Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài 152 : luyện tập với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất


bài xích 1

Tính :

(a) ;displaystyle7 over 8 + 1 - 3 over 4) (b) ;displaystyle15 over 24 - 3 over 8 - 1 over 6) (c) ;895,72 + 402,68 – 634,87 )

Phương pháp giải:

- hy vọng cộng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng chủng loại số rồi cộng hoặc trừ nhị phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 bài 152

- Biểu thức chỉ gồm phép tính cùng và trừ thì ta tính lần lượt từ trái thanh lịch phải. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle7 over 8 + 1 - 3 over 4 = 7 over 8 + 8 over 8 - 6 over 8 ) (displaystyle= 7 + 8 - 6 over 8 = 9 over 8 = 11 over 8)

b) (displaystyle15 over 24 - 3 over 8 - 1 over 6 = 15 over 24 - 9 over 24 - 4 over 24 )(displaystyle = 15 - 9 - 4 over 24 = 2 over 24 = 1 over 12)

c) 

(displaystyleeqalign& 895,72 + 402,68 - 634,87 cr & = 1298,4 - 634,87 cr & = 663,53 cr )


bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) (displaystyle8 over 15 + 7 over 4 + 7 over 15 + 5 over 4)

b) (98,54 – 41,82 – 35,72)

Phương pháp giải:

- Áp dụng tính chất giao hoán và phối kết hợp của phép cộng để nhóm những phân số hoặc nhóm các số thập phân tất cả tổng là số tự nhiên.

- Áp dụng công thức: (a-b-c=a - (b+c)).

Lời giải đưa ra tiết:

a) (displaystyle8 over 15 + 7 over 4 + 7 over 15 + 5 over 4 )

(displaystyle= left( 8 over 15 + 7 over 15 ight) + left( 7 over 4 + 5 over 4 ight))

(displaystyle= 15 over 15 + 12 over 4 = 1 + 3 = 4)

b) 

(displaystyleeqalign& 98,54 - 41,82 - 35,72 cr & = 98,54 - left( 41,82 + 35,72 ight) cr & = 98,54 - 77,54 = 21 cr )


bài bác 3

Một trường tiểu học tập có (displaystyle5 over 8) số học viên xếp một số loại khá, (displaystyle1 over 5) số học sinh xếp nhiều loại giỏi, còn lại là học viên xếp một số loại trung bình. Hỏi :

a) Số học sinh xếp các loại trung bình chỉ chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học sinh toàn trường ?

b) nếu trường tiểu học tập đó có 400 học sinh thì có bao nhiêu học sinh xếp loại trung bình ?

Phương pháp giải:

- Coi tổng số học viên của trường chính là 100%.

- search tỉ số tỷ lệ của số học sinh xếp các loại khá và tốt so với học viên toàn trường, có nghĩa là ta tính (dfrac58+dfrac15), rồi viết bên dưới dạng tỉ số phần trăm, xem xét rằng (dfrac1100= 0,01=1\%).

- tìm kiếm tỉ số phần trăm của số học viên xếp nhiều loại trung bình so với số học viên toàn trường ta rước 100% trừ đi tỉ số xác suất của số học sinh xếp nhiều loại khá và tốt so với học viên toàn trường.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lọai khá: (displaystyle5 over 8) số học sinh

Loại giỏi: (displaystyle1 over 5) số học tập sinh

Còn lại: các loại trung bình

a) nhiều loại trung bình: ...%?

b) vớ cả: 400 học tập sinh

một số loại trung bình: .... Em?

Bài giải

a) Số phần trăm học viên xếp loại khá và xuất sắc của ngôi trường tiểu học tập là :

 (displaystyle5 over 8 + 1 over 5 = 33 over 40 = 0,825= 82,5\% )

Số phần trăm học sinh đạt loại trung bình là :

(100\% - 82,5\% = 17,5\%)

b) Số học viên đạt một số loại trung bình là :

(400 : 100 × 17,5 = 70) (học sinh)

Đáp số : a) (17,5\%) ;

b) (70) học tập sinh.

Xem thêm: Download Free Font Vntime


bài bác 4

Tìm phần nhiều giá trị số tương thích của a và b để sở hữu : 

a + b = a – b

Phương pháp giải:

Từ đk đề bài a + b = a – b, tức là tổng của nhì số bằng hiệu của hai số, suy ra b = 0, từ kia lập luận kiếm được a.