- Chọn bài -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số cùng phép phân tách số trường đoản cú nhiênBài 98: Phân số cùng phép phân tách số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bởi nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu mã số những phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số những phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: luyện tập chungBài 107: so sánh hai phân số cùng mẫu sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác mẫu sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: rèn luyện chungBài 113: rèn luyện chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: luyện tập chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: tra cứu phân số của một sốBài 126: Phép phân tách phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: luyện tập chungBài 130: luyện tập chungBài 131: rèn luyện chungBài 132: luyện tập chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: rèn luyện chung

Xem tổng thể tài liệu Lớp 4: tại đây

Bài 1 trang 39 VBT Toán 4 Tập 2: Tính:

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 39 VBT Toán 4 Tập 2: Rút gọn rồi tính:

*

Lời giải:


*

Bài 3 trang 39 VBT Toán 4 Tập 2: Tính rồi rút gọn:

*

Lời giải:

*

Bài 4 trang 39 VBT Toán 4 Tập 2:

Hướng ứng dịp tiêm chủng cho trẻ em, xã độc lập ngày đầu tiên có

*
số trẻ nhỏ trong xã đã đi tiêm chủng, ngày sản phẩm hai có
*
số trẻ em trong xã đã từng đi tiêm chủng. Hỏi ngày sản phẩm công nghệ hai số trẻ em đã đi tiêm chủng nhiều hơn nữa ngày thứ nhất bao nhiêu phần của trẻ em trong xã?