Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài bác 61 : luyện tập chung cùng với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài xích 1

Tính :

*

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc đang học về phép cộng, phép trừ, phép nhân số thập phân. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta để tính và tính như sau : 

*

Vậy ta có kết quả như sau :

*


bài xích 2

Tính nhẩm : 

a) 8,37 × 10 = ..... 39,4 × 0, 1 = .....

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 bài 61

b) 138,05 × 100 = .... 420,1 × 0,01 = ....

c) 0,29 × 10 =.......... 0,98 × 0,1 = .......

Phương pháp giải:

- khi nhân một trong những thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ... Ta chỉ việc chuyển vết phẩy của số kia lần lượt sang phía bên trái một, hai, ba, ... Chữ số.

- lúc nhân một trong những thập phân với 10 ; 100 ; 1000 ; ... Ta chỉ việc chuyển lốt phẩy của số kia lần lượt sang bên nên một, hai, cha ... Chữ số. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) 8,37 × 10 = 83,7 39,4 × 0, 1 = 3,94

b) 138,05 × 100 = 13805 420,1 × 0,01 = 4,201

c) 0,29 × 10 = 2,9 0,98 × 0,1 = 0,098


bài xích 3

Mua 7m vải cần trả 455 000 đồng. Tìm mua 4,2m vải thuộc loại nên trả thấp hơn bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Số tiền khi mua 1m vải = số tiền mua 7m vải vóc : 7.

- Số tiền khi mua 4,2m vải = số tiền mua 1m vải × 4,2.

- Số tiền đề nghị trả ít hơn = Số tiền lúc mua 7m vải vóc (-) số tiền cài 4,2m vải.

Lời giải bỏ ra tiết:

Số tiền tải 1 mét vải là :

455 000 : 7 = 65 000 (đồng) 

Số tiền thiết lập 4,2m vải là :

65 000 × 4,2 = 273 000 (đồng)

Số tiền nên trả ít hơn là :

455 000 – 273 000 = 182 000 (đồng)

Đáp số: 182 000 đồng.


bài bác 4

a) Viết tiếp vào khu vực chấm cho thích hợp : 

*

Nhận xét : (a + b) × c = a × ..... + b × ..... Hay a × c + b × c = (a + .....) × .....

b) Tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất : 

12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5 = ..................

0,81 × 8,4 + 2,6 × 0,81 = ..................

16,5 × 47,8 + 47,8 × 3,5 = ................

Phương pháp giải:

a) Thay các giá trị của a, b, c vào biểu thức rồi tính quý hiếm biểu thức đó.

Biểu thức có dấu ngoặc thì tính vào ngoặc trước, bên cạnh ngoặc sau.

Biểu thức có phép nhân và phép cùng thì tính phép nhân trước, tính phép cộng sau.

b) Áp dụng công thức: ((a + b) imes c = a imes c + b imes c).

Lời giải chi tiết:

a) 

*

Nhận xét: (a + b) × c = a × c + b × c tốt a × c + b × c = (a + b) × c.

Xem thêm: Soạn Văn Trợ Từ Thán Từ Ngắn Nhất Bài: Trợ Từ, Thán Từ, Soạn Bài Trợ Từ, Thán Từ Siêu Ngắn

b) Tính bằng phương pháp thuận tiện duy nhất :

• 12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5

= 12,1 × (5,5 + 4,5)

= 12,1 × 10 = 121

• 0,81 × 8,4 + 2,6 × 0,81

= 0,81 × (8,4 + 2,6)

= 0,81 × 11 = 8,91

• 16,5 × 47,8 + 47,8 × 3,5

= 47,8 × (16,5 + 3,5)

= 47,8 × 20 = 956

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 bên trên 229 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.