Giải bài tập SGK Toán 7 trang 22, 23 giúp các em học sinh lớp 7 giải các bài tập của Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (Tiếp). Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 6 Chương 1 trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 1. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.
Bạn đang xem: Giải toán sgk lớp 7

Giải bài tập Toán 7 Chương 1 Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (Tiếp)

Giải bài tập Toán 7 trang 22 tập 1Giải bài tập Toán 7 trang 23: Luyện tập

Giải bài tập Toán 7 trang 22 tập 1

Bài 34 (trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

a) (

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có).
Xem thêm: Xác Định Công Thức Tính K Trong Hóa Học Lớp 11 Giúp Giải Nhanh Toán Hiđrocabon &Raquo; Kho Tri Thức Việt

Các câu sai là a, c, d, f

Các câu đúng là b, e

Sửa lại:

a)

*

c)

*

d)

*

f)

*


Bài 35 (trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với

*
, nếu
*
thì m = n. Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết: