Bài 7 trang đôi mươi SGK Hóa 11: Lấy thí dụ và viết những phương trình hoá học dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn mang lại phản ứng sau:

a) tạo thành thành chất kết tủa

b) sản xuất thành hóa học điện li yếu

c) tạo nên thành chất khí


Giải Bài 7 trang trăng tròn SGK Hóa 11: 

a) tạo nên thành chất kết tủa:

1) AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

Ag+ + Cl- → AgCl↓

2) K2SO4 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaSO4↓

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

3) Na2CO3 + MgCl2 → 2NaCl + MgCO3↓

Mg2+ + CO32- → MgCO3↓

b) sinh sản thành hóa học điện li yếu:

1) 2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

CH3COO- + H+ → CH3COOH

2) NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

3) NaF + HCl NaCl + HF

H+ + F- → HF

c) chế tác thành hóa học khí:

1/ FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

2/ K2SO3 + 2HCl → 2KCl + H2O + SO2↑

2H+ + SO32- → H2O + SO2↑

3) NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3↑ + H2O

NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O


Hy vọng với lời giải bài xích 7 trang đôi mươi SGK Hoá 11 ở trên sẽ giúp những em đọc và nắm rõ phần kỹ năng này. Mọi góp ý và thắc mắc những em hãy còn lại nhận xét dưới bài viết để Hay học tập Hỏi ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.

Bạn đang xem: Hóa 11 trang 20

> bài bác 1 trang đôi mươi SGK Hóa 11: Điều kiện để xẩy ra phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch hóa học điện li là gì? Lấy những ví dụ minh hoạ?

> bài 2 trang trăng tròn SGK Hóa 11: Tại sao những phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit bao gồm tính bazơ và phản ứng với muối hạt cacbonat với dung dịch axit rất đơn giản xảy ra?

> bài xích 3 trang 20 SGK Hóa 11: Lấy một số trong những thí dụ chứng minh: thực chất của phản ứng vào dung dich năng lượng điện li là làm phản ứng giữa những ion?

> bài bác 4 trang 20 SGK Hóa 11: Phương trình ion rút gọn của làm phản ứng mang lại biết:...

> bài xích 5 trang 20 SGK Hóa 11: Viết phương trình phân tử cùng phương trình ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa những cặp chất sau:...

> bài bác 6 trang 20 SGK Hóa 11: Phản ứng nào dưới đây xảy ra vào dung dịch tạo nên kết tủa Fe(OH)3?...

Xem thêm: Understanding Bisexuality - What Does It Mean To Be Bi Or Bisexual

> bài xích 7 trang trăng tròn SGK Hóa 11: Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn mang đến phản ứng sau:...