- Chọn bài -Bài 150: Phép cộngBài 151: Phép trừBài 152: Luyện tậpBài 153: Phép nhânBài 154: Luyện tậpBài 155: Phép chiaBài 156: Luyện tậpBài 157: Luyện tậpBài 158: Ôn tập về các phép tính số đo thời gian

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Bài 1 trang 97 VBT Toán 5 Tập 2: Tính :a.

*
: 4 = ……………………

25∶ :

*
= …………………

*

*

Lời giải:

*
*

Bài 2 trang 97 VBT Toán 5 Tập 2:
Tính nhẩm :

a. 2,5 : 0,1 = ……………….

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 bài 156

3,6 : 0,01 =……………….

4,7 : 0,1 = ……………….

5,2 : 0,01 = ……………….

b.

15 : 0,5 = ……………….

12 : 0,25 = ……………….

17 : 0,5 = ……………….


*
:0,25 =……………….

Lời giải:

a. 2,5 : 0,1 = 25

3,6 : 0,01 = 360

4,7 : 0,1 = 47

5,2 : 0,01 = 520

b.

15 : 0,5 = 15 :

*
= 30

12 : 0,25 = 12 :

*
= 48

17 : 0,5 = 17 :

*
= 34

*

Bài 3 trang 98 VBT Toán 5 Tập 2: Viết kết quả của phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu) :

Mẫu: 3 : 4 =

*
=0,75

a) 7 : 2 = ……………….

Xem thêm: Giải Bài Tập Địa 11 Bài 5 : Một Số Vấn Đề Của Châu Phi, Giải Sbt Địa Lí 11

b) 1 : 5= ……………….


*
= 3,5

b) 1 : 5 =

*
= 0,2

c) 6 : 4 =

*
= 1,5

d) 1 : 8 =

*
= 0,125

Bài 4 trang 98 VBT Toán 5 Tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Một lớp học có 12 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh nam ?