Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 5 bài 41 : luyện tập với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài 1

 Viết số thập phân thích hợp vào địa điểm chấm : 

a) 71m 3cm = ..... M b) 24dm 8cm = ..... Dm

c) 45m 37mm = ..... M d) 7m 5mm = ..... M

Phương pháp giải:

Xác định mối contact giữa những đơn vị đo độ dài để viết các số đo dưới dạng láo lếu số phù hợp hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 bài 41

Ví dụ : (71m;3cm = 71dfrac3100m = 71,03m).

Làm giống như với những câu còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 71m 3cm = 71,03 m b) 24dm 8cm = 24,8 dm

c) 45m 37mm = 45,037 m d) 7m 5mm = 7,005 m


bài bác 2

Viết số thập phân thích hợp vào địa điểm chấm (theo mẫu) : 

Mẫu: 217cm = 2,17m

Cách làm:

217cm = 200cm + 17cm = 2m 17cm = ( displaystyle 217 over 100)m = 2,17m

a) 432cm = ..... M b) 806cm = ..... M

c) 24dm = ..... M d) 75cm = ..... Dm

Phương pháp giải:

Quan giáp ví dụ mẫu và làm giống như với các câu còn lại.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả :

+) 432cm = 400cm + 32cm = 4m 32cm = ( displaystyle 432 over 100)m = 4,32m

+) 806cm = 800cm + 6cm = 8m 6cm = ( displaystyle 86 over 100)m = 8,06m

+) 24dm = 20dm + 4dm = 2m 4dm = ( displaystyle 24 over 10)m = 2,4m

+) 75cm = 70cm + 5cm = 7dm 5cm = ( displaystyle 75 over 10)dm = 7,5dm

Vậy ta có tác dụng như sau :

a) 432cm = 4,32m b) 806cm = 8,06m

c) 24dm = 2,4m d) 75cm =7,5dm


bài bác 3

Viết số thập phân thích hợp vào khu vực chấm

a) 8km 417m = ..... Km b) 4km 28m = .... Km

c) 7km 5m = ...... Km d) 216m = ..... Km

Phương pháp giải:

Dựa vào mối tương tác giữa đơn vị chức năng mét cùng ki-lô-mét: (1km=1000m), xuất xắc (1m=dfrac11000km) để viết những số đo dưới dạng hỗn số say đắm hợp, sau đó viết bên dưới dạng số thập phân.

Ví dụ : a) ( 8km ;417m= 8 dfrac 4171000 km = 8,417km).

Các câu khác làm cho tương tự.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 8km 417m = 8,417km b) 4km 28m = 4,028km

c) 7km 5m = 7,005km d) 216m = 0,216km


bài 4

Viết số phù hợp vào chỗ chấm

a) 21,43m = ... M ... Centimet b) 8,2dm = ... Dm ... Cm

c) 6,72 km = ...... M d) 39,5km = ....... M

Phương pháp giải:

Dựa vào mối tương tác giữa những đơn vị đo độ nhiều năm để viết những số đo dạng số thập phân dưới dạng lếu số thích hợp hợp, kế tiếp viết dạng số đo đề bài xích yêu cầu. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) 21,43m = 21 ( displaystyle 43 over 100)m = 21m 43cm.

Xem thêm: Chữ Ký Tên Tuyết Nhung - Các Mẫu Chữ Ký Tên Tuyết Đẹp Nhất

b) 8,2dm = 8( displaystyle 2 over 10)dm = 8dm 2cm

c) 6,72 km = 6( displaystyle 72 over 100)km = 6( displaystyle 720 over 1000)km = 6km 720m = 6720m

d) 39,5km = 39( displaystyle 5 over 10)km = 39( displaystyle 500 over 1000)km = 39km 500m = 39 500m

Vậy ta có tác dụng như sau :

a) 21,43m = 21m 43cm b) 8,2dm = 8dm 2cm

c) 6,72 km = 6720m d) 39,5km = 39 500m

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 97 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.