Bài giảng đi sâu vào tìm hiểu và so sánh giúp học sinh hiểu được bản chất, điều kiện để xảy ra phản ứng hội đàm ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li cùng viết được phương trình ion thu gọn của bội phản ứng.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 4 bài tập


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Điều kiện xẩy ra phản ứng hội đàm ion

1.2.Kết luận

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 4 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK với Nâng caoChương 1 bài bác 4

4. Hỏi đáp vềBài 4: làm phản ứng thảo luận ion trong dd


1.1.1. Phản bội ứng tạo thành thành chất kết tủa

Thí nghiệm 1: Na2SO4+ BaCl2

Các em để ý quan sát thao tác làm việc tiến hành thí nghiệm cũng giống như hiện tượng quan liền kề được.

Video 1: Phản ứng của Na2SO4và BaCl2

Hiện tượng: lộ diện kết tủa trắngGiải thích: DoNa2SO4và BaCl2phản ứng tạo thành BaSO4kết tủa color trắngPhương trình phản bội ứng:Na2SO4+ BaCl2→BaSO4+ 2NaCl (1)

Nhận thấyNa2SO4và BaCl2đều là hầu hết chất năng lượng điện li mạnh nên phân li chế tạo thành 4 ion vào dung dịch. Vào đó kết hợp của ion Ba2+và SO42-tạo kết tủa trắng BaSO4

Như vậy thực chất của phản ứng là:Ba2+và SO42-→ BaSO4 (2)

Phương trình (1) được gọi là phương trình phân tử.

Phương trình (2) được hotline là phương trình ion thu gọn

Cách gửi phương trình phân tử thành phương trình ion rút gọn

Bước 1:Chuyển toàn bộ chất vừa dễ tan vừa điện li khỏe mạnh thành ion, những chất kết tủa, năng lượng điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử. PT ion đầy đủ:

(2Na^ + + SO_4^2 - + Ba^2 + + 2Cl^ - o BaSO_4 + 2Na^ + + 2Cl^ - )

Bước 2:Lược vứt những ion không tham gia phản ứng:

(SO_4^2 - + Ba^2 + o BaSO_4)

Kết luận

Phương trình ion rút gọn đến biết thực chất của làm phản ứng vào dung dịch các chất năng lượng điện li.Điều kiện: các ion kết hợp được với nhau chế tạo thành hóa học kết tủa (chất ko tan hoặc không nhiều tan)1.1.2. Phản nghịch ứng sinh sản thành hóa học điện li yếu

Phản ứng chế tác thành nước

Các em chú ý quan sát thao tác tiến hành thí nghiệm cũng như hiện tượng quan gần kề được.

Video 2: bội nghịch ứng giữa NaOH cùng HCl

Hiện tượng: hỗn hợp bị mất color hồng.Giải thích:Ban đầu vào cốc chứa NaOH. Lúc thêm dung dịch Phenolphtalein vào môi trường bazơ thì dung dịch tất cả màu hồng. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào cốc trung hòa - nhân chính hết lượng bazơ thì từ bây giờ trong ly là môi trường thiên nhiên axit. Trong môi trường axit dung dịch phenolphtalein ko màu.Phương trình ion đầy đủ:(Na^ + + OH^ - + H^ + + Cl^ - o Na^ + + Cl^ - + H_2O)Phương trình ion thu gọn:(OH^ - + H^ + o H_2O)

Phản ứng chế tạo thành axit yếu

Các em để ý quan sát làm việc tiến hành thí nghiệm tương tự như hiện tượng quan gần kề được.

Video 3: bội phản ứng của CH3COONa và HCl

Hiện tượng: hỗn hợp bị mất màu hồng, có mùi giấm chua.

