Giải sách bài bác tập toán 5 tập 2, giải cụ thể và cụ thể bài 131: luyện tập trong SBT toán 5 tập 2 trang 62,63. Thông qua bài học này, những em học tập sinh, các bậc bố mẹ sẽ gắng được cách làm bài bác tập lập cập và dễ nắm bắt nhất


Bài tập 1: Trang 62 vở bt toán 5 tập 2

Một ô tô đi qua cầu với gia tốc 21,6 km/giờ. Tính tốc độ của ô tô đó với đơn vị đo là:

a. M/phút

b. M/giây.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 131: luyện tập

=> Giải:

21,6km = 21600m

1 giờ đồng hồ = 60 phút

1 giờ đồng hồ = 3600 giây

a. Gia tốc ô đánh với đơn vị đo m/phút là:

21600 : 60 = 360 (m/phút)

b. Gia tốc của xe hơi với đơn vị đo m/giây là:

21600 : 3600 = 6 (m/giây)

Đáp số: a. 360 m/phút

b. 6 m/giây

Bài tập 2: Trang 62 vở bt toán 5 tập 2

Viết vào ô trống (theo mẫu):

s

63km

14,7km

1025 km

79,95km

t

1,5 giờ

3 giờ đồng hồ 30 phút

1 giờ đồng hồ 15 phút

3 tiếng 15 phút

v (km/giờ)

42 km/giờ

Hướng dẫn:

V(vận tốc km/h) = S (quãng đường) : T (thời gian)

Vận tốc của ô trống máy hai:

3 giờ khoảng 30 phút = 3,5 giờ

v = 14,7 : 3,5 = 4,2 km/giờ

Vận tốc của ô trống đồ vật ba:

1 giờ đồng hồ 15 phút = 1,25 giờ

v = 1025 : 1,25 = 820 km/giờ

Vận tốc của ô trống đồ vật tư:

3h 15 phút = 3,25 giờ

v = 79,95 : 3,25 = 24,6 km/giờ

s

63km

14,7km

1025 km

79,95km

t

1,5 giờ

3 giờ 30 phút

1 giờ đồng hồ 15 phút

3 giờ đồng hồ 15 phút

v (km/giờ)

42 km/giờ

4,2 km/giờ

820 km/giờ

24,6 km/giờ

Bài tập 3: Trang 62 vở bt toán 5 tập 2

Trong một hội thi chạy, một tải viên chạy 1500m không còn 4 phút.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 109, Vở Bài Tập Toán Lớp 5

Tính gia tốc chạy của chuyên chở viên đó với đơn vị chức năng đo là m/giây.

=> Giải:

4 phút = 240 giây

Vận tốc chạy của chuyển động viên đó là:

1500 : 240 = 6,25 (m/giây)

Đáp số: 6,25 m/giây

Bài tập 4: Trang 63 vở bt toán 5 tập 2

Hai thành phố A cùng B bí quyết nhau 160km, một xe hơi đi tự A thời điểm 6 giờ 1/2 tiếng và mang lại B dịp 11 giờ đồng hồ 15 phút . Tính tốc độ của ô tô, biết rằng ô tô nghỉ ngơi nghỉ dọc mặt đường 45 phút.