Vậy HNO3 – axit nitric và các hợp hóa học muối nitrat tất cả những đặc thù hoá học tập và tính chất vật lý đặc trưng gì? nội dung bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về tính hóa học hoá học của axit nitric với mối nitrat.

Bạn đang xem: Hno3 đặc nóng tác dụng với những chất nào

Tính chất hoá học của Axit Nitric HNO3. Lấy ví dụ và bài bác tập về axit Nitric nằm trong phần: CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

Liên quan: hno3 tính năng với vừa lòng chất

I. đặc thù vật lý của Axit Nitric HNO3

+ Axit nitric thuần khiết là chất lỏng, ko màu, bốc khói mạnh khỏe trong bầu không khí ẩm, D=1,53 g/cm3

*

+ Axit nitric hèn bền. Ngay lập tức ở đk thường, khi có hình ảnh sáng, dung dịch axit nitric bị phân hủy một trong những phần giải phóng nitơ đioxit. Khí này tan trong dung dịch axit làm dung dịch gồm màu vàng.

+ Axit nitric tan trong nước ở bất kể tỉ lệ nào. Trong phòng thí nghiệm thông thường có loại HNO3 nồng độ 68%, D=1,40 g/cm3

Cấu tạo ra phân tử của Axit Nitric

Về tính chất hoá học của Axit nitric:

Tác dụng với BazơTác dụng cùng với Oxit bazơTác dụng cùng với MuốiTác dụng với Kim loạiTác dụng với phi kim

Dưới đây, chúng ta cùng tìm kiếm hiểu chi tiết về đặc thù hoá học tập của axit nitric.

II. đặc điểm hoá học tập của Axit Nitric HNO3

1. Axit Nitric thể hiện tính axit

* HNO3 là 1 trong những axit dạn dĩ (do HNO3 phân ly thành H+ với NO3-)

*

a) Axit Nitric có tác dụng quỳ tím gửi thành màu đỏ.

b) Axit Nitric tính năng với oxit bazơ (trong đó kim loại đã đoạt hóa trị cao nhất) → muối + H2O:

• HNO3 + CuO

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

c) Axit Nitric công dụng với bazơ (trong kia kim loại đã chiếm lĩnh hóa trị cao nhất) → muối bột + H2O:

• HNO3 + NaOH

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

• HNO3 + KOH

HNO3 + KOH → KNO3 + H2O

• HNO3 + Mg(OH)2

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

d) Axit Nitric chức năng với muối bột (trong muối bột kim loại đã dành hóa trị cao nhất) → muối mới + axit mới:

• HNO3 + CaCO3

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO­3­)2 + CO2↑ + H2O

2. Axit Nitric trình bày tính oxi hoá

* HNO3 bao gồm số oxi hoá là +5 (có tính oxi hoá mạnh) cần tuỳ vào mật độ của HNO3 và năng lực khử của hóa học tham gia hoàn toàn có thể bị khử thành:

a) Axit Nitric tác dụng với kim loại:

– HNO3 phản bội ứng với hầu như các kim vứt bỏ Au và Pt → muối nitrat + H2­O và thành phầm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 cùng NH4NO3).

PTPƯ: M + HNO3 → M(NO3)n + H2O + NO2 (NO, N2O, N2, NH4NO3)

– sản phẩm khử của N+5 là tùy nằm trong vào độ mạnh của sắt kẽm kim loại và độ đậm đặc của dung dịch axit, thông thường thì:

Dung dịch HNO3 đặc tính năng với kim loại → NO2;Dung dịch HNO3 loãng chức năng với kim loại khử yếu ớt (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;Dung dịch HNO3 loãng tính năng với kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,…) thì N bị khử xuống đến mức càng sâu → (N2, N2O, NH4NO3).

Ví dụ: HNO3 công dụng với kim loại

• HNO3 + Cu

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

• HNO3 + Fe

Fe + 4HNO3 (loãng) → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

• HNO3 + Na

8Na + 10HNO3 → 8NaNO3 + NH4NO3 + 3H2O

Lưu ý: Nếu đến Fe hoặc tất cả hổn hợp Fe và Cu tính năng với hỗn hợp HNO3 nhưng mà sau bội nghịch ứng còn dư kim loại → trong dung dịch Fe chiếm được chỉ ở dạng muối Fe2+.

b) tác dụng với phi kim → NO2 + H2O + oxit của phi kim.

