Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong Vở bài tập Địa Lí lớp 7, chúng tôi biên soạn giải vở bài tập Địa Lí lớp 7 Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) hay nhất, ngắn gọn bám sát nội dung sách Vở bài tập Địa Lí 7.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập địa lý lớp 7

Bài 1 trang 98 Vở bài tập Địa Lí 7: Trình bày sự phân bố sản xuất của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ vào bảng sau:

Lời giải:

Các ngành chủ yếuNơi phân bố chính
1. CN chế tạo: Cơ khí, hóa chất, dệt,...Phía Bắc và vùng duyên hải phía Đông và Đông Nam
2. CN chế biến nông sản, thực phẩm: Chế biến cà phê, sản xuất đường, bánh kẹo,...Khu vực Trung Mỹ, Pa-ra-guay, phía Đông Bra-xin, Đông Nam Ac-hen-ti-na...
3. CN khai khoáng, luyện kim: Luyện kim đen, luyện kim màu,...Chi-lê, Đông Nam Bra-xin, phía Nam Ac-hen-ti-na,...

Xem thêm: Nacl Là Muối Gì - Cấu Tạo Và Tính Chất Của Natri Clorua

4. CN Khai thác và lọc dầu: Khai thác dầu khí, lọc dầu,...Phía Bắc Nam Mỹ và duyên hải phía Đông và Đông Nam

Bài 2 trang 98 Vở bài tập Địa Lí 7: Hoàn chỉnh sơ đồ hình 31 dưới dây, bằng cách nối mũi tên theo hướng thích hợp để biểu thị sự cần thiết phải bào vệ môi trường khi khai thác rừng A-ma-dôn:

Lời giải:

*

Hình 31. Sơ đồ về sự cần thiết phải bảo vệ rừng A-ma-dôn

Bài 3 trang 99 Vở bài tập Địa Lí 7: Nêu một số thông tin về khối liên kết kinh tế Mec-cô-xua (MERCOSUR)

Lời giải:

Năm ra đờiCác nước thành viênMục tiêuHướng mở rộng
1991Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-guay, Pa-ra-guay, Chi-lê, Bô-li-vi-a

- Tăng cường quan hệ ngoại giao giữa các nước thành viên

- Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kỳ

Thành lập thị trường chung liên Mỹ

Bài 4 trang 99 Vở bài tập Địa Lí 7: Các nước công nghiệp mới ở Trung và Nam Mỹ chủ yếu phân bố:

Lời giải:

a. Ven Thái Bình Dương
b. Phía Bắc xích đạo
c. Trong giới hạn từ 20oN đến 40oN
Xd. Tất cả đều đúng

Bài 5 trang 99 Vở bài tập Địa Lí 7: Nước có thế mạnh nhất về công nghiệp khai thác và lọc dầu ở Trung và Nam Mỹ là:

Lời giải:

a. Mê-hi-cô
Xb. Vê-nê-xu-ê-la
c. Bra-xin
d. Chi-lê

Bài 6 trang 99 Vở bài tập Địa Lí 7: Tình trạng thiếu ổn định của nền kinh tế các nước Trung và Nam Mỹ xuất phát từ nguyên nhân:

Lời giải:

a. Thời tiết, khí hậu thất thường
Xb. Sự lệ thuộc quá nhiều vào vốn vay nước ngoài
c. Tốc độ đô thị hóa quá nhanh
d. Tình trạng xung đột giữa các tộc người

Bài 7 trang 99 Vở bài tập Địa Lí 7: Nhờ ưu thế của khí hậu nhiệt đới hải dương, các nước vùng biển Ca-ri-bê đang ra sức khai thác thế mạnh:

Lời giải:

Xa. Trồng cây công nghiệp nhiệt đới
b. Chế biến thực phẩm
c. Phát triển du lịch biển
d. Phát triển dịch vụ vận tải qua kênh Pa-na-ma