Giải sách bài xích tập toán 5 tập 2, giải cụ thể và cụ thể bài 107: diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương trong SBT toán 5 tập 2 trang 26,27. Thông qua bài học tập này, các em học sinh, các bậc bố mẹ sẽ nuốm được phương pháp làm bài tập nhanh chóng và dễ dàng nắm bắt nhất


Bài tập 1: Trang 16 vở bt toán 5 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho tương thích :

a. Diện tích s xung xung quanh của hình lập phương gồm cạnh 2,5m là: ……………………….

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 bài 107

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương tất cả cạnh 2,5m là : ………………………...

=> Giải:

a. Diện tích s xung quanh của hình lập phương tất cả cạnh 2,5m là:

(2,5 ⨯ 2,5) ⨯ 4 = 25 (m2)

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương tất cả cạnh 2,5m là :

(2,5 ⨯ 2,5) ⨯ 6 = 37,5 (m2)

Bài tập 2: Trang 26 vở bt toán 5 tập 2

Viết số đo tương thích vào ô trống :

Cạnh của hình lập phương

10cm

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương

16cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

24cm2

hướng dẫn:

Cạnh của hình lập phương có diện tích s một khía cạnh 16cm2là:

16 : 4 = 4cm

Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một phương diện 16cm2là :

16 ⨯ 6 = 96cm2

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương tất cả cạnh 10cm là :

10 ⨯ 10 = 100cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích s một phương diện 100cm2là :

100 ⨯ 6 = 600cm2

Diện tích một phương diện của hình lập phương có diện tích s toàn phần 24cm2là :

24 : 6 = 4cm2

Cạnh của hình lập phương có diện tích một phương diện 4cm2là : 2cm

Cạnh của hình lập phương

4cm

10cm

2cm

Diện tích một phương diện của hình lập phương

16cm2

100cm2

4cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

96cm2

600cm2

24cm2

Bài tập 3: Trang 26 vở bt toán 5 tập 2

a.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Passive Voice Nâng Cao Có Đáp Án, Bài Tập Passive Voice Nâng Cao Có Đáp Án

Hình lập phương đầu tiên có cạnh 8cm, hình lập phương sản phẩm hai có cạnh 4cm.Tính diện tích s xung xung quanh của mỗi hình lập phương.

b. Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích s xung quanh của hình lập phương đồ vật hai ?

hướng dẫn:

diện tích một mặt của hình lập phương = cạnh x cạnh

diện tích bao quanh của hình lập phương =diện tích 1 mặt x 4

diện tích bao phủ của hình a gấp hình b =diện tích bao phủ của hình a :diện tích xung quanh của hình b