2)Diện tích dưới đáy của hình hộp chữ nhật là:2,5 x 1,1 = 2,75 (m2)Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)b) Đổi: 3m = 30dmDiện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:30 x 15 = 450 (dm2)Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:810 + 450 x 2 = 1710 (dm2)Đáp số:a) 3,6m2 ; 9,1m2b) 810dm2; 1710dm2

2. Giải bài bác 2 - Giải Toán lớp 5 bài rèn luyện chung trang 113

Đề bài:Viết số đo thích hợp vào ô trống:

*

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 113 (ngắn gọn)

Bài 1 - Giải Toán lớp 5 luyện tập chung trang 113Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:a) Chiều dài 2,5m, chiều rộng lớn 1,1m và độ cao 0,5m.b) Chiều dài 3m, chiều rộng lớn 15dm và độ cao 9dm.Lời giải:a) diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật là:(2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2)Diện tích mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:2,5 x 1,1 = 2,75 (m2)Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)b) Đổi: 3m = 30dmDiện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)Diện tích mặt dưới của hình hộp chữ nhật là:30 x 15 = 450 (dm2)Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:810 + 450 x 2 = 1710 (dm2)Đáp số: a) 3,6m2 ; 9,1m2b) 810dm2; 1710dm2

Chương II họ làm quen với số thập phân, trong những số đó Khái niệm số thập phân được áp dụng nhiều. Thuộc xem nhắc nhở Giải bài bác tập Toán 5 trang 34, 35 để học giỏi môn Toán lớp 5 nhé.

Xem thêm: Bài Mẫu Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Nghệ 10, Bản Kế Hoạch Kinh Doanh Công Nghệ 10

Bài 2 trang 113 SGK Toán 5Viết số đo phù hợp vào ô trống:Lời giải:+) Cột (1):Diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:(4 + 3) x 2 x 5 = 70 (m2)Diện tích dưới mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:4 x 3 = 12 (m2)Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:70 + 12 x 2 = 94 (m2)+) Cột (2):Nửa chu vi dưới đáy là: 2 : 2 = 1(cm)


*

+) Cột (3)Ta thấy hình hộp chữ nhật ở chỗ này có ba kích thước bằng nhau nên đó là hình lập phương.Chu vi mặt đáy là:0,4 x 4 = 1,6 (dm)Diện tích bao bọc của hình lập phương đã cho là:0,4 x 0,4 x 4 = 0,64 (dm2)Diện tích toàn phần của hình lập phương đã mang đến là:0,4 x 0,4 x 6 = 0,96 (dm2)Ta có công dụng như sau:

-------------- HẾT ----------------

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 113, rèn luyện chung không thiếu thốn chi tiết. Những em sẵn sàng trước nội dung bài xích Thể tích của một hình qua phần Giải Toán lớp 5 trang 115 và bài xích Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối qua phần Giải Toán lớp 5 trang 116, 117 để học giỏi Toán 5 hơn.

 

https://hijadobravoda.com/giai-bai-tap-trang-113-sgk-toan-5-luyen-tap-chung-38612n.aspx