Xem thêm: Nghiệp Quật Là Gì, Các Loại Nghiệp Báo Là Gì, Nghiệp Quật Là Gì

Giải thích: dung dịch CH3COONalà dung dịch muối của bazơ bạo dạn và gốc axit yếu đề nghị tạo môi trường thiên nhiên bazơ. đề xuất khi nhỏ vài giọt dung dịch Phenolphtalein vào thì trong cốc lộ diện màu hồng. Đến khi bé dại dung dịch HCl vào, bao gồm phản ứng xẩy ra là th-nc hết lượngCH3COONa; cho đến dư lượng axit thì dung dịch bị mất màu hồng. Nguyên nhân là bởi trong môi trường axit, phenolphtalein ko màu. Mùi hương giấm chua là hương thơm của sản phẩm tạo thành CH3COOH.Phương trình phân tử:CH3COONa+HCl → CH3COOH+HClPhương trình ion thu gọn:(CH_3COO^ - + H^ + o CH_3COOH)1.1.3.Phản ứng tạo hóa học khí

Các em chăm chú quan sát thao tác làm việc tiến hành thí nghiệm cũng tương tự hiện tượng quan ngay cạnh được.

Video 4: Phản ứng của Na2CO3và HCl

Hiện tượng: mở ra bọt khí không màuGiải thích: Khí không màu là khí CO2sinh ra bởi vì phản ứng giữaNa2CO3và HClPhương trình phân tử:HCl+Na2CO3 →NaCl+H2O+CO2Phương trình ion thu gọn:(H^ + + CO_3^2\_ o CO_2 + H_2O)
Phản ứng xảy ra trong dung dịch chất điện li là phản ứng giữa các ion.Phản ứng hiệp thương chất điện li trong dung dịch chỉ xảy ra khi những ion kết hợp được cùng với nhau tạo thành tối thiểu một trong các chất sau: chất kết tủa, chất điện li yếu, hóa học khí
Bài 1:

Viết phương trình phân tử cùng ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch:

a, NaF + HCl →

b, Cu(NO3)2 + H2S →

c, Fe2(SO4)3 + NaOH→

d, FeS(r) + HCl →

e, NH4Cl + AgNO3→

f, MgCl2 + KNO3→

Hướng dẫn:

a, NaF + HCl → NaCl + HF

F- + H+→ HF

b, Cu(NO3)2 + H2S →CuS↓ + 2HNO3

Cu2+ + H2S→ CuS↓ +2 H+

c, Fe2(SO4)3 + 6NaOH→ 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Fe3+ + 3OH-→ 2Fe(OH)3

d, FeS(r) + 2HCl→ FeCl2 + H2S

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S

e, NH4Cl + AgNO3→ NH4NO3 + AgCl↓

Ag+ + Cl- "AgCl↓

f, MgCl2 + KNO3→ không xảy ra

Bài 2:

Cho những phản ứng chất hóa học sau:(1) (NH4)2SO4+ BaCl2→ (2) MgSO4+ Ba(OH)2→(3) Na2SO4+ BaCl2→ (4) H2SO4+ BaSO3→ (5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2→ (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2→Các phản ứng đều phải sở hữu cùng một phương trình ion rút gọn gàng là:

Hướng dẫn:

(1), (3), (6) là những phản ứng có cùng phương trình rút gọn: Ba2++ SO42-→BaSO4

Bài 3:

Viết phương trình phân tử ứng với phương trình ion thu gọn gàng sau:

a, Ba2+ + CO32– → BaCO3

b. Fe3+ + 3OH– → Fe(OH) 3

c. NH4+ + OH– → NH3 ­ + H2O

d, S2– + 2H+ → H2S ­

e. PO43– + 3H+ → H3PO4

f. H2PO4- + OH-→ HPO42- + H2O

Hướng dẫn:

H+ phía bên trong axit, để đơn giản dễ dàng lấy HCl

OH- nằm trong bazơ, để dễ dàng lấy NaOH

muối yêu cầu chon muối của cội NO3- vì tất cả đều tan.ion âm kết hợp với cation kim loại tạo muối hãy lựa chọn Na hoặc K.​

a, Ba2+ + CO32– → BaCO3 ¯