Sau khi nắm vững phần ngữ pháp thì bây giờ đơn, ở nội dung bài viết này hijadobravoda.com sẽ giúp bạn tham khảo một trong những dạng bài tập hiện tại đơn từ cơ phiên bản đến nâng cấp và giúp chúng ta cũng có thể nắm rõ thì này trước khi tham gia học sang các điểm ngữ pháp giờ anh khác.

Bạn đang xem: Làm bài tập thì hiện tại đơn online


Bài tập trắc nghiệm online thì hiện tại đơn

Bạn đã nắm vững kiến thức giờ Anh phần hiện tại đơn thì rất có thể test trình độ bằng cách làm các đề online ngay dưới đây. Từng đề online sẽ giúp bạn hệ thống lại toàn cục kiến thức tương tự như giúp bạn nắm rõ bạn không đúng ở đâu. Trường thích hợp nếu bạn chưa có kết trái tốt hoàn toàn có thể tham khảo phần bí quyết và các bài tập tự luận từ cơ bạn dạng đến nâng cấp ngay mặt dưới.

#1. Phần nhận biết

Để làm cho được 10 câu hỏi dưới đây, bạn cần một trong những điểm kỹ năng sau:

– minh bạch được những ngôi của nhà ngữ

– Thì lúc này đơn trong câu điều kiện

– cấu trúc kết vừa lòng giữa thì hiện tại đơn và thì tương lai 1-1 trong mệnh đề thời gian

– vệt hiệu phân biệt của thì bây giờ đơn

– Thì hiện tại đơn cùng thì tương lai hoàn thành


Câu 1/10
Câu 1. How many languages……… John speak?

a). do


b). does


c). did


d). will


Giải thích: John là công ty ngữ ngôi thứ 3 số ít. Trong thắc mắc mượn trợ rượu cồn từ does.
Câu 2/10
Câu 2. Oil………… if you pour it on water.

a). floated


b). floats


c). will be floated


d). float


Giải thích: Đây là câu điều kiện loại 0 mô tả một sự thật hiển nhiên ở cả 2 vế dùng bây giờ đơn. Oil là ngôi trang bị 3 số ít cần động từ phải có s nghỉ ngơi đằng sau.
Câu 3/10
Câu 3. He will take the dog out for a walk as soon as he ……… dinner.

a). finish


b). finishes


c). will finish


d). shall have finished


Giải thích: cấu tạo kết phù hợp giữa thì tương lai đối chọi và lúc này đơn trong mệnh đề thời gian. Vế trước when phân tách thì tương lai đối chọi và vế sau chia thì hiện tại đơn.
Câu 4/10
Câu 4. The earth ……………on the sun for its heat & light.

a). is depend


b). depending


c). has depend


d). depends


Giải thích: Dịch: Trái đất nhờ vào vào nhiệt độ và tia nắng của mặt trời. Miêu tả một thực sự hiển nhiên đề nghị chi thì bây giờ đơn.
Câu 5/10
Câu 5. They will have gone trang chủ before you……….. Lớn meet them.

a). came


b). come


c). will come


d). are coming


Giải thích: sử dụng công thức với từ ‘before’. Tương lai xong xuôi + before + thì hiện tại đơn. Vì chưng chủ ngữ là ‘you’ buộc phải ‘come’ sẽ chia Vo.
Câu 6/10
Câu 6. The concert…………. At 7:15.

a). starts


b). is starting


c). has started


d). is going to start


Giải thích: Câu diễn đạt một hành động ra mắt theo định kỳ trình tốt nhất định gồm trong thời gian biểu. Danh từ ‘concert’ ở đây là số ít cồn từ ‘start’ thêm ‘s’ vào sau.
Câu 7/10
Câu 7. Sara says she’s 17 but I………. Her.

a). don’t believe


b). didn’t believe


c). won’t believe


d). wouldn’t believe


Giải thích: Vế trước phân chia thì hiện tại đơn nên vế sau chia thì lúc này đơn. Nhà ngữ ‘I’ đi cùng với trợ động từ ‘do’, bao phủ định là ‘don’t’.
Câu 8/10
Câu 8. Sir Thompson always……funny stories after dinner.

