*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 19, 20, 21: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu | Chân trời sáng tạo


750

Với giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu sách Chân trời sáng tạohay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 2. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

Video giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 19 Bài 1:Quan sát tranh

a)Tô màuvào các ô dưới đây:

Mỗi con chuột, tô một ô màu đỏ.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 2 tập 1

Mỗi con mèo, tô một ô màu xanh.

b)Nhiều hơnhayít hơn?

Số con chuột ……………………….. số con mèo.

Số con mèo …………………….. số con chuột.

c) Có4con mèo và6con chuột.

Hỏi số chuột nhiều hơn số mèo là bao nhiêu con?

(Hỏi số mèo ít hơn số chuột là bao nhiêu con?)

Trả lời:Số chuột nhiều hơn số mèo là ………. con.

(Số mèo ít hơn số chuột là ……….. con)

Lời giải

a) Quan sát tranh:

Em thấy có 4 con mèo và 6 con chuột.

Em tô màu đỏ vào 6 ô tương ứng với số chuột và tô màu xanh vào 4 ô tương ứng với số con mèo.

Em tô:

b)

Vì số mèo là 4 con mà số chuột là 6 con nên:

Số chuột nhiều hơn số mèo và số mèo ít hơn số chuột

Em viết:

Số con chuộtnhiều hơnsố con mèo.

Số con mèoít hơnsố con chuột.

c) Để tính số chuột nhiều hơn số mèo là bao nhiêu con, em thực hiện phép tính trừ: 6 – 4 = 2 (con)

Em viết:

Trả lời:Số chuột nhiều hơn số mèo là 2 con.

(Số mèo ít hơn số chuột là 2 con)

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 20 Bài 2:Quan sát tranh:

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

A. Số con cò nhiều hơn số con cá là 2 con.

B. Số con cò ít hơn số con cá là 2 con.

C. Số con cá nhiều hơn số con cò là 2 con

Lời giải

Quan sát tranh

Em đếm được có 6 con cò và 8 con cá. Vì vậy, số cá nhiều hơn số cò là:

8 – 6 = 2 (con)

Em điền kết quả vào ô trống:

A. Số con cò nhiều hơn số con cá là 2 con.

S

B. Số con cò ít hơn số con cá là 2 con.

Đ

C. Số con cá nhiều hơn số con cò là 2 con

Đ

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 20 Bài 3:Cho hai băng giấy sau.

a)Đođộ dài mỗi băng giấy rồiviếtvào chỗ chấm.

Băng giấy xanh dài ……… cm.

Băng giấy trắng dài ………. cm.

b) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

A. Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng3cm.

B. Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng17cm.

Lời giải

a) Em thực hiện đo độ dài các băng giấy, em có kết quả:

Băng giấy xanh dài 8 cm

Băng giấy trắng dài 5 cm

b) Em tính chiều dài của băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng:

8 – 5 = 3 (cm)

Chọn A.

Em khoanh vào đáp án A. Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng3cm.

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 21 Bài 4:

Ngăn trên có20quyển sách, ngăn dưới có35quyển sách. Hỏi ngăn trên có ít hơn ngăn dưới bao nhiêu quyển sách?

Trả lời:Ngăn trên có ít hơn ngăn dưới ………. quyển sách.

Xem thêm: Xác Định Công Thức Tính K Trong Hóa Học Lớp 11 Giúp Giải Nhanh Toán Hiđrocabon &Raquo; Kho Tri Thức Việt

Lời giải

Phép tính: 35 – 20 = 15

Trả lời: Ngăn trên có ít hơn ngăn dưới 15 quyển sách.

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 21 Bài 5:

Ở một siêu thị, ngày thứ nhất bán được58thùng dâu, ngày thứ hai bán được30thùng dâu. Hỏi cả hai ngày siêu thị đó bán được bao nhiêu thùng dâu?