Note :Bức hình ảnh bên trên biểu hiện rất ví dụ về chủ thể Khi mắc R1 và R2 song song với nhau vào một trong những hiệu ... - Hoc24, nội dung nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên update . Hãy quay trở về trang web từng ngày để đón hiểu nhé !!!

HOC24

Lớp học

Môn học

Chủ đề / Chương

Bài học

HOC24

Câu 53: lúc mắc R1 và R2 tuy nhiên song với nhau vào một trong những hiệu điện ráng U . Cường độ chiếc điện chạy qua các mạch rẽ : I1 = 0,5 A , I2 = 0,5A . Thì cường độ cái điện chạy qua mạch đó là :

A. 1,5 A

B. 1A

C. 0,8A

D. 0,5A

 

Do R1//R2

\(\Rightarrow I=I_1+I_2=0,5+0,5=1\left(A\right)\)

=> chọn B

Khi mắc R1 và R2 tuy vậy song với nhau vào một hiệu điện chũm U. Cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ I1 = 0,5A, I2 = 0,7A. Cường độ cái điện chạy qua mạch chính bởi bao nhiêu?

 

Ta tất cả R1 với R2 mắc tuy nhiên song

=> I = I1 + I2 = 0,5 + 0,7 = 1,2 ( A)

Khi mắc R1 cùng R2 tuy vậy song với nhau vào một trong những hiệu điện cố U . Cường độ chiếc điện chạy qua R1 là I1 = 0,5 A cùng cường độ chiếc điện chạy qua R2 là I2 = 1,0 A. Khi đó cường độ mẫu điện chạy qua mạch đó là : *

A. 1,5 A

B. 1 A

C. 0,8 A

D. 0,5 A

Xem thêm: tip247.net

 

\(R1\backslash\backslash\mathbbR2\Rightarrow I=I1+I2=0,5+1=1,5A\)

Chọn A

\(I=I_1+I_2=0,5+1=1,5\left(A\right)\)

=> lựa chọn A

Câu 30: Một mạch điện bao gồm hai điện trở R1 cùng R2 mắc tuy vậy song với nhau . Lúc mắc vào trong 1 hiệu điện vậy U thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là : I = 1,2A cùng cường độ chiếc điện chạy qua R2 là I2 = 0,5A . Cường độ mẫu điện chạy qua R1 là : A. I1 = 0,5A B. I1 = 0,6A C. I1 = 0,7A D. I1 = 0,8A

 

B

Ta có: \(I=I_1+I_2\Leftrightarrow I_1=I-I_2=1,2-0,5=0,7\left(A\right)\)

Câu 4: Một mạch điện có hai năng lượng điện trở R1 với R2 mắc song song cùng với nhau. Khi mắc vào một hiệu điện cầm U thì cường độ mẫu điện chạy qua mạch chính là I = 1,2A và cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = 0,5A. Cường độ mẫu điện chạy qua R1 là

 

Một mạch điện tất cả hai điện trở R1 và R2 mắc tuy vậy song cùng với nhau khi mắc vào một trong những hiệu điện vắt U thì cường độ loại điện chạy qua mạch đó là : I = 1,2A cùng cường độ loại điện chạy qua R2 là I2 = 0,7A . Cường độ chiếc điện chạy qua R1 là bao nhiêu? *

A.0,7A

B.0,5A

C.1,2A

D.1,7A

 

\(R1//R2\Rightarrow I2=I-I1=1,2-0,7=0,5A\)

Chọn B

\(I=I_1+I_2\Rightarrow I_1=I-I_2=1,2-0,7=0,5\left(A\right)\)(R1//R2)

Chọn B

B

Cường độ loại điện I chạy qua mạch chủ yếu và I1,I2, I3 chạy qua các mạch rẽ của một quãng mạch gồm các điện trở R1,R2, R3 mắc tuy nhiên song tất cả mối quan hệ như thế nào?

 

Cường độ dòng điện mạch chủ yếu I bởi tổng cường độ dòng điện chạy qua những mạch rẽ:I=I1+I2+I3 (11.2)

Một mạch điện gồm hai năng lượng điện trở R1 cùng R2 mắc tuy vậy song. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch hiệu điện nạm U thì cường độ loại điện chạy qua mạch chính là I = 1,2 A với cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = 0,5A. Cường độ mẫu điện chạy qua R1 là;

I1 = 0,5 A

I1 = 0,8 A

I1 = 0,7 A

I1 = 0,6 A

giúp vs ạ

 

Trong mạch tuy nhiên song thì

\(I=I_1+I_2\)

\(\Rightarrow I_1=I-I_2=1,2-0,5=0,7\) A

Đáp án C

Cường độ mẫu điện chạy qua R1 là:

Vì R1 // R2 phải \(I_1+I_2=I_m\)

\(\Leftrightarrow I_1+0,5=1,2\)

\(\Leftrightarrow I_1=1,2-0,5=0,7A\)

Vậy ta lựa chọn C

 

Ba điện trở R 1 = 10Ω, R 2 = R 3 = 20Ω được mắc tuy vậy song cùng nhau vào hiệu điện cố 12V.


Bạn đang xem: Khi mắc r1 và r2 song song với nhau


Xem thêm: Bài Kiểm Tra Tiếng Việt Lớp 2 Năm 2021, 34 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 1 Môn Tiếng Việt Năm 2021

Tính cường độ loại điện chạy qua mạch thiết yếu và qua từng mạch rẽ.

 

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là:

Vì R 1 , R 2 , R 3 mắc song song với nhau buộc phải U 1 = U 2 = U 3 = U

Cường độ dòng điện chạy qua từng mạch rẽ là:

 

Hai năng lượng điện trở R1=3,R2=6 mắc tuy nhiên song nhau rồi nối vào 1 nguồn điện bao gồm hiệu điện nuốm U.cho biết cường độ chiếc điện qua R2 là 0,5A.Tìm cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính.Tính I1 I2

 

 

Ta có:U=U1=U2=I2.R2=0,5.6=3V R mạch bao gồm =R=\(\dfracR1.R2R1+R2=\dfrac3.63+6=2\)Ω I=U/R=3/2=1,5A I1=\(\dfracU1R1=\dfrac33\)=1A I2=0,5A (đề cho rồi)

 

Lời kết :Khi mắc R1 và R2 song song với nhau vào trong 1 hiệu điện ráng U. Cường độ loại điện chạy qua các mạch rẽ I1 = 0,5A, I2 = 0,7 Cường độ dòng điện chạy qua mạch bao gồm 0,2 0,5 0,7 1,2