*

*

Lý thuyết Hóa 11 bài 13. Luyện tập. đặc thù của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

NitơPhotpho
Cấu hình electron: 1s2 2s2 2p3Độ âm điện: 3,04Cấu chế tạo ra phân tử: N ≡ NCác số oxi hóa: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5

*

 

*

Nitơ biểu thị tính oxi hóa.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 13

Cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3Độ âm điện: 2,19Dạng thù hình hay gặp: p. Trắng, p đỏCác số oxi hóa: -3, 0, +3, +5 

*

Photpho diễn đạt tính khử. 

*

Photpho biểu hiện tính oxi hóa.P trắng vận động hóa học mạnh dạn hơn phường đỏ. 

AmoniacTan các trong nước chế tạo thành dung dịch có tính bazơ yếu.Có tính khử. 
Muối amoniTan vào nước, là hóa học điện li mạnh. Dễ dẫn đến nhiệt phân. 

Axit nitric (HNO3)

*

- Là axit mạnh.- Là chất oxi hóa mạnh. Tính oxi hóa mạnh bạo là do ion 

gây ra, nên thành phầm là những hợp chất khác biệt của nitơ.

Axit photphoric (H3PO4)

*

- Là axit tía nấc, độ dũng mạnh trung bình, công dụng với hỗn hợp kiềm cho ba loại muối: một muối hạt photphat trung hòa và nhì muối photphat axit.- Không mô tả tính oxi hóa.

Xem thêm: Vở Bài Tập Đạo Đức Lớp 3 Bài 1, Giải Vở Bài Tập Đạo Đức 3 Bài 1: Kính Yêu Bác Hồ

Muối nitrat- dễ dàng tan.- Trong hỗn hợp axit, 

thể hiện tính oxi hóa.- muối bột rắn dễ dẫn đến nhiệt phân mang lại oxi thoát ra.- làm phản ứng dìm biết:

*

Muối photphat- muối bột photphat trung hòa - nhân chính và photphat axit của natri, kali, amoni dễ tan.- muối hạt đihiđrophotphat của các kim một số loại khác dễ dàng tan.- làm phản ứng nhấn biết:

*

Ag3PO4 tan trong hỗn hợp HNO3 loãng.