Giải VBT Toán lớp 9 trang 5, 6, 7 Tập 1: bài bác 1: Căn bậc hai, cung cấp các em học viên củng cố kỹ năng và kiến thức và hiểu rõ cách thức giải những dạng bài bác tập vào sách bài xích tập.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 9


Giải vở bài bác tập Toán lớp 9 Tập 1 bài 1: Căn bậc hai được công ty chúng tôi sưu tầm cùng đăng tải. Đây là lời giải kèm cách thức giải hay các bài tập trong chương trình sách bài bác tập Toán 9. Là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích dành riêng cho các em học viên và quý thầy cô giáo tham khảo và so sánh đáp án thiết yếu xác, sẵn sàng tốt cho việc tiếp thu, đào tạo bài học mới đạt hiệu quả.

Giải Vở bài bác tập Toán lớp 9 Tập 1 bài 1: Căn bậc hai

Bài 1 trang 5 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Tính căn bậc nhì số học của:

a. 0,01 b. 0,04 c. 0,49 d. 0,64

e. 0,25 f. 0,81 g. 0,09 h. 0,16

Lời giải:

a. √0,01 = 0,1 bởi vì 0,1 ≥ 0 và (0,1)2 = 0,01

b. √0,04 = 0,2 bởi vì 0,2 ≥ 0 cùng (0,2)2 = 0,04

c. √0,49 = 0,7 vì chưng 0,7 ≥ 0 với (0,7)2 = 0,49

d. √0,64 = 0,8 vị 0,8 ≥ 0 cùng (0,8)2 = 0,64

e. √0,25 = 0,5 do 0,5 ≥ 0 với (0,5)2 = 0,25

f. √0,81 = 0,9 bởi vì 0,9 ≥ 0 và (0,9)2 = 0,81

g. √0,09 = 0,3 vày 0,3 ≥ 0 cùng (0,3)2 = 0,09

h. √0,16 = 0,4 vì chưng 0,4 ≥ 0 và (0,4)2 = 0,16

Bài 2 trang 5 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Dùng laptop bỏ túi tim x thỏa mãn nhu cầu đẳng thức (làm tròn cho chữ số thập phân máy ba).

a. X2 = 5 b. X2 = 6

c. X2 = 2,5 d. X2 = √5

Lời giải:

a. X2 = 5 ⇒ x1 = √5 hoặc x2 = -√5

Ta có: x1 = √5 ≈ 2,236 hoặc x2 = -√5 ≈ -2,236

b. X2 = 6 ⇒ x1 = ≈6 hoặc x2 = -≈6

Ta có: x1 = 6 ≈ 2,449 hoặc x2 = -≈6 ≈ -2,449

c. X2 = 2,5 ⇒ x1 = √2,5 hoặc x2 = - √2,5

Ta có: x1 = √2,5 ≈ 1,581 hoặc x2 = - √2,5 = -1,581

d. X2 = 5 ⇒ x1 = √(√5) hoặc x2 = √(√5)

Ta có: x1 = √(√5) ≈ 1,495 hoặc x2 = - √(√5) = -1,495.

Bài 3 trang 5 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Số nào bao gồm căn bậc nhị là:

a. √5 b. 1,5 c. -0,1 d. -√9

Lời giải:

a. Số 5 có căn bậc nhì là √5

b. Số 2,25 tất cả căn bậc nhị là 1,5

c. Số 0,01 bao gồm căn bậc nhì là -0,1

d. Số 9 tất cả căn bậc nhì là -√9

Bài 4 trang 5 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm x ko âm biết:

a. √x = 3 b. √x = √5 c. √x = 0 d. √x = -2

Lời giải:

a. √x = 3 ⇒ x = 32 ⇒ x = 9

b. √x = √5 ⇒ x = (√5 )2 ⇒ x = 5

c. √x = 0 ⇒ x = 02 ⇒ x = 0

d. Căn bậc nhị số học là số ko âm đề nghị không tồn tại giá trị nào của √x thỏa mãn x = -2.

Bài 5 trang 6 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

So sánh (không sử dụng bảng số hay máy tính bỏ túi)

a. 2 cùng √2 + 1 b. 1 cùng √3 – 1

c. 2√31 với 10 d. -√3.11 với -12

Lời giải:

a. Ta có: 1 3 ⇒ √4 > √3 ⇒ 2 > √3

Suy ra: 2 – 1 > √3 – 1

Vậy 1 > √3 – 1

c. Ta có: 31 > 25 ⇒ √31 > √25 ⇒ √31 > 5

Suy ra: 2.√31 > 2.5

Vậy 2.√31 > 10

d. Ta có: 11 -3.4

Vậy -3√11 > -12

Bài 6 trang 6 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm những xác định đúng vào các xác định sau:

a. Căn bậc hai của 0,36 là 0,6

b. Căn bậc nhị của 0,36 là 0,06

c. √0,36 = 0,6

d. Căn bậc nhị của 0,36 là 0,6 và -0,6

e. √0,36 = ± 0,6

Lời giải:

Câu a với c đúng.

Bài 7 trang 6 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Trong những số  , số làm sao là căn bậc nhì số học của 25?

Lời giải:

Căn bậc nhị số học tập của 25 là .

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 2 Trang 10 Sgk Hóa Học 11, Giải Hóa 11 Bài 2: Axit, Bazơ Và Muối

Bài 8 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Chứng minh: 

Viết tiếp một số trong những đẳng thức tương tự.

Lời giải:

Bài 9 trang 6 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Cho nhì số a, b ko âm. Triệu chứng minh:

a. Nếu √a 0

Ta có: √a ≥ 0; √b ≥ 0 suy ra: √a + √b > 0 (1)

Mặt khác: a – b = (√a )2 – (√b )2 = (√a + √b )(√a - √b )

Vì a 0

Suy ra: √a + √b > 0 cùng √a - √b 2 – (√b )2  1 thì √m > 1 b. Nếu m 1 ⇒ √m > √1 ⇒ √m > 1