Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Đặt a=log23;b=log35.

Bạn đang xem: Hàm số y sinx đồng biến trên khoảng

Biểu diễn log2012theo a, b.


A. log2012=ab+1b−2.


B.log2012=a+bb+2.


C.log2012=a+2ab+2.


D.log2012=a+1b−2.


Câu 2:


Cho ba số thực dương x,y,z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân, đồng thời với mỗi số thực dương aa≠1thì logax,logay,loga3ztheo thứ tự lập thành cấp số cộng.

Tính giá trị biểu thức P=1959xy+2019yz+60zx.


A. 20192


B.60


C. 2019


D.4038


Câu 3:


Cho hàm số fx=x22     khi x≤1ax+1 khi x>1.Tìm a để hàm số liên tục tại x=1


A. a=12


B.a=−1


C.a=−12


D.a=1


Câu 4:


Cho tứ diện đều cạnh a, điểm I nằm trong tứ diện. Tính tổng khoảng cách từ I đến tất cả các mặt của tứ diện.


A. a63


B.a2


C.a33


D.a343


Câu 5:


Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình cos2x−4cosx−m=0có nghiệm.


A. 6


B.7


C. 8


D.9


Câu 6:


Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho đường tròn C1:x2+y2−2x−2y−2=0 và C2:x2+y2+12x−16y=0. Phép đồng dạng F tỉ số k biến C1thành C2. Tìm k?


A. k=15


B.k=−6


C.k=2


D.k=5


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại hijadobravoda.com


*

Liên kết
Thông tin hijadobravoda.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


hijadobravoda.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


hijadobravoda.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Tập Huấn Cùng Đoàn Trường Thpt Hàn Thuyên, Thpt Hàn Thuyên


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


hijadobravoda.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
hijadobravoda.com