Note :Bức hình ảnh bên trên diễn đạt rất ví dụ về chủ đề Khi mắc R1 và R2 tuy nhiên song cùng với nhau vào một hiệu ... - Hoc24, nội dung nội dung bài viết vẫn đang liên tiếp được những phóng viên cập nhật . Hãy trở về trang web từng ngày để đón gọi nhé !!!

HOC24

Lớp học

Môn học

Chủ đề / Chương

Bài học

HOC24

Câu 53: khi mắc R1 cùng R2 tuy nhiên song cùng với nhau vào trong 1 hiệu điện cầm U . Cường độ loại điện chạy qua các mạch rẽ : I1 = 0,5 A , I2 = 0,5A . Thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là :

A. 1,5 A

B. 1A

C. 0,8A

D. 0,5A

Do R1//R2

(Rightarrow I=I_1+I_2=0,5+0,5=1left(A ight))

=> chọn B

Khi mắc R1 cùng R2 tuy vậy song với nhau vào một hiệu điện vậy U. Cường độ dòng điện chạy qua những mạch rẽ I1 = 0,5A, I2 = 0,7A. Cường độ loại điện chạy qua mạch chính bằng bao nhiêu?

Ta tất cả R1 và R2 mắc tuy vậy song

=> I = I1 + I2 = 0,5 + 0,7 = 1,2 ( A)

Khi mắc R1 với R2 tuy nhiên song cùng với nhau vào trong 1 hiệu điện nuốm U . Cường độ dòng điện chạy qua R1 là I1 = 0,5 A cùng cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = 1,0 A. Khi ấy cường độ loại điện chạy qua mạch đó là : *

A. 1,5 A

B. 1 A

C. 0,8 A

D. 0,5 A

(R1ackslashackslashmathbbR2Rightarrow I=I1+I2=0,5+1=1,5A)

Chọn A

(I=I_1+I_2=0,5+1=1,5left(A ight))

=> chọn A

Câu 30: Một mạch điện tất cả hai năng lượng điện trở R1 và R2 mắc song song cùng nhau . Khi mắc vào trong 1 hiệu điện thế U thì cường độ cái điện chạy qua mạch chính là : I = 1,2A và cường độ chiếc điện chạy qua R2 là I2 = 0,5A . Cường độ mẫu điện chạy qua R1 là : A. I1 = 0,5A B. I1 = 0,6A C. I1 = 0,7A D. I1 = 0,8A

B

Ta có: (I=I_1+I_2Leftrightarrow I_1=I-I_2=1,2-0,5=0,7left(A ight))

Câu 4: Một mạch điện có hai năng lượng điện trở R1 với R2 mắc tuy vậy song với nhau. Khi mắc vào một trong những hiệu điện gắng U thì cường độ cái điện chạy qua mạch đó là I = 1,2A cùng cường độ loại điện chạy qua R2 là I2 = 0,5A. Cường độ loại điện chạy qua R1 là

Một mạch điện bao gồm hai điện trở R1 cùng R2 mắc song song cùng với nhau lúc mắc vào trong 1 hiệu điện cố U thì cường độ cái điện chạy qua mạch chính là : I = 1,2A với cường độ loại điện chạy qua R2 là I2 = 0,7A . Cường độ loại điện chạy qua R1 là bao nhiêu? *

A.0,7A

B.0,5A

C.1,2A

D.1,7A

(R1//R2Rightarrow I2=I-I1=1,2-0,7=0,5A)

Chọn B

(I=I_1+I_2Rightarrow I_1=I-I_2=1,2-0,7=0,5left(A ight))(R1//R2)

Chọn B

B

Cường độ mẫu điện I chạy qua mạch chính và I1,I2, I3 chạy qua những mạch rẽ của một quãng mạch gồm các điện trở R1,R2, R3 mắc tuy vậy song có mối quan lại hệ như thế nào?

Cường độ dòng điện mạch thiết yếu I bởi tổng cường độ dòng điện chạy qua những mạch rẽ:I=I1+I2+I3 (11.2)

Một mạch điện bao gồm hai điện trở R1 và R2 mắc tuy nhiên song. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện cố kỉnh U thì cường độ mẫu điện chạy qua mạch đó là I = 1,2 A với cường độ cái điện chạy qua R2 là I2 = 0,5A. Cường độ chiếc điện chạy qua R1 là;

I1 = 0,5 A

I1 = 0,8 A

I1 = 0,7 A

I1 = 0,6 A

giúp vs ạ

Trong mạch tuy vậy song thì

(I=I_1+I_2)

(Rightarrow I_1=I-I_2=1,2-0,5=0,7) A

Đáp án C

Cường độ cái điện chạy qua R1 là:

Vì R1 // R2 cần (I_1+I_2=I_m)

(Leftrightarrow I_1+0,5=1,2)

(Leftrightarrow I_1=1,2-0,5=0,7A)

Vậy ta chọn C

Ba năng lượng điện trở R 1 = 10Ω, R 2 = R 3 = 20Ω được mắc tuy vậy song với nhau vào hiệu điện nỗ lực 12V.


Bạn đang xem: Khi mắc r1 và r2 song song với nhau


Xem thêm: Bài Kiểm Tra Tiếng Việt Lớp 2 Năm 2021, 34 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 1 Môn Tiếng Việt Năm 2021

Tính cường độ chiếc điện chạy qua mạch chủ yếu và qua từng mạch rẽ.

Cường độ cái điện chạy qua mạch chính là:

Vì R 1 , R 2 , R 3 mắc song song cùng với nhau bắt buộc U 1 = U 2 = U 3 = U

Cường độ mẫu điện chạy qua từng mạch rẽ là:

Hai năng lượng điện trở R1=3,R2=6 mắc tuy nhiên song nhau rồi nối vào 1 mối cung cấp điện có hiệu điện ráng U.cho biết cường độ dòng điện qua R2 là 0,5A.Tìm cường độ loại điện I chạy qua mạch chính.Tính I1 I2

Ta có:U=U1=U2=I2.R2=0,5.6=3V R mạch thiết yếu =R=(dfracR1.R2R1+R2=dfrac3.63+6=2)Ω I=U/R=3/2=1,5A I1=(dfracU1R1=dfrac33)=1A I2=0,5A (đề đến rồi)

Lời kết :Khi mắc R1 với R2 song song với nhau vào trong 1 hiệu điện nắm U. Cường độ mẫu điện chạy qua các mạch rẽ I1 = 0,5A, I2 = 0,7 Cường độ chiếc điện chạy qua mạch bao gồm 0,2 0,5 0,7 1,2