*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát Luật giao thông Luật giao thông


Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 bài luyện tập trang 160 161

Với giải bài xích tập Toán lớp 5 trang 160, 161 Luyện tậphay, cụ thể giúp học tập sinh dễ dàng xem và so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài xích tập môn Toán lớp 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải bài xích tập Toán lớp 5 rèn luyện trang 160

Video giải Toán lớp 5 trang 160 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 160 bài 1:Tính:

a) 23+35 712−27+112 1217−517−417

b) 578,69 + 281,78 594,72 + 406,38 – 329,47

Lời giải

a)23+35=1015+915=1915

712−27+112=712+112−27=812−27=23−27=1421−621=821

1217−517−417=12−5−417=317

b)

578,69 + 281,78 = 860,47

594,72 + 406,38 – 329,47 = 1001,1 – 329,47 = 671,63

Giải Toán lớp 5 trang 160 bài bác 2:Tính bằng cách thuận luôn thể nhất:

a)711+34+411+14

b) 7299−2899−1499

c) 69,78 + 35,97 + 30,22

d) 83,45 – 30,98 – 42,47

Lời giải

a)711+34+411+14=711+411+34+14=1+1=2

b)7299−2899−1499=7299−2899+1499=7299−4299=3099=1033

c) 69,78 + 35,97 + 30,22 = (69,78 + 30,22) + 35,97 = 100 + 35,97 =135,97

d) 83,45 – 30,98 – 42,47 = 83,45 – (30,98 + 42,47) = 83,45 – 73,45 = 10

Giải Toán lớp 5 trang 161 bài xích 3:Một gia đình công nhân thực hiện tiền lương hằng tháng như sau: 35số tiền lương để chi cho tiền ăn uống của gia đình và chi phí học của những con, 14số tiền lương nhằm trả tiền thuê nhà cùng tiền chi phí cho việc khác, sót lại là tiền nhằm dành.

a) Hỏi mỗi tháng mái ấm gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số chi phí lương ?

b) nếu như số chi phí lương là 4 000 000 đồng một mon thì gia đình đó để đã có được bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Lời giải

Số tỷ lệ số chi phí lương mỗi tháng gia đình đó vẫn tiêu hết là:

35+14=1720=85%

Số xác suất tiền lương mỗi tháng mái ấm gia đình đó để giành được là:

100% - 85% = 15%

b) Số tiền gia đình đó để đã có được là:

4 000 000 × 15 : 100 = 600 000 (đồng)

Đáp số: a) 15% số chi phí lương; b) 600 000 đồng


Tài liệu bao gồm 2 trang. Để xem cục bộ tài liệu, sung sướng tải xuống


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 20 : Giây, Thế Kỉ, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 20: Giây, Thế Kỉ

thiết lập xuống