- Chọn bài xích -Bài 1: bắt đầu về phương trìnhBài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và phương pháp giảiBài 3: Phương trình chuyển được về dạng ax + b = 0 - luyện tập (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình đựng ẩn ở mẫu - luyện tập (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trìnhBài 7: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) - rèn luyện (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài tập)

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài bác 1: bắt đầu về phương trình giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài bác 1 trang 5: Hãy cho ví dụ về:

a) Phương trình cùng với ẩn y;

b) Phương trình với ẩn u.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 8 tập 2 bài 1

Lời giải

a) Phương trình cùng với ẩn y: 15y + 1

b) Phương trình cùng với ẩn u: 2u – 11

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 5: lúc x = 6, tính giá trị mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2.

Lời giải

2x + 5 = 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17

3(x – 1) + 2 = 3(6– 1) + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài bác 1 trang 5: mang lại phương trình 2(x + 2) – 7 = 3 – x

a) x = – 2 có vừa lòng phương trình ko ?

b) x = 2 có là 1 trong những nghiệm của phương trình không ?

Lời giải

a) 2(x + 2) – 7 = 2(– 2 + 2) – 7 = 2. 0 + 7 = 0 + 7 = 7

3 – x = 3 – (– 2) = 5 ≠ 7

x = – 2 không vừa lòng phương trình

b) 2(2 + 2) – 7 = 2.4 – 7 = 8 – 7 = 1

3 – x = 3 – 2 = 1

⇒ x = 2 có là 1 nghiệm của phương trình

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 6: Hãy điền vào chỗ trống (…):

a) Phương trình x = 2 tất cả tập nghiệm là S = …

b) Phương trình vô nghiệm bao gồm tập nghiệm là S = …

Lời giải

a) Phương trình x = 2 bao gồm tập nghiệm là S = 2


b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = ∅

Bài 1: mở đầu về phương trình

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Với mỗi phương trình sau, hãy xét coi x = -1 bao gồm là nghiệm của chính nó không:

a) 4x – 1 = 3x – 2;

b) x + 1 = 2(x – 3);

c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x

Lời giải:

Thay cực hiếm x = -1 vào cụ thể từng vế của phương trình, ta được:

a) Vế trái = 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5

Vế đề nghị = 3x – 2 = 3(-1) – 2 = -5

Vế trái = Vế phải buộc phải x = -1 là nghiệm của phương trình.

b) Vế trái = x + 1 = -1 + 1 = 0

Vế bắt buộc = 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vế trái ≠ Vế phải cần x = -1 không là nghiệm của phương trình.

c) Vế trái = 2(x + 1) + 3 = 2( -1 + 1) + 3 = 3

Vế cần = 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vế trái = Vế phải bắt buộc x = -1 là nghiệm của phương trình.

Bài 1: khởi đầu về phương trình

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): trong những giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, quý giá nào là nghiệm của phương trình: (t + 2)2 = 3t + 4?

Lời giải:

Lần lượt thay các giá trị của t vào nhị vế của phương trình ta được:

– trên t = -1 :

(t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

⇒ t = -1 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– tại t = 0

(t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

⇒ t = 0 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– tại t = 1

(t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

⇒ t = 1 ko là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

Bài 1: mở đầu về phương trình

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy đều số các là nghiệm của nó. Người ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với tất cả x. Hãy cho thấy tập nghiệm của phương trình đó.

Lời giải:

Vì phương trình nghiệm đúng với mọi x nên tập nghiệm của nó là S = R.

Bài 1: bắt đầu về phương trình

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của chính nó (theo mẫu):

*

Lời giải:

+ Xét phương trình (a): 3(x – 1) = 2x – 1

Tại x = -1 có: 3(x – 1) = 3(-1 – 1) = -6; 2x – 1 = 2.(-1) – 1 = -3.

⇒ -1 chưa phải nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 2 có: 3(x – 1) = 3.(2 – 1) = 3; 2x – 1 = 2.2 – 1 = 3

⇒ 2 là nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 3 có: 3(x – 1) = 3.(3 – 1) = 6; 2x – 1 = 2.3 – 1 = 5

⇒ 3 không phải nghiệm của phương trình (a).


+ Xét phương trình (b):

*

Tại x = -1, biểu thức

*
không khẳng định

⇒ -1 chưa phải nghiệm của phương trình (b)

Tại x = 2 bao gồm

*

⇒ 2 chưa phải nghiệm của phương trình (b).

Tại x = 3 gồm

*

⇒ 3 là nghiệm của phương trình (b).

+ Xét phương trình (c) : x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = -1 tất cả x2 – 2x – 3 = (-1)2 – 2.(-1) – 3 = 0

⇒ x = -1 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = 2 có: x2 – 2x – 3 = 22 – 2.2 – 3 = -3 ≠ 0.

⇒ x = 2 không phải nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Xem thêm: Giải Vở Bài 24 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 33 Bài 24: Đề

Tại x = 3 có: x2 – 2x – 3 = 32 – 2.3 – 3 = 0

⇒ x = 3 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Vậy ta có thể nối như sau:

*

Bài 1: mở đầu về phương trình

Bài 5 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): hai phương trình x = 0 với x(x – 1) = 0 có tương đương không? vày sao?

Lời giải:

– Phương trình x = 0 tất cả tập nghiệm S1 = 0.

– Xét phương trình x(x – 1) = 0. Do một tích bằng 0 khi 1 trong hai quá số bởi 0 tức là: