Với giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 37, 38 Bài 28: Luyện tập chi tiết được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát nội dung vở bài tập Toán 5 Tập 1 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 5.


Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 37, 38Bài 28: Luyện tập

Video giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 37, 38 Bài 28: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 37 Bài 1: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a) 12ha = ………… 5km2= …………

b) 2500dm2= ………… 90 000dm2= …………

140 000 cm2 =………. 1 070 000cm2 = ……….

c) 8m226dm2= ………… 45dm2= …………

20m24dm2= ………… 7m27dm2=…………

Lời giải

a) 12ha = 120000m2 5km2= 5 000 000m2

b) 2500dm2= 25m2 90 000dm2= 900m2

140 000 cm2 = 14m2 1 070 000cm2 = 107m2

c)

8m226dm2=826100m2

45dm2=45100m2

20m24dm2=204100m2

7m27dm2=77100m2

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 37 Bài 2: Điền dấu “>,

4cm27mm2…47mm2

2m2 15dm2 …215100m2

5dm2 9cm2 … 590cm2

260ha…26km2

Lời giải

4cm27mm2⏟407mm2>47mm2

2m2 15dm2 ⏟215100m2=215100m2

5dm2 9cm2⏟509cm2 590cm2

260ha26km2⏟2600ha

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 37 Bài 3: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3000m và chiều rộng bằng 12chiều dài. Hỏi diện tích khu rừng đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Lời giải

Chiều rộng của khu rừng là:

3000×12=1500  m

Diện tích khu rừng đó là:

3000×1500=4500000  m2

Đổi:4500000m2 =450ha

Đáp số: 4500000m2; 450ha

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 38 Bài 4: Người ta dùng loại gạch men hình vuông để lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Hỏi phải hết bao nhiêu tiền mua gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết giá tiền 1m2gạch nền là 90 000 đồng? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)