a). said


b). has said


c). says


d). tells


Giải thích: tất cả trạng trường đoản cú ‘always’ nên cả 2 động từ bỏ đều đưa ra thì lúc này đơn, cho nên loại A cùng B. Mặt khác, ‘say’ ko đi được với ‘story’ còn ‘tell’ thì được nên họ chọn giải đáp d.
Câu 9/10
Câu 9. John………. Tennis once or twice a week.

a). usually play


b). is usually playing


c). usually plays


d). have usually played


Giải thích: vào câu gồm ‘once or twice a week’ và trong số đáp án đều có ‘usally’ bắt buộc chi thì bây giờ đơn, cho nên loại lời giải a và b. Trạng từ chỉ gia tốc ‘usally’ đứng trước cồn từ thường và sau hễ từ ‘tobe’ nên chọn lựa đáp án c.
Câu 10/10
Câu 10. What time……… the next train leave?

a). does


b). will


c). shall


d). would


Giải thích: Chuyến tàu là chuyển động theo thời gian biểu. Tuy nhiên trong câu tất cả từ ‘next’ dẫu vậy vẫn chia thì lúc này đơn. Nhà từ ‘the next train’ là ngôi lắp thêm 3 số ít bắt buộc trong câu hỏi mượn trợ cồn từ ‘does’.
Kết quả:

Kiểm tra kết quả Làm lại


#2. Phần vận dụng

#3. Phần áp dụng cao

*
*
Làm càng nhiều bài tập thì lúc này đơn là cách tiện lợi nhất khiến cho bạn nhớ công thức.

Nhắc lại công thức thì hiện tại đơn

Trước lúc đi vào các dạng bài bác tập thì bạn phải nắm vững vàng cấu trúc, vết hiệu phân biệt và sự khác biệt với những điểm ngữ pháp không giống để quá trình làm bài xích tập đạt kết quả tốt nhất.

1/ kết cấu với đụng từ thường

Chúng ta thực hiện thì hiện tại đơn để nói đến những điều nói chung, rất nhiều điều luôn luôn đúng và đông đảo thói quen. Điều đó không quan trọng là hành động đang xẩy ra tại thời gian nói.

Thể khẳng định: Present simple (Positive)

I/ You/ We/ They + Verb

Ex: We go khổng lồ the theatre every Saturday.

(Chúng tôi đi xem phim mỗi vật dụng 7 sản phẩm tuần)

Ex: They speak English very well.

(Họ nói giờ anh khôn cùng tốt)

Ex: I love lớn cook at the weekend.

(Tôi thích câu hỏi nấu ăn vào cuối tuần)

He/ She/ It + Verb (s/es)

Ex: She speaks English.

(Cô ấy nói giờ anh)

Ex: He smokes cigarettes.

(Ông ta hút thuốc)

Ex: The ngân hàng closes at 5 o’clock.

Thể đậy định (Simple present negative)

– Subject + Don’t/ Doesn’t + Infinitive Verb

Ex: You don’t live in that house.

(Bạn không sống trong khu nhà ở đó)

Ex: We don’t want khổng lồ stay in that house.

Chúng tôi không muốn ở trong nơi ở đó)

Ex: He doesn’t think it’s a good idea.

(Anh ấy không nghĩ là nó là một trong những ý loài kiến hay)

Ex: Maria doesn’t write to me very often.

(Maria không viết thư các cho tôi)

Ex: The Government doesn’t wants to lớn cut taxes.

(Chính phủ không muốn cắt sút thuế)

Câu hỏi (Present simple question)

– Question Word + Do/ Does + Subject + Infinitive Verb

Ex: Where vì you live?

(Bạn sống sống đâu?)

Ex: What time does your brother arrive home?

(Mấy giờ đồng hồ anh trai của chúng ta về mang đến nhà?)

Ex: Do we leave now or at Seven o’clock?

(Chúng ta đi hiện thời hay là 7h00 bắt đầu đi?)

Ex: Does your brother work in the city?

(Anh trai của bạn làm bài toán ở thành phố à?)

Ex: How often does your sister have a holiday?

(Chị gái của chúng ta có nghỉ phép thường xuyên không?)

Ex: Why does the fridge make that strange noise?

(Tại sao cái tủ giá lại phát ra tiếng rượu cồn lạ vậy?)

Câu nghi ngờ (Short question)

Ex:

A: Does Tom live in a big apartment?

(Tom bao gồm ở trong một căn hộ lớn cần không?)

B: Yes, He does. NOT Yes, she lives.

(Vâng, Anh ấy sinh sống đó)

A: vày your parents like going on summer vacations?

(Bố mẹ của bạn vẫn muốn đi liên hoan tiệc tùng mùa hè không)

B: No, they don’t.

(Không, bọn họ không muốn)

2/ kết cấu thì hiện tại đơn với cồn từ tobe

Động từ to be là rượu cồn từ đặc biệt nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh. Nó khó sử dụng vì nó là 1 trong những động tự bất nguyên tắc ở phần nhiều các dạng của nó. Ở thì bây giờ đơn, to lớn be được chia như sau:

– Dạng khẳng định
Đại từĐộng trường đoản cú tobeViết tắt
Iam‘m
youare‘re
he/she/itis‘s
weare‘re
youare‘re
theyare‘re
– Dạng ngờ vực & câu hỏi
Động tự tobeChủ ngữ đi kèm
AmI?
Areyou?
Ishe/she/it?
Arewe?
Arethey?
– Dạng tủ định
Đại từĐộng từ bỏ tobeViết tắt
Iam not‘m not
youare notaren’t
he/she/itis notisn’t
weare notaren’t
youare notaren’t
theyare notaren’t

Ex:

– Is Brad Pitt French?

No, he isn’t. He‘s American.

What about Angelina Joli? Is she American, too?

Yes, she is. She is American.

– Are brad Pitt and Angelina Joli French?

No, They aren’t. They are American.

Bài tập thì bây giờ đơn nút độ dìm biết

#1. Change the verb into the correct form (Thay đổi hễ từ thành dạng đúng)

Đề bài

1. I usually (go) to school.

(Tôi luôn đi học)

2. They (visit) him often.

(Họ thăm anh ấy)

3. You (play) volleyball once a week.

(Bạn đùa bóng chuyền 1 tuần một lần)

4. Tom (work) every day.

(Tom làm việc mỗi ngày)

5. She always (tell) us funny stories.

(Cô ấy luôn kể những mẩu truyện vui)

6. He never (help) me

(Anh ấy không khi nào giúp đỡ tôi)

7. Jack and Tom (swim) twice a week.

(Jack cùng Tom bơi lội hai lần một tuần

8. In Beer club people usually (dance) a lot.

(Trong Club này, mọi tín đồ đều nhảy rất là nhiều)

9. Maria (take care) of her brother.

(Maria quan tâm đến anh trai của cô ấy ấy)

10. John rarely (leave) the country.

(John hãn hữu khi rời ra khỏi thành phố)

11. We (live) in the countryside most of the year.

(Chúng tôi sống ở vùng quê này cả năm)

12. Luie (travel) to thành phố new york every Saturday.

(Luie đi đến thủ đô new york mỗi trang bị bảy)

13. I (bake) cookies twice a week.

(Tôi nướng bánh nhì lần một tuần)

14. He always (teach) me new things.

(Anh ấy luôn luôn luôn dạy tôi đông đảo điều mới

15. He (help) the kids of the neighborhood.

(Ông ấy giúp hồ hết đứa trẻ sản phẩm xóm)

Đáp án

1. Go

2. Visit

3. Play

4. Works

5. Tell

6. Helps

7. Swim

8. Dance

9. Takes care

10. Leaves

11. Live

12. Travels

13. Bake

14. Teaches

15. Helps

#2. Fill in the correct size of the verb “live” for the following sentences (Điền dạng đúng của cồn từ “live” cho những câu dưới đây)

Đề bài

1. I  in Australia.

2. You  in Mexico.

3. He   in Brazil.

4. She   in Italia.

5. It   in Africa.

6. We   in England.

7. You   in Turkey.

8. They   in Spain.

Đáp án

1. Live

2. Live

3. Lives

4. Lives

5. Lives

6. Live

7. Live

8. Live

#3. Fill in the blanks with the correct word size of “Play” (Điền vào khu vực trống dạng tự đúng của “Play”)

Đề bài

1. I (play) football.

2. You (play) tennis.

3. He (play) video games.

4. She (play) rugby

5. It (play) golf.

6. We (play) guitar

7. You (play) the Piano

8. They (play) the basketball

Đáp án

1. Play

2. Play

3. Plays

4. Plays

5. Plays

6. Play

7. Play

8. Play

#4. Khung of Affirmative Sentences (Chọn đúng dạng động từ giữa những câu sau):

Đề bài

1. We sometimes (read/ reads) books.

(Chúng tôi thỉnh thoảng gọi sách)

2. Jack (go/ goes) lớn the disco

(Jack đi mang đến vũ trường)

3. It often (rain/ rains) on Saturdays

(Trời hay mưa vào trang bị 7)

4. Tom và his sister (wash/ washes) the family car.

(Tom và chị gái của anh ý ấy rửa xe gia đình)

5. I always (hurry/ hurries) khổng lồ the bus stop.

(Tôi luôn luôn vội vàng vàng mang đến trạm dừng xe bus).

6. I (to like) lemonade very much.

(Tôi mê say nước chanh khôn cùng nhiều)

7. The girls often (to listen) to pop music.

(Những cô bé thường nghe nhạc pop)

8. Tom never (to wear) jeans.

(Tom không bao giờ mặc thứ jean)

9. John (to teach) Spanish & English.

(Ông John dạy tiếng Tây Ban Nha cùng Tiếng Anh)

10. You (to do) your homework after school.

(Bạn làm bài tập về đơn vị sau khi đến lớp về)

11. They (to have) a nice garden.

(Họ có một khu vườn tuyệt đẹp)

12. She (to be) seven years old.

(Cô ấy bảy tuổi)

13. Sam (to have) a dog và two cats.

(Sam tất cả một nhỏ chó và hai nhỏ mèo)

14. I (to be) from Viet Nam.

(Tôi tới từ Việt Nam).

15. They (to be) nam giới ‘s parents.

(Họ là phụ huynh của Nam)

Đáp án

1. Read

2. Goes

3. Rains

4. Wash

5. Hurry

6. Like

7. Listen

8. Wears

9. Teaches

10. Do

11. Have

12. Is

13. Has

14. Am

15. Are

#5. Make negative sentences (Viết lại câu che định)

Đề bài

1. My mother makes breakfast.

(Mẹ của mình làm bữa ăn sáng)

2. We are eleven. →

(Chúng ta được 7 tuổi rồi đấy)

3. He writes a letter. →

(Anh ấy viết một lá thư)

4. I speak English. →

(Tôi nói tiếng anh)

5. Tom phones his mother on Sundays. →

(Tom call điện cho bà bầu anh ấy vào công ty nhật)

Đáp án

1. My mother makes breakfast. → My mother doesn’t make breakfast.

2. We are eleven. → We aren’t eleven.

3. He writes a letter. → He doesn’t write a letter.

4. I speak English. → I don’t speak English.

5. Tom phones his mother on Sundays. → Tom doesn’t phone his mother on Sundays.

#6. Make questions (Viết lại những câu sau đây thành câu hỏi)

Đề bài

1. You / khổng lồ speak / Vietnamese →

2. When / she / to lớn go / home →

3. They / to clean / the rest room →

4. Where / He / lớn ride / her bike →

5. Sunny / lớn work / in the supermarket →

Đáp án

1. You / to speak / Vietnamese → vị you speak Vietnamese?

2. When / she / khổng lồ go / home → When does she go home?

3. They / to clean / the rest room → vị they clean the rest room?

4. Where / He / khổng lồ ride / her bike → Where does He ride her bike?

5. Sunny / lớn work / in the supermarket → Does Sunny work in the supermarket?

Bài tập thì bây giờ đơn mức độ vận dụng

#1. Put the verb into the correct khung (Điền cồn từ theo như đúng dạng của nó)Đề bài

1. I (to listen) lớn music every day.

(Tôi nghe nhạc từng ngày)

2. Tom (to collect) stamps.

(Tom sưu tầm các chiếc tem)

3. They (to wash) the dishes once a day.

(Họ rửa những chiếc đĩa một ngày 1 lần)

4. My father always (to make) breakfast.

(Cha của tôi luôn luôn làm bữa ăn sáng)

5. Tommy usually (to meet) Jack at the tennis club.

(Tommy luôn luôn luôn chạm chán Jack vào câu lạc bộ quần vợt)

Đáp án

1. I listen to lớn music every day.

2. Tom collects stamps.

3. They wash the dishes once a day.

4. My father always makes breakfast.

5. Tommy usually meets Jack at the tennis club.

#2. Put the verb into the correct form (Điền động từ theo như đúng dạng của nó)

Đề bài

1. Long often (to teach) the dog new tricks.

(Ông Long thường dạy dỗ những nhỏ chó các thủ thuật)

2. We always (to throw) their litter in the bin.

(Chúng tôi luôn luôn luôn ném rác của mình vào thùng rác)

3. The soccer referee usually (to stop) the trò chơi after 90 minutes.

(Trọng tài láng đá luôn luôn cho xong xuôi trận đấu sau 90 phút)

4. Everybody (to hurry) to mở cửa their presents.

(Tất cả mọi người đều cấp mở hồ hết món quà của mình ra)

5. My car can (to do) 170 km/h.

(Chiếc xe pháo của tôi có thể chạy với tốc độ 170 Km/h)

Đáp án

1. Teaches

2. Throw

3. Stops

4. Hurry

5. Does

#3. Rewrite the sentences in the short size (Viết lại phần đa câu sau thành dạng rút gọn)

Đề bài

1. He has got a nice mobile. →

2. They don’t use a computer. →

3. Tom does not swim in the lake. →

4. They are from Nui Thanh, quang quẻ Nam. →

5. This isn’t her cup of tea. →

Đáp án

1. He has got a nice mobile. → He’s got a nice mobile.

2. They don’t use a computer. → They bởi vì not use a computer.

3. Tom does not swim in the lake. → Tom doesn’t swim in the lake.

4. They are from Nui Thanh, quang đãng Nam. → They’re from Nui Thanh, quang Nam.

5. This isn’t her cup of tea. → This is not her cup of tea.

#4. Make negative sentences (Chuyển đổi những câu sau thành câu phủ định)

Đề bài

1. We go to lớn the supermarket. →

2. Tam does his homework in the kitchen. →

3. Lan takes photos. →

4. I learn English words. →

5. She has two older sisters. →

Đáp án

1. We go to the supermarket. → We don’t go lớn the supermarket.

2. Tam does his homework in the kitchen. → Tam doesn’t vì chưng his homework in the kitchen.

3. Lan takes photos. → Lan doesn’t take photos.

4. I learn English words. → I don’t learn English words.

5. She has two older sisters. → She doesn’t have two older sisters.

Xem thêm: Lịch Sử Và Địa Lý - Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4 Bài 1

#5. Make questions (Viết lại số đông câu sau đây thành câu hỏi)

Đề bài

1. Tommy goes khổng lồ school from Monday to lớn Saturday. →

2. My dog has a cage in the garden. →

3. The children lượt thích dogs because they are nice. →

4. Jimmy is never late. →

5. Tommy’s new Phone costs 1000 USD. →

Đáp án

1. Tommy goes lớn school from Monday khổng lồ Saturday. → When does Tom go to school?

2. My dog has a cage in the garden. → What does your dog have in the garden?

3. The children lượt thích dogs because they are nice. → Why vị the children like dogs?

4. Jimmy is never late. → Who is never late?

5. Tommy’s new Phone costs 1000 USD. → How much does Tommy ‘s new Phone cost?

Tải xuống bài xích tập thì bây giờ đơn có đáp án PDF

Nếu các bạn cảm thấy những kiến thức trên là không đủ thì có thể tham khảo thêm nhiều bài tập áp dụng khác ngay trong các tài liệu mà chúng tôi tổng hợp.

#1. Trọn bộ định hướng & bài xích tập thì lúc này đơn

Thông tin tài liệu
Nguồn
Số trang32
Đáp án bỏ ra tiết

Mục lục tài liệu: