Bạn đang xem: Hiện nay pvc được điều chế theo sơ đồ sau

Cho 10 lít hỗn hợp khí CH4 với C2H2 tác dụng với 10 lít H2 (Ni, to). Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16 lít tất cả hổn hợp khí (các khí rất nhiều đo sống cùng đk nhiệt độ áp suất). Thể tích của CH4 cùng C2H2 trước bội nghịch ứng là


Tiến hành trùng phù hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X có polistiren và stiren (dư). Cho X công dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M, sau đó cho dung KI dư vào thấy xuất hiện 1,27 gam iot. Năng suất trùng thích hợp stiren là


Một hợp hóa học hữu cơ A bao gồm M = 74. Đốt cháy A bằng oxi nhận được khí CO2 cùng H2O. Gồm bao nhiêu phương pháp phân tử tương xứng với A?


Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cho CO2 cùng H2O theo tỉ lệ thành phần mol 1,75 : 1 về thể tích. Cho cất cánh hơi trọn vẹn 5,06 gam X thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,76 gam oxi trong thuộc điều kiện. Nhận xét như thế nào sau đây là đúng đối với X ?


Đốt cháy trọn vẹn 1,605 gam hợp hóa học hữu cơ A chiếm được 4,62 gam CO2 ; 1,215 gam H2O với 168 ml N2 (đktc). Tỉ khối hơi của A so với bầu không khí không vượt thừa 4. Bí quyết phân tử của A là:


Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hóa học hữu cơ A mạch hở bắt buộc dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). Dẫn toàn cục sản phẩm cháy (gồm CO2, H2O cùng N2) qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy trọng lượng bình tăng 23,4 gam và có 70,92 gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình rất có thể tích 1,344 lít (đktc). Bí quyết phân tử của A là:


Đốt cháy trọn vẹn 5,8 gam một hợp chất hữu cơ đối kháng chức X đề xuất 8,96 lít khí O2 (đktc), nhận được CO2 với H2O tất cả số mol bằng nhau. CTĐGN của X là:


Đốt cháy hoàn toàn 0,4524 gam hợp chất A ra đời 0,3318 gam CO2 và 0,2714 gam H2O. Đun nóng 0,3682 gam chất A với vôi tôi xút để chuyển toàn bộ nitơ vào A thành amoniac, rồi dẫn khí NH3 vào đôi mươi ml dung dịch H2SO4 0,5 M. Để trung hoà axit còn dư sau khi tác dụng với NH3 phải dùng 7,7 ml dung dịch NaOH 1M. Biết MA= 60. Công thức phân tử của A là:


Hỗn thích hợp A bao gồm hiđro và những hiđrocacbon no, không no. Cho A vào bình có niken xúc tác, nấu nóng bình một thời hạn ta thu được các thành phần hỗn hợp B. Phát biểu nào sau đây sai ?


Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng phù hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. Trọng lượng etylbenzen cần dùng để làm sản xuất 10,4 tấn polisitren là:


Đốt cháy trọn vẹn hợp hóa học hữu cơ đựng C, H, Cl xuất hiện 0,22 gam CO2, 0,09 gam H2O. Ngoài ra khi xác minh clo trong hợp chất đó bởi dung dịch AgNO3 bạn ta nhận được 1,435 gam AgCl. Tỉ khối tương đối của hợp chất so cùng với hiđro bởi 42,5. Công thức phân tử của hợp chất là:


Hỗn phù hợp X tất cả tỉ khối đối với H2 là 21,2 có propan, propen với propin. Khi đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X, tổng cân nặng của CO2 và H2O nhận được là:


X, Y, Z là 3 hiđrocacbon làm việc thể khí trong điều kiện thường, khi phân huỷ mỗi chất X, Y, Z đều tạo nên C cùng H2, thể tích H2 luôn gấp 3 lần thể tích hiđrocacbon bị phân huỷ với X, Y, Z không phải là dồng phân. CTPT của 3 hóa học là
Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 75, Chia Cho Số Có Hai Chữ Số (Tiếp Theo)

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam