CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình bày cho chúng ta các câu chữ gồm:

*

1. Khối đa diện đều loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• mỗi mặt là một trong những tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của đúng 3 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) thứu tự là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ các khía cạnh của khối tứ diện hồ hết cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện đông đảo cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• có 6 mặt phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện)

• bán kính mặt ước ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối đa diện đều các loại $3;4$ (khối chén diện đa số hay khối tám phương diện đều)

• mỗi mặt là một trong những tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của đúng 4 mặt

• có số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) theo lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích toàn bộ các khía cạnh của khối chén diện mọi cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• bao gồm 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối bát diện đều cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối đa diện đều một số loại $4;3$ (khối lập phương)

• từng mặt là một hình vuông

• từng đỉnh là đỉnh thông thường của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích của toàn bộ các phương diện khối lập phương là $S=6a^2.$

• gồm 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Hình 20 mặt đều


Xem thêm: Công Dụng Và Cách Sử Dụng Cao Atiso Có Tác Dụng Gì, #9 Công Dụng Của Cao Atiso Bạn Nên Biết

Khối nhiều diện đều nhiều loại $5;3$ (khối thập nhị diện hầu hết hay khối mười nhì mặt đều)

• mỗi mặt là 1 ngũ giác đa số • mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của ba mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số canh (C) thứu tự là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối 12 mặt đông đảo là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• có 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt phần lớn cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối đa diện loại $3;5$ (khối nhị thập diện phần lớn hay khối hai mươi phương diện đều)

• mỗi mặt là một trong tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh chung của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích s của toàn bộ các khía cạnh khối trăng tròn mặt mọi là $S=5sqrt3a^2.$

• tất cả 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi mặt hồ hết cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi độc nhất và vừa đủ nhất cân xứng với nhu yếu và năng lực của từng đối tượng người tiêu dùng thí sinh:

Bốn khoá học X vào góiCOMBO X 2020có nội dung hoàn toàn khác nhau và bao gồm mục đich bổ trợ cho nhau giúp thí sinh tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý bố mẹ và những em học tập sinh có thể muaCombogồm cả 4 khoá học đồng thời hoặc bấm vào từng khoá học để sở hữ lẻ từng khoá phù hợp với năng lực và nhu cầu bạn dạng thân.