• HNO3 + C

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

• HNO3 + S

S + 4HNO3 → SO2 + 4NO2 + 2H2O

• HNO3 + P

P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

c) Axit Nitric tác dụng với các chất khử không giống (oxit bazơ, bazơ và muối trong những số đó kim loại chưa có hóa trị cao nhất).

4HNO3 + FeO → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O

4HNO3 + FeCO3 → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O + CO2↑

Lưu ý:

Khí N2O là khí khiến cười, khí vuiN2 không duy trì sự sống, sự cháyKhí NO2 có màu nâu đỏNH4NO3 không có mặt ở dạng khí, khi đến kiềm vào sắt kẽm kim loại thấy giữ mùi nặng khaiHNO3 quánh nguội thụ động (không bội nghịch ứng) cùng với Al, Fe, Cr.

III. Bài xích tập về Axit nitric

Bài 2 trang 45 sgk hoá 11: Lập những phương trình hoá học

a) Ag + HNO3, quánh → NO2↑ + ? + ?

b) Ag + HNO3, loãng → NO↑ + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O↑ + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3↑ + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ?

f) Fe3O4 + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ?

* lời giải Bài 2 trang 45 sgk hoá 11:

– Ta có các PTPƯ sau (cân bởi PTPƯ bằng phương pháp Electron):

a) Ag + 2HNO3, đặc → NO2↑ + AgNO3 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3, loãng → NO↑ + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O↑ + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3↑ + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO↑ + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

f) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO↑ + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Bài 5 trang 45 sgk hoá 11: Viết phương trình hóa học của phản nghịch ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau:

NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 → CuO → Cu → CuCl2

* giải mã bài 5 trang 45 sgk hoá 11:

– Ta có các PTPƯ sau:

(1). 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(2). 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3). Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4). Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5). 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2 Cu + H2O

(7) Cu + Cl2 CuCl2

Bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11: khi hoà chảy 30,0g các thành phần hỗn hợp đồng cùng đồng (II) oxit vào 1,5 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy bay ra 6,72 lit nitơ monooxit (đktc). Xác định hàm lượng xác suất của đồng (II) oxit trong láo lếu hợp, nồng độ mol của đồng (II) nitrat và axit nitric trong dung dịch sau làm phản ứng, hiểu được thể tích các dung dịch không nuốm đổi.

Xem thêm: Giáo Án Trèo Qua Ghế Dài 1 5M X 30Cm, Trèo Lên Ghế Dài 1,5X30Cm

* lời giải bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11:

Theo bài xích ra, ta có: nHNO3 = 1,5. 1,00 = 1,5 (mol)

nNO = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

PTPƯ: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo PTPƯ (1) nCu = (3/2).nNO = (3/2). 0,3 = 0,45 mol

Gọi số mol CuO tham gia phản ứng là x (nCuO = x mol)

Ta có: mhỗn hòa hợp = mCu + mCuO = 0,45. 64 + 80x = 30,00

⇒ x = 0,015 ⇒ nCuO = 0,015 mol ⇒ mCuO = 0,015. 80 = 1,2 g

(Hoặc mCuO = 30 – 0,45. 64 = 1,2g)

%CuO= (1,2/30). 100% = 4%

Theo PTPƯ (1) nCu(NO3)2 = nCu = 0,45 mol

Theo PTPƯ (2) nCu(NO3)2 = nCuO = 0,015 mol

Vậy tổng số mol: nCu(NO3)2 = 0,45 + 0,015 = 0,465(mol)

CM Cu(NO3)2 = 0,465/1,5 = 0,31(M)

Theo PTPƯ (1): nHNO3 = 4. NNO = 4. 0,3 = 1,2 mol

Theo PTPƯ (2): nHNO3 = 2. NCuO= 2. 0,015 = 0,03 mol

nHNO3 (dư)= 1,5 – 1,2 – 0,03 = 0,27(mol)

CM HNO3 = 0,27/1,5 = 0,18(M)

Tính hóa học hoá học của axit Nitric HNO3. Lấy ví dụ như và bài xích tập – Hoá 11 bài 9 được soạn theo sách mới nhất và Được hướng dẫn soạn bởi các thầy giáo viên dạy xuất sắc tư vấn, nếu thấy tốt hãy share và comment để đa số chúng ta khác học tập cùng.