Các dung dịch axit đều phải sở hữu một số tính chất chung, đó là tính chất của các cation H+ trong dung dịch.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 2

2. Axit nhiều nấc

Axit các nấc, phân li từng nấc ra ion H+. Thường thì nấc sau yếu rộng nấc trước từ 104 đến 105 lần.

Ví dụ:

*

Phân tử H3PO4 phân li ba nấc ra ion H+, H3PO4 là axit cha nấc.

II. BAZƠ

1. Định nghĩa

Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là chất khi chảy trong nước phân li ra anion OH−.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH−

Các dung dịch bazơ đều phải sở hữu một số đặc thù chung, chính là tính chất của các anion OH− vào dung dịch.

2. Bazơ nhiều nấc

Bazơ nhiều nấc phân lí từng mức ra ion OH−

Ví dụ:

Ba(OH)2 là bazơ hai nấc, phân li nhị nấc ra ion OH−.

*

III. HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH


Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa rất có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ.

Ví dụ Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

Sự phân li theo kiểu bazơ:

*

Sự phân li theo kiểu axit:

*

Các hiđroxit lưỡng tính thường chạm mặt là Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sr(OH)2, Cr(OH)3... Chúng phần đa ít chảy trong nước với lực axit (khả năng phân li ra ion), lực bazơ đông đảo yếu.

IV. MUỐI

1. Định nghĩa

Muối là hợp chất khi chảy trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH+4 ) cùng anion nơi bắt đầu axit.

Ví dụ:

*

Muối mà lại anion gốc axit không thể hiđro có chức năng phân li ra ion H+ (hiđro gồm tính axit) được điện thoại tư vấn là muối trung hoà.

Ví dụ: NaCl, (NH4)3SO4, Na2CO3 

Nếu anion cội axit của muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ thì muối đó được gọi là muối axit.

Ví dụ: NaHCO3, NaH2PO4, NaHSO4

2. Sự điện li của muối bột trong nước

Hầu hết các muối khi tan trong nước phân li hoàn toàn ra cation kim loại (hoặc cation NH+4) và anion gốc axit (trừ một vài muối như HgCl2, Hg(CN)2 ... Là các chất điện li yếu).

Xem thêm: Kết Tủa Cus Có Kết Tủa Không ? Muối Sunfua

Ví dụ:

*

Nếu anion gốc axit còn hiđro có tính axit, thì nơi bắt đầu này tiếp tục phân li yếu hèn ra ion H+.