- Chọn bài -Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lậpBài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Bài 1 trang 18 VBT Lịch Sử 7:

a)Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời em cho là đúng về những việc Ngô Quyền làm khi mới lên ngôi.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập lịch sử lớp 7 bài 8

Chọn đất đóng đô, lên ngôi hoàng đế.
Bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc; đặt các chức quan văn, võ; cử các tướng có công coi giữ những nơi quan trọng.
Đề ra các biện pháp phát triển nghề nông.
Tổ chức thi cử chọn người ra làm quan.

b)Ngô Quyền thiết lập một bộ máy nhà nước mới. Em hãy hoàn thiện sơ đồ bộ máy nhà nước thời Ngô dưới đây và cho biết vai trò của nhà vua thời Ngô:

*

Lời giải:

a)Đề ra các biện pháp phát triển nghề nông.

Tổ chức thi cử chọn người ra làm quan.

b)

*

Vua đứng đầu triều đình quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự; đặt ra chức quan văn, quan võ, quy định các lễ nghi trong triều, và màu sắc trang phục của quan lại.

Bài 2 trang 19 VBT Lịch Sử 7:

a)Em có biết ông vua nào trước Ngô Quyền đã chọn Cổ loan làm kinh đô? Vì sao Cổ Loa lại được hai triều vua chọn làm kinh đô?

b)Trong bốn công lao dưới đây, theo em công lao nào là của Ngô Quyền:

A.Đánh đuổi quân Lương.

B.Đánh đuổi quân Nam Hán, giành độc lập cho dân tộc.

C.Đánh đuổi quân Tần, lập nên nước Âu Lạc.

D.Lập nên nước Vạn Xuân.

Lời giải:

a)Đó là An Dương Vương. Cổ Loa được chọn làm kinh đô vì đây là thành lũy kiên cố, phù hợp phòng thủ.

b)B

Bài 3 trang 19 VBT Lịch Sử 7: Em hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là đúng về nguyên nhân của tình trạng đất nước bị chia cắt, hỗn loạn vào cuối thời Ngô:
Ngô Quyền mất, các con trai còn nhỏ; nội bộ quan lại mâu thuẫn, các phe phái nổi dậy khắp nơi.
Các quan ngoại thích (họ hàng với vợ vua) lộng quyền.
Anh em tranh giành ngôi vua, đem quân đánh lẫn nhau.
Nhân dân đói khổ, li tán khắp nơi.

Lời giải:

Ngô Quyền mất, các con trai còn nhỏ; nội bộ quan lại mâu thuẫn, các phe phái nổi dậy khắp nơi.

Bài 4 trang 19-20 VBT Lịch Sử 7: Dựa vào nội dung Bài 8 SGK, hãy điền tên và địa điểm của 12 sứ quân vào lược đồ dưới đây.

Lời giải:

*

Bài 5 trang 20 VBT Lịch Sử 7:

a)Có 4 ý kiến về hậu quả của loạn 12 sứ quân. Em chọn ý kiến nào? Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu:

A.Đất nước bị chia cắt, mỗi sứ quân chiếm giữ một vùng.

B.Đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.


C.Mùa màng bị tàn phá, nhân dân đói khổ.

D.Quân xâm lược phương Bắc thừa cơ nhòm ngó, chuẩn bị tiến đánh.

E.Cả bốn ý kiến trên.

b)Đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời đúng về nguyên nhân Đinh Bộ Lĩnh dẹp được loạn 12 sứ quân:

Đinh Bộ Lĩnh có tài chỉ huy, lại được nhiều người ủng hộ giúp sức.
Do yêu cầu của đất nước.
Thế lực của các sứ quân suy yếu do đánh lẫn nhau.

Xem thêm: Tìm Hiểu Công Thức Hóa Học Của Javen (Đúng Chuẩn), Tính Chất, Công Dụng, Cách Điều Chế

Đinh Bộ Lĩnh có đông quân, được trang bị vũ khí đầy đủ.

Lời giải: